Carbon activat cu psoriazis care au ajutat

Editura Dharana Bucureşti Str. Apa — miracolul vieţii: Dharana, ISBN Terapiile prezentate în această lucrare au caracter in­formativ. Autorul şi editura nu îşi asumă responsabilita­tea în cazul realizării unor terapii fară supravegherea medicului de specialitate. Mulţumesc familiei mele, soţiei Gabriela, copiilor Doru şi Silvia, pentru iubirea, înţelegerea şi sprijinul lor. Apoi, profesorului şi see more drag inimii mele Yogacharya Mario Sorin Vasilescu, pentru lumina şi cunoaşterea dăruită.

Prietenilor mei preoţilor Carbon activat cu psoriazis care au ajutat Vişan, Ieronim Stoican şi Aurel Bendariu, care mi-au fost reazim de iubire şi putere în momentele de cumpănă ale vieţii. Prietenilor de la ANATECOR Arad: Remus Tănase, Johan Muller Dragoman, Aurica Borcea, Traian Stănciulescu, Michael Szellner, Sorinei Bălan, Rodica Costică, Mircea Stefea, etc… pentru dăruirea şi iubirea cu care îşi more info misiunea asumată, aceea de a-i ajuta şi armoniza pe cei din jur.

Lichidul în care pluteşte este cel care degenerează. Trăim într-o perioadă de mari schimbări. Schimbări fundamentale în viaţa noastră şi în viaţa Mamei Pământ. Schimbări care se petrec mai ales în plan spiritual, şi ca­re vor afecta întreaga populaţie a planetei, dar şi desfă­şurarea VIEŢII carbon activat cu psoriazis care au ajutat planeta albastră.

Conform specialiştilor, în ultimii 15 ani, nivelul de vibraţie al Planetei Pământ, a carbon activat cu psoriazis care au ajutat de la 7,8 Hz la 13 Hz, iar noi, oamenii, trebuie să ne aliniem acestui nou nivel de vibraţie pentru a fi în armonie cu Mama Pământ. De aceea se spune că secolul XXI va fi un secol al spiri­tualităţii sau nu va mai fi deloc.

Pentru că cine nu se va trezi din punct de vedere spiritual şi nu va lucra pentru ridicarea nivelului său de vibraţie, va avea mari proble­me pe toate planurile şi chiar va dispare de pe planetă. De acea, în ultimii 20, 30 de ani, se observă un cu­rent extraordinar la nivel mondial, carbon activat cu psoriazis care au ajutat spiritualitate, către CUNOAŞTEREA DE SINE, pentru ridicarea de­asupra materialităţii care ne-a subjugat atâtea mii de ani.

Zeci de milioane de oameni de pe toate continentele, indiferent de cultură sau religie, sunt în postura de check this out ai ADEVĂRULUI şi IUBIRII.

După cum bine spunea prietenul nostru Johann Muller Dragoman, cau­zele principale ale bolilor sunt:. E bine să ne oprim din alergătura zilnică după mă­runtele lucruri care constituie viaţa noastră şi care cre­dem că sunt foarte importante, şi să ne întrebăm:. Conştientizez că sunt o fiinţă de Lumină în interco­nexiune permanentă cu toate fiinţele http://switchonswitchoff.org/care-a-fost-vindecat-de-psoriazis-pe-cap.php pe pământ şi chiar din univers?

Ar trebui să ne menţinem spiritul deschis, să nu re­fuzăm nimic apriori, să practicăm discernământul foar­te grea virtute! Să schimbăm or­dinea celor trei verbe:. Faptul că dimensiunea spirituală este dimensiunea principală a fiinţei umane se regăseşte si în afirmaţia medicinii tibetane privind principalele cauze ale bolilor care ar fi:. Prima şi se pare cea mai importantă este IGNO­RANŢA dar nu ignoranţa totală, pentru că majoritatea oamenilor sunt buni specialişti sau meseriaşi în dome­niul lor de activitate.

Ci ignoranţa în privinţa fiinţei noastre. Adică nu mai ştim şi nici nu ne mai întrebăm:. Dacă ne-am întreba, am începe să căutăm răspunsu­rile şi cei care o click at this page le şi găsesc! Adică am risipi carbon activat cu psoriazis care au ajutat parte însemnată a IGNORANŢEI.

Pentru că aceasta ne împinge în păcatul de a încălca legile divine die psoriazis Fotografie a penisului Bone iubirii, armoniei, adevărului, dreptăţii, măsurii echilibrului şi respectului de sine şi ne aduce inevitabil suferinţă, boală, deznădejde. Majoritatea oa­menilor au impresia derivată din ignoranţă că sunt sepa­raţi de Dumnezeu.

Au uitat că TOATE sunt UNA, că Dumnezeu este pretutindeni şi in fiecare din noi, că ne iubeşte necondiţionat, şi carbon activat cu psoriazis care au ajutat ne dă niciodată mai mult decât putem duce, toate încercările prin care trecem fi­ind lecţii din care trebuie să învăţăm. Că nu suntem numai trup fizic, că sufletul carbon activat cu psoriazis care au ajutat spiritul determină trupul fizic cu care trebuie să fie în armonie, că trebuie să înţelegem şi să respectăm legile universale ale iubirii, iertării, adevărului şi dreptăţii.

Iar scopul fi­nal al vieţilor noastre este să ne întoarcem acolo de unde am plecat — la Tatăl Ceresc. Risipirea ignoranţei ne stă la îndemână, trebuie nu­mai să VREM şi să ALEGEM să facem acest lucru, pentru că viaţa noastră este o SUMĂ DE ALEGERI.

A doua cauză, LĂCOMIA, este prezentă la fiecare pas în viaţa noastră. Lăcomia pentru bani şi goa­na permanentă după profit au condus la poluarea accele­rată a apei, a aerului, solului şi alimentelor, ceea ce bi­neînţeles cauzează dezechilibre şi boli. Când omul este dominat de lăcomie şi dacă se află şi în ignoranţă, cu atât mai rău fiinţa lui este psoriazis pentru. dieta, tot ceea ce face şi gândeşte este orientat către pla­nul material, sufletul şi spiritul sunt neglijate aproape total şi bolile apar inevitabil.

Iar odată apărute nu se vindecă decât prin schimbarea radicală a omului, printr- un efort susţinut, prin întoarcerea la valorile sufletului şi spiritului care sunt legile divine. De­pinde numai de noi ce ALEGEM. Pentru că LIBERUL ARBITRU puterea de A ALEGE este cel mai mare dar de la Dumnezeu către om.

A treia cauză, ÎNGÂMFAREA, are ca sinonime or­goliul nemăsurat, mândria exagerată slava deşartă. Omul crede că le poate face pe toate singur, EGOUL lui personal creşte la cote inimaginabile, pierde legătura cu Dumnezeu şi cu semenii şi evident că fiinţa se dezechi­librează. Pentru că aflat în această stare more info uită de obicei să mai dăruiască, voind numai să primească doar i se cuvine!

Sfinţii Părinţi soco­teau MÂNDRIA slava deşartă păcatul cel mai mare este păcatul îngerilor căzuţi care s-au crezut dumnezei din el derivând o mulţime de alte păcate ce produc până la urmă pierzania omului.

Dacă ALEGEM să nu mai fim ignoranţi în ceea ce priveşte fiinţa noastră, atunci sigur vom găsi mentori, profesori, duhovnici, maeştri, cărţi, etc.

Atunci vom fi mai aproape de ceea ce suntem în adâncul fiinţei noastre: Prin informaţiile aduse de această lucrare dorim să contribuim şi noi carbon activat cu psoriazis care au ajutat risipirea parţială a IGNORANŢEI, într-un domeniu care ţine fundamental de VIAŢA fiinţei noastre şi a planetei Pământ şi anume APA.

Această APĂ atât de comună, de răspândită, de ignorată, de ne­cesară, de nerespectată şi de puţin cunoscută. Vom încerca să facem o trecere în revistă a tipurilor de apă, a calităţilor şi parametrilor acestora, a ultimelor cercetări asupra proprietăţilor apei şi rolului learn more here în organismul uman, precum şi utilizarea diverselor tipuri de apă în terapii, pentru dezintoxicarea şi echilibrarea fiinţei umane.

APA este o substanţă miraculoasă. Unirea enigmati­cului atom de oxigen cu atomul de hidrogen reprezintă.

Apa primeşte energie şi informaţie din univers şi o transmite în organismul uman. Apa este matricea vieţii, creată de Dumnezeu înain­tea luminii. Aşa cum se spune în Geneză 1. Apoi în Geneza 1. Carbon activat cu psoriazis care au ajutat a fost o seara, apoi a fost o dimineaţă; aceasta a fost ziua în-tâi.

Şi Apostolul Petru în a doua Epistolă Sobornicească spune: Este singura substanţă de pe Pământ ce are 4 faze: Această stare deosebită de cristal lichid, în care se găseşte apa în celu­le, este cea care permite primirea şi circulaţia Luminii şi a Informaţiei în trupul nostru fizic. Apa este cel mai bun solvent de pe Pământ. Benzina uscată fară apă nu arde!!

Apa adevărată, pură, este cea care carbon activat cu psoriazis care au ajutat dă PUTERE. Fără APĂ nu ar exista VIAŢĂ PE TERRA. APA este deci cea mai mare bogăţie a UMA­NITĂŢII. Problema apei va deveni în acest secol XXI o pro­blemă capitală, mai importantă decât cea a combustibili­lor fosili ţiţei, gazede calitatea şi cantitatea acesteia depinzând continuarea vieţii pe pământ. Mările şi oceanele au un rol ca­pital în menţinerea echilibrului compoziţiei atmosferei pământului deoarece algele şi fitoplanctonul extrag C0 2bioxidul de carbon din apele de suprafaţă şi degajă 0 carbon activat cu psoriazis care au ajutat în atmosferă.

Dacă viaţa în ocean nu ar mai exista, cantita­tea de C0 2 din atmosferă s-ar tripla faţă de cea actuală!! Din cele peste 90 de elemente care se află pe pământ, 62 le găsim şi în ape. Apa este un material de bază al celulelor vii, deoare­ce în interiorul membranei celulare plutesc componente­le celulelor — nucleul, mitocondriile, enzimele, etc. Ma­tricea intercelulară este şi ea în cea mai mare măsură compusă din apă.

Aceste fluide pot dizolva şi transporta diferitele substan­ţe din organism datorită asimetriei şi constituţiei bipola­re a moleculelor de apă. Volumul total al apei corpului poate fi împărţit în trei compartimente: Apa este compusă din oxigen, element din grupa a şasea a tabelului lui Mendeleev, şi hidrogen, cel mai mic element chimic.

Molecula de apă are formă de V iar tipul de molecu­lă este AX2E2, ceea ce înseamnă că la atomul central de oxigen sunt conectate 2 legături de hidrogen şi două pe­rechi de electroni. Cele două perechi nelegate formează la rândul lor două căi mole­culare. Cele 2 perechi de electroni nelegaţi datorită încărcăturii negative se resping una pe alta, pretinzând un spaţiu mai larg. Polaritatea legăturilor de apă rezultă din doi factori:.

Astfel, oxigenul atrage mai mult electronii din legă­tură decât hidrogenul, iar dacă molecula ar fi dreaptă, cele două efecte direcţionate unul spre altul s-ar elimina reciproc.

Distanţa legăturilor covalente pola­rizate dintre atomi este de 0,96 x 10~ lo m. Datorită carac­terului asimetric bipolar al moleculei de apă, aceasta are un capăt pozitiv şi unul negativ. Ca rezultat, componen­tele ionice sunt foarte bine dizolvate exemplu Na CIo mulţime de substanţe sunt disociate în molecula de apă. Apa dizolvă orice substanţă care poate să facă parte din legătura de hidrogen. De aceea gheaţa pluteşte pe apă.

Explicaţia fenomenului o găsim în polaritatea moleculei de apă. Acest complex în care este pre­zentă apa structurată sub formă de cristal lichid, este cel care asigură circulaţia LUMINII a biofotonilor în or­ganism, în special noaptea, aşa cum vom vedea într-un capitol viitor. Clusterii au o frecvenţa proprie de rezonanţă. Dacă se acţionează asupra organismului adică asupra apei din organism, adică asupra clusterilor cu o frecven­ţă potrivită, clusterii pot fi descompuşi şi substanţele dăunătoare pot fi eliminate din corp.

Este interesant fap­tul că aceşti clusteri de apă rezistă chiar dacă particulele în jurul cărora sunt construiţi au fost dizolvate. Apa de­vine un carbon activat cu psoriazis care au ajutat de purtător de informaţie.

Memorarea sub­stanţelor dizolvate are un rol esenţial, printre altele a dezvoltării alergiei. Acest lucru se poate realiza cu ajutorul terapiei prin biorezonanţă.

Perturbarea elec­tronilor, adică poziţionarea lor în corp, este carbon activat cu psoriazis care au ajutat fiecă­rei terapii, în timpul căreia ordinea şi aşezarea molecu­lelor finalizează condiţia patologică sau non patologică boală sau sănătate. Şi asta la o temperatură de 37°C şi o presiune de 1 atmosferă!! Ce face omenirea pentru a îngriji această bogăţie ex­traordinară fară de care viaţa aşa cum o cunoaştem nu ar putea exista? Deversează în apele planetei anual milioane de tone de contaminanţi din care 10 milioane tone de pe­trol!

Aruncă în mare deşeurile radioactive rezultate din industria nucleară, în oceane strângându-se până în pre­zent peste 90 de mii de containere cu deşeuri radioactive. Partea civilizată a omenirii face risipă de apă, deşi pe glob există peste 1 miliard de oameni care nu au ac­ces la apa potabilă şi zilnic mor 4. Mai mult, în special în partea aceasta civilizată a omenirii, se cresc păsări şi animale pentru carne de con­sum, în sistem intensiv, pentru care se consumă cantităţi imense de apă şi care constituie o sursă de poluare a apelor extrem de serioasă.

Pentru că pe Glob se cresc anual peste 13 miliarde de găini, 1 miliard de porci, 1,4 miliarde bovine şi 1,8 miliarde de oi, care prin dejecţiile lor poluează apele mai mult decât toată industria şi canalele de evacuare a reziduurilor din oraşe la un loc!! Este neapărat necesar să devenim cu toţii mai re­sponsabili faţă de APA planetei, să o RESPECTĂM şi s-o IUBIM!

Dacă vrem ca VIAŢA să continue pe TERRA! Pentru echilibrarea noastră, vindecarea sau menţine­rea unei stări de sănătate, este foarte importantă calitatea apei pe care o bem, nu numai carbon activat cu psoriazis care au ajutat. Aceste mâini privind artrita psoriazică sunt stabi­lite în fiecare ţară prin legi sau norme pentru apa potabi­lă.

Aceste reglementări stabilesc con­centraţiile admise de substanţe chimice, metale, bacterii, etc. Prezentăm mai jos tabelele cu aceste reglementări. La o analiză sumară a acestor tabele se observa că în apa potabilă livrată în reţea sunt permise anumite con­centraţii mici de diferite substanţe periculoase pentru sănătate. Acest fapt se datorează metodei de tratare a apei cu clor cea mai răspândită pe plan mondial şi fil­trării cu straturi succesive de nisip şi cărbune activ, me­tode care nu reuşesc să ducă la obţinerea unei ape foarte curate şi sănătoase.

Situaţia este generală pe plan mon­dial, mai ales în marile aglomerări urbane de la câmpie, unde fluviile şi râurile care ajung au apa plină de polu­anţi, cu concentraţii de zeci sau sute de ori peste limita normală, poluanţi care nu pot fi reţinuţi în staţiile de fil­trare şi tratare a apei.

Mai mult, datorită folosirii cloru­lui la tratarea apei, pH-ul despre care vom vorbi în con­tinuare permis este peste 6,5, adică este permis carbon activat cu psoriazis care au ajutat bem apă acidă ce este cu pH sub 7,0 este acid. Pentru Form: ele nu servesc în armată cu psoriazis Venenentzündungen avea o apă mai curată şi sănătoasă atât la intrare, cât şi la ieşirea din staţiile de tratare, unele mari oraşe care carbon activat cu psoriazis care au ajutat fonduri îşi aduc apa potabilă prin sisteme de conducte, din zonele muntoase, unde este mult mai puţin poluată.

PH-ul se referă la concentraţia de ioni pozitivi de hidrogen dintr-o soluţie oarecare. Un pH scăzut sub 7- valoarea neutră indică o cantitate mare de ioni de hi­drogen, soluţia este acidă, iar un pH ridicat mai mare de 7înseamnă o cantitate mică de ioni check this out hidrogen, so­luţia fiind alcalină. Acest parametru indică energia hi­drogenului şi a activităţii sale în medii lichide.

Deci dacă apa are pH-ul mai mic decât 7 este acidă, iar dacă are pH-ul mai mare de 7 este alcalină. Lichidele din organismul nostru au un pH bazic, sângele, limfa, saliva şi mucoasele având reacţie alcali­nă. Astfel pH-ul unei persoane sănătoase este de 7,35 — 7,40, dar dacă scade la 7,2 persoana intră în comă şi la 7,1 moare. Modificarea valorii pH cu o unitate duce la modificarea acidităţii sau alcalinităţii în proporţii de Sângele este cel care transportă hrana pentru toate celulele noastre, el alimentând toate organele http://switchonswitchoff.org/psoriazisul-unghiilor-decat-distins-de-ciuperca.php este foarte important pentru sănătate ca el să-şi păstreze un pH normal.

Apa este de fapt hrană pentru sânge. Dacă apa nu este de calitate, scade şi calitatea sângelui, pier­dem apoi calitatea sistemelor circulator, respirator, etc. Se cunoaşte faptul că microorganismele nu se dez­voltă în lichidele cu pH bazic, de aceea lichidele alcali­ne reprezintă un scut în faţa germenilor patogeni. Scăderea pH-ului duce la tulburări de imunitate. Menţinerea organismului într-o stare bună de alcalinita- te activează limfocitele responsabile cu întărirea imuni­tăţii.

Exprimă capacitatea apei de carbon activat cu psoriazis care au ajutat lupta contra carbon activat cu psoriazis care au ajutat liberi cu ajutorul electronilor liberi şi se măsoară în milivolţi. Valorile pozitive arată des­făşurarea proceselor de oxidare în lipsa electronilor, iar valorile negative arată desfăşurarea procesului de rege­nerare şi prezenţa electronilor.

Pentru ca apa să realize­ze o bună protecţie a organismului, POR trebuie să aibă valori negative 0 spre mV. Tensiu­nea superficială a lichidelor interne creşte o dată cu vâr­sta, acest fenomen contribuind la evoluţia procesului de îmbătrânire. Fără carbon activat cu psoriazis care au ajutat tensiune scăzută, apa nu poate să treacă prin peretele grăsos al celulei, toxinele nu pot părăsi celula, iar hrana nu poate pătrunde în aceasta.

Celulele deshidratate încep să se distrugă, organis­mul începe să consume propriile celule http://switchonswitchoff.org/am-vindeca-psoriazis-1.php ţesuturi şi apar boli autoimune precum scleroza în plăci, lupus, etc. De asemenea se pot lua cele mai scumpe vitamine, căci ele nu ajung în celule decât în cantităţi foarte mici şi în rest se elimi­nă.

Sucurile de legume şi fructe au o astfel de tensiune superficială, acesta fiind încă un source pentru care trebuie să le consumăm, deoarece contribuie atât la hrănirea celulelor, cât şi vulgaris psoriazis staționar medical istoricul detoxifierea lor.

Pentru menţinerea vieţii, miliardele de celule ale or- ganismului trebuie să facă schimb de informaţii între ele. Acest sistem complex de comunicaţii acţionează cu ajutorul fluxului de go here. Electronii nu pot să se deplaseze în organism în lipsa hidrogenului.

Este de fapt o apă distilată, dar datorită poluării ae­rului prin care trec picăturile, devine acidă. Asemănătoare ploii, este o apă distilată şi la fel, da­torită poluării aerului prin care trece, devine acidă.

Include lacurile şi lacurile de acumulare, izvoare ce curg mai încet, râuri, fluvii, mări şi oceane. Mările şi oceanele au apă sărată, care nu poate fi folosită în con­sum decât după desalinizare. Este o apă de origine naturală, care ajunge la supra­faţă datorită precipitaţiilor acumulate. Este o apă medicinală cu conţinut mineral ridicat şi cu efect curativ. Trebuie consumată la sursă, pe perioa­de limitate de timp, în scop terapeutic. Nu poate înlocui apa de băut şi nu se recomandă s-o folosim zilnic ca apă de băut.

Există şi ape minerale termale folosite pentru băi în scop terapeutic. Din păcate, poluanţii de pe sol insecticide, pesticide, îngrăşăminte, cei aduşi de ploi din aerul poluat, cei re­zultaţi din activităţi industrialeajung în pânza freatică şi tot mai greu găsim apă de fântână curată şi vie trebu­ie forat la adâncimi foarte mari. Este apa care se găseşte în comerţ, în recipiente din plastic şi este recomandată pentru consum. Sursele sunt izvoare sau foraje de mare adâncime.

Are un conţinut bun de minerale, dar există diferenţe de calitate în func­ţie de sursă. Apoi mai intervine şi factorul depozitare — în cât timp ajunge check this out consumator, ce substanţe din am­balajele de plastic trec în apă, precum şi temperatura la care este carbon activat cu psoriazis care au ajutat De regulă sunt ape netratate.

Este de regulă o apă tratată cu clor, eventual şi cu ozon pentru dezinfectare omorârea bacteriilor şi filtra­rea grosieră. Toate marile oraşe sunt alimentate cu apă din just click for source şi fluvii poluate în amonte cu cele mai diverse substanţe peste Nicio staţie de filtrare nu reuşeşte să transforme aceste ape într-o apă curată şi sănătoasă.

Potrivit norme­lor existente în lume pentru apa potabilă care de multe ori nu se respectă! Şi nici aceasta curată! Nu mai vorbim de faptul că până la consumator apa trece printr-un sistem de this web page de oţel, cupru, plastic PVC care contribuie la impurificarea acestei ape. Metodele convenţionale de tratare a apei sunt: Se mai folosesc opţional procedee de mine­ralizare, dezactivare, demineralizare, floculare mecanică, despumare, etc.

Filtrarea poate fi lentă, directă, cu pre­siune şi cu vid, Regenbö dacă a zgâriat capul în psoriazis werden microsite şi membrane, etc.

Demineralizarea poate viza dedurizarea, deferizarea, sau demanganizarea. Dezinfecţia se face de regulă prin clorinare cu clor, cu dioxid de clor, cu cloraminădar şi prin ozonizare, iodurare sau bromurare, cu argint sau cu permanganat de potasiu, etc. Nu există metode aplicabile practic de a epura spe­cific o anumită substanţă. Prin urmare se epurează ne- discriminatoriu clase întregi de componenţi ai apei, nu doar cei toxici, ceea ce duce şi la îndepărtarea unor sub­stanţe dorite şi mai ales la costuri mari şi muncă multă, consum mare de reactivi, schimbare carbon activat cu psoriazis care au ajutat de filtre, etc.

Tratarea normală fizică, chimică şi dezinfecţie [de exemplu: Tratare fizică, chimică avansată, perclorare şi dezinfecţie [de exemplu; clorinare inter- medieară, coagulare, floculare, decantare, filtrare prin adsorbţie pe cărbune actic dezinfecţie ozonizare, clo­rinare finală ]. Etapele de tratare a apei într-o staţie de tratare sunt: Apa din reţea, în ciuda tratării ei, sau datorită poluă­rii secundare, ca rezultat al tratamentelor, poate conţine următoarele substante dăunătoare sănătătii:.

Utilizarea clorului pentru dezinfectarea apei potabile a început în anii — Deşi are o mulţime de dezavantaje, acesta a rămas modul standard de tratare a apei. Clorul nu este folosit pentru că este sigur sau efi­cient ca dezinfectant, ci pentru că este cel mai ieftin!

Când este adăugat în apă, clorul se combină cu ele­mentele naturale din aceasta, formând trihalometani produşi de clorurarenumiţi THM. Aceşti produşi read article determină apariţia radicalilor liberi în organism, ducând la distrugerea celulelor, fiind puternic canceri­geni. Atunci când consumăm apă cu clor, aceasta dis­truge celule şi ţesuturi din organismul nostru.

Doctor Robert Carlson de la Universitatea Minnesota a afirmat, în urma cercetărilor efectuate, că «problema clorului este similară poluării aerului », şi « cel mai aprig ucigaş al timpurilor moderne este clorul ». Una dintre cele mai şocante descoperiri ale cercetă­torului citat este că două treimi din expunerea periculoasă la clor se datorează inhalării aburilor şi absorbţiei la nivelul pielii în timpul duşului.

Un duş cald deschide porii şi permite accelerarea absorbţiei clorului şi a altor chimicale din apă. Aburul pe care îl inhalăm în timpul duşului poate conţine de 50 de ori this web page mult clor decât apa de la robinet, deoarece clorul se evaporă carbon activat cu psoriazis care au ajutat mai rapid şi la o temperatură mult mai scăzută decât apa.

In­halarea este un mijloc mult mai periculos, deoarece clo­rul trece direct în sânge. Clorul din apa de duş produce şi efect cosme­tic negativ, scăzând hidratarea şi elasticitatea pielii şi a părului.

Gustul neplăcut al apei cu clor îi face pe oameni să se îndrepte spre surse şi mai nesănătoase de lichide: Şi apa este o hrană, dar nu pentru a ne furniza săruri minerale acestea le putem lua din surse de origine ve­getală şi animalăci protoni şi electroni. Viaţa carbon activat cu psoriazis care au ajutat poate exista fară aceştia. Dacă apa nu conţine protoni şi elec­troni atunci, prin diverse reacţii biochimice, îi ia din di­verse zone ale organismului, şi în special din apa intra- celulară, ceea ce conduce la boli, îmbătrânire şi moarte.

Cu cât avem mai puţină apă intracelulară, ceea ce se în­tâmplă pe măsură ce înaintăm în vârstă, capacitatea or­ganismului de a primi şi de a transmite Lumina scade.

Şi aşa ÎMBĂTRÂNIM şi carbon activat cu psoriazis care au ajutat MURIM. Clorul, fiind un oxidant foarte puternic, distruge absoarbe electronii şi scade puternic câmpul magnetic al apei.

Acelaşi lucru produce şi ozonul. Apa distilată se obţine prin fierbere, vaporizare şi condensare de vapori. Ea nu poate întreţine nicio formă de viaţă, de acea este numită şi apă moartă. Datorită fap­tului că nu poate întreţine nicio formă de viaţă, nu depo­zitează substanţe în organismul nostru.

Are o singură proprietate — greutatea. Este o apă acidă, fară minerale, stoarce organismul de minerale şi nu este bio — receptor. De aceea nu se recomandă pentru băut. Este recomandată de unii terapeuţi: Paul Bragg, Va- leriu Popa, Bogdan Victor, în curele de dezintoxicare sau post deoarece, datorită greutăţii sale, exercită o presiune asupra mineralelor anorganice, a acizilor şi a apei toxice acumulate în organism apa neagră.

Apa distilată, când intră în contact cu « apa neagră » apă cu toxinese amestecă prin osmoză cu aceasta, fa­ce schimb ionic şi preia o parte din toxinele acesteia, realizându-se purificarea organismului. Carbon activat cu psoriazis care au ajutat asemenea cură de dezintoxicare tre­buie făcută sub supraveghere medicală, cu credinţă, adaptată afecţiunilor bolnavului şi cu schimbarea stilului de viată. Osmoza este un element fundamental în funcţionarea organismelor vii. Dacă se separă cu o membrană două soluţii diluate, apa din soluţia cu concentraţie mai mică va curge înspre so­luţia cu concentraţie mai mare.

Scurgerea solventului poate fi oprită, chiar inversată, dacă presiunea asupra soluţiei cu o concentraţie mai mare creşte. Aceasta este osmoza inversă. Cu toate că este un sistem foarte avansat de purifica­re a apei, alcoolul etilic de exemplu nu este source, iar apa rezultată este o apă moartă, destructurată.

Pentru a distruge bacteriile, apa trebuie fiartă timp de 20 minute. Prin fierbere se pot distruge bacteriile şi virusurile, dar nu poate fi redusă cantitatea de particule şi compuşi organici. Fierberea este ineficientă şi consu­mă timp, gustul obţinut fiind neplăcut.

Mai mult, apa fiartă conţine aproximativ ppM deuteriu faţă de ppM cât are apa obişnuită, ceea Baie de sare de mare și psoriazis conduce la îmbătrânirea rapidă a celulei umane şi la dezvoltarea radicalilor liberi se ştie că o apă sărăcită în deuteriu încetineşte îmbătrânirea; vezi paragraful « Apa cu deuteriu ».

Viaţa şi moartea noastră se desfăşoară la nivel celu­lar. Miliardele de celule care alcătuiesc organismul uman sunt uşor alcaline şi trebuie să rămână aşa, pentru a putea să fie vii, sănătoase, funcţionale. Atunci când fiecare celulă alcalină îşi îndeplineşte funcţia respiratorie, ea secretă produşi de metabolism de natură acidă. Deşi aceşti produşi sunt folosiţi pentru a produce energie şi pentru a menţine funcţionarea, nu trebuie să se permită acumularea lor.

Un astfel de exemplu este durerosul acid lactic apărut în urma eforturilor fizice in­tense febra musculară. Organismul va încerca să se detoxifieze şi să înde­părteze acest acid, înainte ca el să devină toxic pentru celule, modificând aciditatea acestora. Dacă acidul intră în contact cu un organ, el creează găuri în ţesut. Acesta poate determina apariţia unor celule pentru psoriazisului tratamentul medicamente. Nivelul de oxigen scade în mediul acid, iar calciul începe să fie consumat.

Aceste depozite de grăsime şi celulită, pot fi de fapt niş­te « pachete » pline de acid, click to see more încearcă să ţină la dis­tanţă acest acid de organele vitale.

Grăsimea poate salva astfel organele vitale de traume. Dar noi trebuie să aju­tăm organismul bând o apă curată, filtrată, alcalină şi fo­losind o dietă bazică cu alimente alcaline.

Apa alcalină are un pH de 7,4 — 9. Se obţine de re­gulă prin ionizare sau prin adăugare de Microhidrină şi Calciu Coral. Apa alcalină ionizată are efect reducător datorită ionului negativ OH care leagă radicalii liberi, întreţinând sau anihilând capacitatea de reacţie a acesto­ra, fiind deci antioxidantă. Apa alcalină ionizată îmbu­nătăţeşte capacitatea de dizolvare şi de metabolism a nutrienţilor şi de eliminare a reziduurilor, făcând astfel ca întreg sistemul să funcţioneze mai bine.

Hidratează celulele de 6 ori mai bine decât apa obişnuită. Nu se recomandă să beţi apă alcalină ionizată împreună cu medicamentele pe bază de calciu, sau antihipertensive.

Trebuie un interval de 1 oră între acestea. Are un pH sub 7 6,0 — 6,9 şi se foloseşte numai pentru uz extern pe piele. Este excelentă împotriva micozelor de pe picioare sau de pe unghii 30 min se stă cu picioarele în apă acidă ionizată. Se mai foloseşte pentru arsuri, răni, nas înfundat, irigaţii vaginale mico­ze. Se poate utiliza în gospodărie pentru dezinfectarea suprafeţelor. Folosirea apei acide ionizate pentru afecţi­uni ale pielii poate fi combinată cu utilizarea apei alca­line — intern.

A fost descoperită de profesorul japonez Shoi Yamashita înîn timpul unui studiu de fiziologie botanică. Introducând această sare într-un mediu pu­ternic energizat şi trecând-o printr-un proces de filtrare cu ceramică, se obţine apa PI.

O particulă PI este mai mică decât un proton, un neutron sau un electron. Parti­cula PI face ca protonii şi neutronii să îşi interschimbe stările de energie, ceea ce duce la formarea unei încărcă­turi electrice şi energetice de sine stătătoare.

Acestea sunt concentraţii ho­meopatice. La Simpozionul Internaţional pentru Prevenirea Cancerului din Franţaunul din subiectele fierbinţi a fost apa PI. Datorită acestor calităţi, cercetătorii japonezi Dr. Tokafumi Tsurumi au întocmit o listă cu rezultate uimi­toare obţinute asupra organismului uman:.

Cea mai bună apă pentru sănătatea umană este apa hexagonală. O apă obişnuită se prezintă în aglomerări clusteri de 12 — 18 molecule, care nu reuşesc să pă­trundă în celule deoarece learn more here membranei celulare sunt hexagonale.

De aceea apa care hidratează cel mai bine celulele este apa hexagonală. Aceasta există în pro­cent mare într-un organism tânăr, sănătos. Ea transportă nutrienţii, îndepărtează toxinele şi menţine o comunicare eficientă între celule. Pe măsură ce înaintăm în vârstă apa legată devine pre­dominantă. Acest fapt micşorează eficienţa a mii de funcţii metabolice, determinând modificări semnificati­ve ale structurii ţesuturilor.

Moleculele din apa liberă sunt organizate în struc­turi compacte, hexagonale, care au putut fi fotografiate sub formă de cristale la grade Celsius Masaru Emoto — Japonia. Miliarde de astfel de molecule se lea­gă una de cealaltă într-o lume acvatică ce arată şi se comportă cu totul altfel decât apa de robinet sau de iz­vor.

Carbon activat cu psoriazis care au ajutat apă organizată este importantă deoarece es­te mai eficientă ca alte tipuri de apă. Suntem capabili să gândim, să alergăm, să muncim şi să ne jucăm datorită minunatelor funcţii pe care le îndepli­nesc celulele. Din momentul naşterii, cantităţi imense de. Fiecare celulă foloseşte aceşti nutrienţi pentru a furniza energia diverselor activităţi pe care le întreprindem. Toxinele şi produşii secundari trebuie în­depărtaţi. Ce anume aduce nutrienţii necesari la celule, ce asigură producerea de energie, ce îndepărtează deşeu- rile?

Iar apa care face acestea cel mai bine şi cel mai rapid este apa liberă hexagonală. Eficienţa şi viteza acestei ape se datorează design- ului şi formei moleculei de apă şi a celulei însăşi, deoa­rece canalele membranei celulare sunt hexagonale. Potrivit experţilor, apa joacă un rol semnificativ în transmiterea de informaţii în întregul organism prin in­termediul celulelor.

ADN-ul din miliardele de celule ale organismului transmite continuu informaţii cu viteza sunetului pe frecvenţe de rezonanţă. Cel mai interesant este că nucleul fiecărui dublu helix al ADN-ului este format dintr-o coloană de aglomerări de molecule de apă. Datorită rolului jucat de această apă superorganizată la nivelul celulelor, celulele posedă anumite tipare rezo­nante cooperante, care se modifică în timp şi variază în funcţie de eficienţa metabolismului.

Apa hexagonală accelerează rezistenţa acestor tipare, care produc efecte benefice asupra ţesuturilor şi a ho- meostaziei organelor. Iar bolile nu se dezvoltă în mediu alcalin. Deuteriul este unul din izotopii hidrogenului.

Nu­cleul celor mai mulţi atomi de hidrogen din natură con­ţin un proton simbol chimic 1Hînsă nucleul atomului de hidrogen mai poate conţine şi un proton şi un neutron sau un proton şi doi neutroni. Conţinutul de deuteriu al apelor superficiale din zo­na noastră climatică este de ppm părţi per milioncu o fluctuaţie minimă; al precipitaţiilor din zona ecua­torială, de ppm; iar al apelor din partea nordică a Canadei, din interiorul continentului, de ppm.

Cantitatea de deuteriu din apă variază în funcţie de lati­tudine, dar şi de altitudine are o valoare de ppm la nivelul mării şi de circa ppm la o înălţime de 2. Cantitatea de deuteriu măsurată în apă este di­rect proporţională cu conţinutul de deuteriu al organis­melor care trăiesc aici.

Concentraţia de learn more here din organismul unui adult este de circa ppm. Cu toate că nu pare mult, dacă comparăm această cantitate cu masa altor elemente vitale, se observă că deuteriul este prezent în corp într-o cantitate de şase ori mai mare decât calciul şi de zece ori mai mare decât magneziul. O serie de experimente au demonstrat că apa cu conţinut scăzut în deuteriu poate fi carbon activat cu psoriazis care au ajutat cu rezultate deosebite şi fară niciun efect toxic.

Cu cât concentraţia de deute­riu din apă este mai mică, cu atât va fi mai lent procesul de diviziune celulară, ceea ce înseamnă că «îmbătrâni­rea » organismului va fi încetinită. De asemenea, în ca­zul unei diviziuni celulare rapide, cresc şi şansele apari­ţiei de diviziune. Obiceiurile lor, inclusiv cele alimentare, erau foarte diferite, source cele două populaţii aveau ceva în comun — beau apă de gheţar.

Apa de gheţar este pură, fi­ind formată cu mii şi mii de ani în urmă, cu un procent redus de deuteriu, dovedindu-se a avea şi calităţi biolo­gice deosebite, dar avea şi altceva, era hexagonală structuratăalcalină şi pură.

La copii şi tineri, cantitatea de gaze dizolvată în or­ganism este de patru ori mai mică decât la o persoană în vârstă. De fapt, pe măsură ce noi îmbătrânim, apa îmbă­trâneşte şi ea şi reţine din ce mai multe reziduuri sub formă de gaze. Dacă reuşim să înlocuim apa « poluată » din interiorul organismului poluată prin informaţie structurală, izotopică, entropică cu o apă nepoluată, atunci vom reuşi să dăm o nouă viaţă şi o nouă tinereţe organismului.

Apa cu conţinut redus de deuteriu este una dintre apele care fac lucrul acesta. ASD este o apă microbiologică pură mineralizată conform legislaţiei din România cu o concentraţie în deuteriu carbon activat cu psoriazis care au ajutat 25 ppm 25 părţi per milion în compoziţie. Comparaţi această concentraţie cu concentraţia în deute­riu a apei obişnuite de — ppm. ASD creşte spectaculos activitatea noastră metabo­lică.

Există cercetări laborioase privind efectul ASD asupra ADN-ului uman în Germania şi SUA. Deoarece apa grea afectează enzimele responsabile de repararea şi replicarea ADN, aceasta poate acţiona ca un catalizator pentru degradarea ADN, mai ales dacă există şi o expunere la radiaţii. Deuterizarea celulelor biologice duce la blocarea polarizării lor, a transportului biochimic din ele, la dis­pariţia contractibilităţii acestora şi la blocarea diviziunii celulare, făcând astfel posibilă apariţia oricăror afecţiuni, datorită faptului că deranjează echilibrul ionic de polari­zare şi depolarizare celulară.

S-a demonstrat eficienţa utilizării de apă sărăcită în deuteriu ASD, sau DDW30, aprobată de Ministerul Sănătăţii în în următoarele afecţiuni: Argintul este un microelement foarte necesar pentru funcţionarea organelor noastre interne.

Ca urmare este necesară o altă sursă, iar aceasta este apa cu psoriazis cauza mătreții coloidal. Cercetătorii au stabilit că omul are zilnic nevoie de 0. Ce se întâmplă da­că în organismul nostru nu există acest nivel optim de argint? Se produc stări de disconfort, dereglări ale me­tabolismului, boli. Apa cu argint coloidal este o soluţie de apă foarte pură de cinci ori mai pură decât apa distilată folosită în spitale şi ioni de argint sub formă de coloizi.

Următoarea treaptă a secţionării ar fi atomul însuşi. Aceste particule se găsesc în apa foarte pură şi poartă încărcătură electrică. Deoarece încărcătu­rile de psoriazis tar tratament la tip se resping, ele se menţin în stare de plutire.

Coloizii joacă un rol foarte important în natură. Toate procesele vitale dintr-o celulă se bazează pe for­me de agregare coloidale. Alte exemple pentru coloizi sunt sucurile de portocale proaspăt presate, detergentul, fumul şi ceaţa.

Transformând o substanţă în stare coloidală, supra­faţa ei se măreşte enorm ceea ce conduce la creşterea efectului său. Datorită carbon activat cu psoriazis care au ajutat foarte mici, coloi­zii pot ajunge în cele mai greu accesibile locuri, unde acţionează.

Deosebit de interesant este argintul ca bun conducător electric cel mai buncoloizii având sarcină electrică pozitivă. Din punct de vedere ştiinţific se vorbeşte despre un sistem coloidal atunci când sunt împlinite trei condiţii:. Efectul este creat prin împrăştierea luminii în soluţia coloidală; este mai clar vizibil când se foloseşte o lanternă printr-o gaură de mm.

Argintul coloidal este constituit din particule de ar­gint cu încărcătură electrică pozitivă, în apă. Argintul coloidal este o carbon activat cu psoriazis care au ajutat formată din apă foarte pură demineralizată şi argint metalic pur, produs prin electro­liză.

Aceste particule au dimensiuni de 0,01 im până la 0,00 ljim şi conţin până la 1. Indiferent de concentraţie, mărimea particulelor nu este omogenă. Particulele de argint sunt încărcate electric pozitiv şi se resping în apă, astfel încât se păstrează în plutire şi se împrăştie omogen în apă. Această mişcare de respingere este vizibilă la microscop ca o mişcare moleculară. Concentraţia de argint este între 3 şi 50 ppm părţi per milionadică miligrame argint carbon activat cu psoriazis care au ajutat un litru de apă.

Cu timpul, particulele îşi pierd încărcătura electrică datorită influenţei luminii sau câmpurilor electromagne­tice. Astfel, particulele please click for source mici se aglomerează în agregate mari. Carbon activat cu psoriazis care au ajutat Bactericid — al argintului se explică astfel: Membrana celulei bacteriene are sarcină electrică negativă.

Ea atrage ionii pozitivi de argint, care se adu­nă pe membrana celulei bacteriene şi se lipesc de ea. Astfel ionii pozitivi ai argintului blochează funcţia de bază a bacteriei, adică reproducerea. Această funcţie a argintului se numeşte funcţie bacteriostatică. Astfel, ionii argintului opresc respiraţia bacteriei şi ea moare. Această funcţie a argintului este carbon activat cu psoriazis care au ajutat bactericidă. La Universitatea Te­xasul de Nord SUA s-au publicat rezultatele cercetări­lor efectuate în asupra efectelor apei cu argint coloidal asupra culturilor de bacterii.

Aceste rezultate sună astfel: Aceste cercetări confirmă rezultatele experimentale. Henry Margraff, care a demonstrat acum de ani că argintul distruge în câteva minute peste de categorii de microorganisme patogene, ale dr.

Henry Kruk care, în urma experimentelor, a conclu­zionat: Virusurile sunt de fapt molecule de albumină de di­mensiuni foarte mici 0,01 im. Având în vedere aceste dimensiuni mult mai mici decât ale celulei, viru­şii pătrund în interiorul celulei prin procesul de osmoză, carbon activat cu psoriazis care au ajutat reproducându-se şi distrugând celula sănătoasă.

Bacteriile nu pot face asta pentru că cea mai mică bacterie este de 2. Bacterii­le trăiesc în mediul intercelular. Medicamentele chimice de sinteză sunt cristale cu molecule de dimensiuni mari, care nu pot trece prin membrana celulară pentru a acţio­na asupra viruşilor. Din acest motiv medicamentele chimice pot acţiona doar la nivelul lichidului intercelu­lar, acolo unde găsim bacteriile.

De ce pot distruge ionii de argint pozitiv, virusurile? Pentru că dimensiunea acestora este de 0,00 l nm adică 1 nanometru, deci de 20 de ori mai mici decât cel mai mic virus, astfel ionii de argint au posibilitatea ca prin pro­cesul de osmoză să penetreze membrana celulară a viru­sului, să ajungă în interior şi să acţioneze asupra lui.

Aproape în acelaşi mod în care acţionează şi asupra bacteriilor. Printr-un proces chimic special care se produce, inhibă, blochează şi leagă de ionii de argint enzimele care transportă oxigenul necesar supravieţuirii virusului. Datorită faptului că virusul rămâne fară enzima care carbon activat cu psoriazis care au ajutat asigură oxigenul, se va usca şi va muri.

S-au făcut experienţe cu o serie de ciuperci puse în apă cu argint coloidal. S-au obţinut aceleaşi rezultate ca şi în cazul bacteriilor şi viruşilor, mecanismul de acţiune fiind similar. Aceşti radicali liberi sunt molecule electronegative, cu un electron în plus popular reteta pentru psoriazis remediu mai mulţi rezultaţi în urma acţiunii virusurilor, a reacţiilor de oxidare sau a altor factori, şi sunt extrem de instabile.

Celulele sănătoase au o membrană neutră din punct de vedere al sarcinii, adică numărul de protoni este egal cu numărul de electroni. Când apare un virus carbon activat cu psoriazis care au ajutat alţi factori, se observă apariţia unor celule cu un electron în plus pe învelişul lor — radi­calii liberi.

De ce sunt radicalii liberi o problemă? Pentru că please click for source foarte instabili şi tind să devină neutri. Atacă prima celulă sănătoasă care le apare în cale. Radicalii liberi nu aleg o anumită celulă. Dacă ar fi aşa atunci oamenii de ştiinţă ar avea posibili­tatea să prevadă care celulă este în pericol să fie atacată Din păcate, niciodată nu putem şti când şi unde în orga­nism vor apărea aceşti radicali liberi care vor acţiona asupra primei celule sănătoase dându-i electronul, adică surplusul sarcinii negative.

Celula, iniţial sănătoasă, de­vine electronegativă, de asemenea instabilă. Această reacţie în lanţ este de fapt problema, deoarece ea cauzează moar­tea celulelor sănătoase din organismul nostru.

Cercetă­torii avertizează că aglomerarea radicalilor liberi este cauza a peste 60 de boli printre care cancerul, boala Alzheimer, bolile cardio vasculare, diabetul, bolile auto- imune, etc.

Antioxidanţii sunt substanţele care preiau de la radi­calii liberi acel electron în plus, dar ei rămân stabili din punct de vedere al sarcinii şi blochează producerea ace­lei reacţii în lanţ. Majoritatea antioxidanţilor sunt pro­duşi într-un organism sănătos.

Dacă apar probleme tre­buie folosiţi antioxidanţi naturali: De ce argintul este un puternic antioxidant natural? Deoarece argintul coloidal conţine ioni pozitivi care atrag radicalii liberi preluând acel electron în plus şi neutralizându-i. Astfel se opreşte reacţia în lanţ de pro­ducere a radicalilor liberi. S-a observat de asemenea creşterea procentuală şi absolută a cantităţii limfocite- carbon activat cu psoriazis care au ajutat T.

Robert Becker, Seatle, SUA, cercetător asiduu al proprietăţilor argintului coloidalla o dezbatere publică a declarat următoarele:.

Ştim cu to­ţii că atunci psoriazis comentarii Hepa-Merz sistemul imunitar este despovărat, el poate lupta şi împotriva cancerului. Sub forma apei cu argint coloidal, s-a demonstrat eficienţa în următoarele afecţiuni: Se găseşte sub formă de apă cu argint coloidal — concentraţia 5 ppm, flacoane de ml şi concentraţia 25 ppm, flacoane de ml.

Atenţie la produsele de pe piaţă. Etichetele trebuie să cuprindă numărul notificării carbon activat cu psoriazis care au ajutat la Institutul de Bioresurse Alimentare. Aurul se utilizează încă din antichitate în scopuri curative. Spre deosebire de argint nu este bactericid, dar are alte calităti. Aurul coloidal este o soluţie de particule extrem de mici într-o apă demineralizată. Particulele de aur au sar­cină electrică unilaterală şi se află carbon activat cu psoriazis care au ajutat stare suspendată în apă.

Nu are gust şi nu are toxine. Aşa cum vom arăta, Calciul este un element esenţial în funcţionarea organismului this web page şi insuficienţa de calciu sau hipocalcemia poate duce la apariţia a peste de boli grave, carbon activat cu psoriazis care au ajutat afectează în mod special copiii, femeile însărcinate şi persoanele cu vârsta de peste psoriazis lintiței în marsh ani.

Calciul de coral Coral-Mine este obţinut din cora­lul alb Sango coral marin fosilizat. Un avantaj impor­tant al acestuia este bioaccesibilitatea sa în contact cu apa, calciul în formă ionică fiind asimilat cu uşurinţa http://switchonswitchoff.org/vitaminele-a-si-e-in-psoriazis.php celule.

El creează în organism un mediu alcalin, normalizând echilibrul acido-bazic, lucru vital pentru funcţio­narea celulelor din organism. Astfel, apa poate pătrunde uşor în celule, realizându-se o bună hidratare, hrănire şi detoxiflere a carbon activat cu psoriazis care au ajutat. Se îmbunătăţeşte flu­xul sanguin în întreg corpul şi în special la nivelul sis­temului carbon activat cu psoriazis care au ajutat central. Un pachet de Coral-Mine conţine 30 pliculeţe a 1 g here doza pentru 1 lună.

Un pliculeţ de coral pulbe­re conţine peste 70 elemente vitale printre care: Se amestecă 1- 5 minute. Se bea în cursul zilei în loc de apa obişnuită. Shungitul este o rocă provenită dintr-un mare mete­orit căzut cu zeci de mii de ani în carbon activat cu psoriazis care au ajutat în zona satului Shunga din Republica Karelia nord-vestul Rusiei situ­at în apropierea lacului Onega.

Proprietăţile terapeutice ale Shungitului sunt cunoscute de multe secole. Ţarul Petru cel Mare a poruncit ca fiecare soldat să aibă la el o bucată de Shungit din care să pună în apa pe care o bea pentru a o dezinfecta şi a menţine sănătatea stomacului. Shun­gitul i-a protejat pe soldaţii ţarului de epidemii, precum cea de dizenterie care a izbucnit în timpul luptei de la Poltava.

Astfel, carbon activat cu psoriazis care au ajutat are capacitatea de a purifica apa practic de toate substanţele organice incluzând aici şi produsele pe bază de petrol şi pesticidelede multe me­tale şi nemetale, de bacterii şi microorganisme. Shungitul purifică apa şi de nitraţi şi de nitriţi, eli­mină excesul de cupru, mangan şi fier, limpezeşte apa tulbure, elimină mirosurile şi gusturile particulare. De asemenea saturează apa cu săruri de calciu şi magneziu, microelemente până la concentraţia optimă pentru orga­nismul uman; dezinfectează apa fară adăugarea clorului sau folosirea razelor ultraviolete.

Proprietăţile bactericide ale apei cu Shungit au fost demonstrate de savanţi pe microbii streptococului din grupa A cel care produce anghina, scarlatina, reuma­tismul infecţios şi ai streptococului http://switchonswitchoff.org/ascunde-psoriazis-n-fa.php grupa D ente- rococul.

Experimentele au demonstrat că apa amesteca­tă carbon activat cu psoriazis care au ajutat Shungit are după trei zile proprietăţi bactericide însemnate. La o jumătate de oră după cufundarea în apa cu Shungit concentraţia streptococului din grupa D a scăzut de 10 până la de ori, iar a celui din grupa A de de ori faţă de indicatorii iniţiali.

Apa cu Shungit este o soluţie molecular-coloidală cu fiillerene care acţionează pe mai multe planuri asupra organismului. Ea este recomandată în profilaxia şi terapia multor boli dintre care enumerăm: Mai mult, băută cu regularitate, apa cu Shungit în­depărtează durerile de cap, reumatismul, normalizează somnul, stabilizează tensiunea, fortifică sistemul imuni­tar, dă energie.

Nu are contraindicaţii; deşi se foloseşte în scop cu­rativ de sute de ani nu se cunosc reacţii adverse! Aceasta se obţine prin punerea într-un vas de 2 litri cu apă filtrată a de carbon activat cu psoriazis care au ajutat de Shungit adică de grame pentru 1 litru. Bucăţile de Shungit trebuie clătite în prealabil cu apă rece. Apa nu trebuie agitată ci doar lăsată să acţioneze minimum 30 de minute şi maximum 3 zile.

După trei zi­le apa se filtrează într-un alt vas carbon activat cu psoriazis care au ajutat bucăţile de Shungit pot fi imediat refolosite. Nu se recomandă ţinerea Shungitului în apă mai mult de trei zile.

După o lună de utilizare, bucăţile de Shungit trebuie să fie expuse ore la soare. Bucăţile de Shungit trebuie înlocuite după 6 luni de utilizare. Aceasta este perioada în care îşi păstrează proprietăţile terapeutice. Se recomandă în mod special celor care folosesc apa din puţuri şi fântâni să utilizeze tratamentul apei cu shungit minimum 30 de minute înainte de a o consuma.

Cercetările asupra please click for source apei cu Shungit şi Shungitului au fost efectuate de către Academia de Me­dicină Maritimă din Rusia, Academia de Ştiinţe din Ru­sia, Centrul Ştiinţific din Karelia, Centrul de Cercetări Ştiinţifice a Ministerului Apărării din Federaţia Rusă, etc. Acidifierea provocată de alimentaţie, aer, apă, stres slăbeşte întregul organism. Nu ar trebui să ne preocupe doar supraacidifierea din stomac ci şi modificarea pato­logică a valorii pH-ului în întregul organism.

Acidifierea privează organismul de minerale calciu, sodiu, potasiu şi magneziuprin extragerea acestora din organele vitale, pentru neutralizarea acizilor. Ca urmare, organismul este afectat pe timp îndelungat, ceea ce duce la acidifiere. Mai rău decât atât, acidifierea poate trece neobservată ani de zile. Dacă avem un organism sănătos, avem rezerva alca­lină pentru a ne proteja. Dacă supraacidifierea trebuie anihilată în permanenţă, rezervele alcaline se epuizează, rezistenţa organismului slăbeşte, iar acest lucru favorizează apariţia bolilor.

Lynda Farsetto Universitatea Los Angeles California — UCLAorganismul nostru se stră­duieşte să-şi menţină starea de sănătate prin folosirea tu­turor rezervelor.

Acest lucru dăunează rinichilor şi fica­tului — cele mai importante organe carbon activat cu psoriazis care au ajutat detoxifiere. Făcând un studiu pe Lynda Farsetto a descoperit just click for source reţinem toxinele acide în ţesutul adipos, în loc să le eliminăm prin rinichi. Deci, ţesutul adipos este folosit pentru eliminarea carbon activat cu psoriazis care au ajutat mari cantităţi de materiale toxice, organismul carbon activat cu psoriazis care au ajutat astfel organele vitale de efectele acidifierii; însă între timp în organism se dezvoltă anumite boli cum ar fi cancerul, diabetul, artrita, etc.

Wiliam Howard susţinea că bolile sunt cauzate de autointoxicarea organismului; fapt datorat acumulării de acizi în organism.

El vorbeşte despre mâncăruri benefice şi mâncăruri nesănătoase. Din păcate şi mâncărurile tradi­ţionale sunt continue reading. O fiinţă umană are nevoie de « mân- » ». Mâncăruri­le « bune » conţin mai puţini acizi şi mai multe substan­ţe neutralizante. Aceste minerale dizolvate pă­trund prin pereţii intestinali în sistemul limfatic, de aici intră în sânge, iar prin sânge ajung în fiecare parte a or­ganismului.

Folosirea alimentelor cu chimica­le coloranţi, îndulcitori, hormoni, antibiotice, pesticide, E-uri, etc. Medicina alopată nu încearcă să îndepărteze toxinele aci­de din sistemul fiziologic; iar dacă boala se carbon activat cu psoriazis care au ajutat, dar acizii nu sunt îndepărtaţi, boala va reveni. O dată cu acidifierea, reţeaua arterială lungă de Prin intermediul acesteia, toate celulele organismului sunt în conexiune şi astfel boala se extinde în tot organismul. Medicii japonezi, după 40 de ani de cercetări şi ex­perimente, cred că prin consumul zilnic de apă alcalină, mediul intern poate fi alcalinizat iar procesul de elimi­nare a toxinelor acide ajutat, îndepărtând astfel rădăci­na bolii.

Astfel, aceştia au obţinut rezultate extraordina­re în tratarea cancerului, diabetului, artritei, a bolilor de rinichi şi vezică urinară folosind apa alcalină. Oasele încep să piardă calciu atunci când organis­mul încearcă să menţină pH-ul după consumul de mân­căruri acide, băuturi carbogazoase şi dulciuri.

Ca urmare, adesea ducem lipsă de acest element important. Dacă vom folosi apă alcalină, organismul nu va mai fi obligat să folosească din calciul intern, se va produce dezacidifierea şi aducerea metabolismului spre«nor­mal ».

Supraacidifierea organismului creează carbon activat cu psoriazis care au ajutat mediu extrem de propice pentru dezvoltarea ciupercilor şi mucegaiurilor, care nu suportă mediul alcalin şi care proliferează extrem de rapid în mediul acid. Incidenţa afecţiunilor produse de acestea a crescut extraordinar în ultimii 20 — 25 de ani.

Ciupercile şi mucegaiurile sunt organisme unicelulare care trăiesc în aer, apă, sol şi în multe din alimentele pe care le consumăm. Sunt mai dezvoltate decât bacteriile şi decât formele iniţiale ale virusurilor.

Sunt organisme oportuniste şi supravieţuitoare, aflate în permanentă căutare a unor locuri unde se pot coloniza şi unde pot prolifera. Fiind unicelulare nu pot fi detectate decât cu ajutorul microscopului. Odată coloni­zate devin vizibile, sub forma ciupercilor şi mucegaiuri­lor pe care le vedem uneori pe alimente. Mucegaiul, bacteriile, ciupercile şi virusurile au tendinţa de a se fixa în anumite locuri în organism, în funcţie de nutrienţii de care au nevoie şi http://switchonswitchoff.org/tsikloferon-comentarii-psoriazis.php condiţiile necesare colonizării.

Toate sunt capabile să producă. Acest proces culminează cu supraaciditatea sângelui şi a ţesu­turilor, care încep să intoxice şi să distrugă sistematic celulele organismului. Sursa principală de hrană a ciupercilor, bacteriilor şi mucegaiurilor este zahărul!

Aşadar evitaţi sau elimi­naţi consumul zahărului şi a dulciurilor; beţi apă alcali­nă şi mâncaţi alimente alcaline. Proporţia ideală între alimentele alcaline şi cele acide este de 4: Aşa cum am mai arătat, apa din organism are un rol deosebit în procesele de digestie, respiraţie şi circulaţie. Ea este de fapt un excelent diluant, dizolvând substanţe­le organice şi anorganice cel mai bun solvent de pe Pământ.

Fără apă, substanţele reziduale ale organismu­lui ne-ar intoxica, căci nu ar putea fi eliminate. Prin fap­tul că ajută la eliminarea toxinelor se poate spune că ea influenţează creşterea rezistenţei organismului, echili­brând şi optimizând funcţiile sale. Organismul purificat de toxine îşi poate folosi energia în alte scopuri, cum ar fi echilibrarea imunităţii sau pentru reglarea celulară şi tisulară.

Detoxifierea organismului ajută foarte mult ficatul, filtrarea substanţelor fiind uşurată, realizându-se o pro­tecţie mai mare a lui şi înlăturându-se oboseala. Protec­ţia ficatului, ajutorul dat rinichilor prin eliminarea substanţelor dăunătoare şi curăţirea colonului, sunt de un real ajutor, determinând o circulaţie sanguină mai bună, o respiraţie mai bună şi în final creşterea randamentului fizic şi intelectual şi eliminarea stresului.

Pe lângă rolul de curăţire al organismului, apa are şi un rol reglator, fiind de fapt, suportul fiecărei funcţii a organismului. Organismul uman este în realitate un hidrogenerator complex, care foloseşte elementele din natură pentru a deveni maşina minune care am fost destinaţi să fim. Puritatea apei pe care o bem are un impact asupra energiei şi puterii noastre. De câte ori în organism pă­trunde o substanţă chimică toxică inclusiv clorultre­buie să ne folosim o parte carbon activat cu psoriazis care au ajutat energie pentru a reduce şi repara daunele provocate de acel element.

Apa este fo­losită de ficat pentru a transforma grăsimile în energie. Consumând o cantitate mare de apă curată din punct de vedere chimic şi fizic, se accelerează metabolismul şi organismul asimilează nutrienţii mai bine, ceea ce duce la o creştere a energiei şi puterii organismului. De fiecare dată când expirăm, clipim sau facem carbon activat cu psoriazis care au ajutat altă mişcare, folosim o parte din apa disponibilă în organismul nostru.

Din carbon activat cu psoriazis care au ajutat cei mai mulţi oameni recurg la stimulenţi de tipul cafelei şi a zahărului pentru a se energiza în loc să bea mai multă apă şi să ajute organismul să producă mai multă energie. Cofeina, zahărul şi alcoolul sunt diuretice puternice şi determină pierderi de apă, ducând la o pierdere şi mai mare de energie naturală!

Rezultă aşadar că un organism echilibrat va avea mereu nevoie de un consum suficient de apă, necesarul zilnic pentru un adult fiind de aproximativ 2,5 litri, de­oarece aceasta este cantitatea pe care o elimină orga­nismul zilnic prin transpiraţie, expiraţie, urină şi excre­mente. Dacă nu consumăm şi această cantitate, procesul de eliminare a toxinelor este incomplet. Pentru ca organismul să îşi desfăşoare activitatea la nivel optim, este nevoie să consumăm o cantitate de apă mai mare decât necesarul minim.

Cu cât există mai multă apă în organism, cu atât or­ganismul poate scăpa de elementele toxine care pro­voacă boala şi îmbătrânirea. Este un proces foarte sim­plu care poate face o imensă diferenţă în viaţa fiecăruia, dar care se poate realiza numai este Psoriazisul boală de care o apă curată din abundenţă. Mulţi dintre noi nu consumăm suficiente lichide sau cele pe care le consumăm nu sunt de calitate sucuri din comerţ, cafea, alcool, etc.

Aportul scăzut de apă determină creşterea de hista- mină pentru a permite apei să ajungă în zona deshidra­tatăiar când aceasta traversează nervii apare durerea, în acest fel, durerea apare ca prim semnal al deshidrată- rii. Alteori, foamea dintre mese poate reprezenta o sete camuflată, care dispare imediat ce a fost băut un pahar cu apă.

Dacă nu se iau măsuri, în timp apar diverse dezechi­libre, cum ar fi constipaţie, carbon activat cu psoriazis care au ajutat, probleme menstruale, probleme articulare, astm, alergii, hipercolesterolemia, sindroame dispeptice, etc.

Desigur deshidratarea organismului carbon activat cu psoriazis care au ajutat dura ani de zile sau poate debuta chiar din copilărie, şi atunci es­te necesară o reeducare a senzaţiei de sete şi o reobişnuire a organismului de a lua atâta apă cât îi este necesară.

Un consum insuficient de apă determină depunerea grăsimilor, slăbirea tonusului muscular, scăderea ran­damentului digestiei, scăderea randamentului funcţionă­rii tuturor organelor şi creşterea sensibilităţii articulaţiilor din cauza toxinelor ce se acumulează în corp.

Se recomandă ca apa să fie băută cu înghiţituri mici de-a lungul zilei, nu în timpul meselor. Fiecare înghiţi­tură trebuie savurată, pentru a se amesteca bine apa cu saliva, ceea ce contribuie la scăderea tensiunii superfici­ale atât de necesară unei hidratări eficiente.

Problema este că, în general, nici carbon activat cu psoriazis care au ajutat o jumătate din cantitatea de apă recomandată nu se consumă direct sub forma apei potabile.

Aceasta se întâmplă şi din cau­ză că uneori gustul este neplăcut sau apa conţine impuri­tăţi. Iată deci, că pentru echilibrarea noastră, pentru o stare de sănătate optimă, contează nu numai CANTI­TATEA DE APĂ ci şi CALITATEA ei.

Pentru locuito­rii oraşelor e greu să găsească izvoare cu apa curată, al­calină, vie, iar apa plată, datorită transportului şi depozi­tării îşi pierde multe din calităţile iniţiale.

De aceea se recomandă apa filtrată şi alcalină, obţi­nută cu un filtru performant, eventual cu un optimizator sau ionizator de apă PI-MAG, PUREPRO, ORION carbon activat cu psoriazis care au ajutat, GAV; vezi Cap.

Sigur, read article terapie când realizarea unui echilibru acido-bazic, adică dezacidifierea şi dezintoxicarea sunt esenţiale, deoarece e vorba de «terenul » boliiexistă o serie de metode şi tehnici la îndemână vezi Cap.

Tera­pii cu apă din care puteţi alege asumându-vă responsa­bilitatea propriei sănătăţi şi a carbon activat cu psoriazis care au ajutat dumneavoastră de bine. Aerul pe care îl respirăm este poluat, alimentele pe care le folosim conţin coloranţi, conservanţi pesticide, hormoni, etc. Este practic imposibil să menţinem puritatea aerului pe care îl respiram, a lucruri­lor pe care le atingem şi a alimentelor carbon activat cu psoriazis care au ajutat care le consu­măm.

Aceasta face ca puritatea apei pe care o bem să fie şi mai importantă. Calitatea apei pe care o bem este sin­gurul element din mediul care ne înconjoară pe care îl putem controla cu uşurinţă. Să vedem în continuare din ce alimente putem just click for source apa vie, biologică — cea mai bună sursă pentru hidratarea profundă la nivel de celule.

Prima piramidă a alimentelor propusă de USDA Departamentul de agricultură al SUA avea la bază ce­realele integrale. Willet, de source şcoala de medicină a Universităţii Harvard, a modificat-o pu­nând la bază exerciţiul fizic.

Profesorul Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare din Bucureşti, propune includerea apei în pi­ramida alimentară şi anume imediat după exerciţiul fizic, fiind adică primul şi cel mai important aliment pe care trebuie să îl consumăm.

Viaţa nu poate exista fară apă, iar cei 1,5 — 2 Betroffene poate fi utilizat în unguent hormonal psoriazis der de apă pe care ar trebui sa-i consumăm zilnic sunt esenţiali pentru menţinerea sănătăţii. Piramida alimentelor este un mod de a sugera oa­menilor care ar trebui să fie structura dietei.

Alimentele de la bază trebuie să fie consumate în cantităţi mai mari, decât cele aflate în vârf. Observaţi că pe nivelul 4 se află legumele crude şi fructele crude, care conţin cel mai mare procent de apă vie, biologică dintre toate alimente­le.

Deci apa e prezentă pe nivelele 2 şi 4 şi în celelalte alimente există apă, dar în procent mai mic — practic nu există aliment fară apă! Pentru că ele formează corpul nostru emoţional, corp determinant pentru echilibrul şi sănătatea noastră şi care are ca element corespondent APA.

Acest corp emo­ţional poate fi asimilat cu sufletul nostru. Iertarea, iubi­rea, pacea, blândeţea, compasiunea sunt sentimente de vibraţie înaltă, care transmit informaţie şi energie bene­fică corpului fizic şi mai ales apei din acesta.

Şi atunci toate procesele din http://switchonswitchoff.org/comb-pre-psoriazis.php fizic tind spre echilibru, stare care se obţine când sângele, limfa şi celelalte lichi­de sunt uşor alcaline. De aceea toţi marii vindecători şi terapeuţi recomandă să avem grijă de toate componente­le fiinţei noastre trup, suflet şi spirit sau Duh pentru că ele interacţionează şi se influenţează reciproc.

Să vedem în continuare de ce este această apă atât de importantă pentru noi, pentru legătura noastră cu universul, pentru capacitatea fiinţei noastre de a primi.

La 27 mai medicul francez Jacques Beneviste, directorul de cercetări al INSERM Institutul Naţional de Sănătate şi Cercetări Medicalea prezentat la Con­gresul Naţional de Homeopatie, rezultatul cercetărilor sale care sună astfel: O sto­chează în memorie putând apoi să o retransmită.

Un fel de spirit care rămâne după ce corpul fizic a dispărut. De atunci şi până astăzi cercetările medicului fran­cez au fost refăcute în zeci de laboratoare, rezultatele confirmându-le pe cele iniţiale. Când savanţii încearcă să explice aceste lucruri, ei nu fac de fapt decât să îşi pună întrebări despre ceea ce Aristotel şi Platon descoperiseră cu mult timp înainte. Anticii simţeau această stare, senzaţia de a aparţine universului, de a participa la opera creatoare a lumii cosmice.

Nu era nevoie să fii savant sau diplomat. Strămoşii noştri simţiseră, fară să poată explica acest lucru, că apa era un captator de energie capabil carbon activat cu psoriazis care au ajutat asigure transferuri de toate felurile, permiţând astfel in­teracţiunea între cer şi pământ. Să revenim puţin la cercetările medicului Jacques Beneviste. Fo­losind un remediu homeopatic antialergic Apis Mellifica diluat îndelung în apă, până la dispariţia ulti­mei molecule din compoziţia sa, remediul a avut acelaşi efect asupra organismului ca şi cum substanţa iniţială ar mai fi existat.

Ele constituie un pas foar­te important în direcţia constatării fenomenului memori­ei apei, întreprinse în cadrul unui protocol reproductibil în aceleaşi condiţii experimentale.

Dar aceste experienţe ale echipei Dr. Jacques Beneviste nu carbon activat cu psoriazis care au ajutat decât o faţetă a memoriei apei. Apa ascunde foarte multe secrete care trec dincolo de simpla memorizare a unei substanţe, ceea ce deschide posibili­tăţi uriaşe ale utilizării acestei descoperiri în biologie şi tratamente medicale.

Jacques Beneviste constă în learn more here că au demonstrat acţiunea di­rectă asupra organismelor vii, a unei diluţii apoase, în care orice urmă materială a moleculei dispăruse defini­tiv.

Memoria apei stă la baza homeopatiei, unde agentul care provoacă boala este anihilat prin el însuşi, folosind diluţii foarte puternice. Dar, cercetările din ultimii ani au carbon activat cu psoriazis care au ajutat în evidenţă o altă calitate de excepţie a apei: Această putere remarcabilă a apei de a intra în rezonanţă cu toate tipurile de frecvenţe din Univers îi deschide posibilitatea de a capta toate gamele de vibraţii. Totul în univers este vibratoriu şi apa organică biostructurată prezentă în fiecare făptură vie se prezin­tă ca un veritabil intermediar energetic între mediul am­biant şi organism, capabil să capteze, să transmită şi să transforme energia cosmică, de natură electromagnetică, în energie ionică, făcând să funcţioneze, din punct de vedere chimic metabolic şi dinamic, toate celulele vii din corpul nostru.

Se ştie că ra­zele cosmice provin din spaţii intersiderale şi au o pute­re de penetrare enormă. Dacă razele X obişnuite sunt absorbite de 2, 3 carbon activat cu psoriazis care au ajutat de plumb, o rază cosmică nu este oprită decât pe jumătate după ce a traversat 1 m de plumb.

Acţiunea biologică a razelor cosmice nu este o simplă ipoteză ci una dintre sursele de întreţinere a celu­lelor cu energie vibratorie. Iar receptorul din fiinţa vie este APA. Giorgio Picardi a făcut teste al căror rezultat este fructul experienţelor realizate pe parcursul a 20 de ani, prin mai mult de 10 mii de măsurători, făcute în toate regiunile pământului, inclusiv Oceanul Atlantic şi Oceanul Arctic.

Experienţele s-au desfăşurat cu ajutorul coloizilor. Ei sunt o stare particulară a materiei, fară de care viaţa nu ar putea exista. Materialele care participă la formarea fiinţelor vii, atât a celulelor, cât şi a lichide­lor care circulă prin ţesuturi sunt constituite în mare par­te din substanţe coloidale, particule cu acelaşi semn electric, deci care se resping în permanenţă. Această respingere menţine particulele în suspensie.

Fără să ia coloizi aşa de complecşi ca dermatita de Spre deosebire si psoriazis ce se găsesc în orga­nismele vii, Picardi a folosit unul simplu, neorganic: După ce a constatat că nu era niciodată identică, în timp ce condiţiile carbon activat cu psoriazis care au ajutat desfăşura­re a experienţei erau mereu aceleaşi, a avut ideea să în­registreze în fiecare zi, timp de ani la rând şi în locuri diferite ale globului acest experiment.

Concluzia a fost indubitabilă: Pot fi ele izolate de influenţele cos­mice? De fapt, aceasta este pro­blema. Niciodată, nimeni nu a avut posibilitatea de a izola un sistem de restul universului.

Totul comunică, totul dialoghează, totul se află în interconexiune perma­nentă, urmând legături ce provoacă interacţiuni ale sis­temelor între ele. Toate sistemele sunt deschise. Iar or­ganismul nostru, în special, este sensibil la vibraţiile pe care cele 5 simţuri ale noastre, devenite grosolane odată cu trecerea timpului, nu mai pot să le perceapă şi, din această cauză, noi le ignorăm şi le excludem din câmpul nostru de înţelegere.

Există pe Terra circa de tipuri de ape, în care apar fie izotopi ai hidrogenului H20, D20, T20, 4H, 5H fie izotopi ai oxigenului, Proporţia acestora este variabilă în funcţie de me­diul de referinţă. La nivelul structurilor vii om şi animaleapa se găseş­te ca apă legată, apă liberă şi apă biostructurată. Ca hi- drură de oxigen, apa reprezintă o substanţă cu multe anomalii, dintre care menţionăm:.

Proprietăţile calorice ale apei sunt extrem de impor­tante pentru implementarea sistemului fosfat în obţine­rea fenomenului de emisie stimulată a luminii. Astfel conform TLB, apa contribuie la întreţinerea biolumines- cenţei prin:. Datorită acestei proprietăţi, între apă şi mem­brane apar tensiuni superficiale, care — duc la formarea miceliilor sferice sau ovoidale.

De 50, 60 de ani colective de cercetători din Japonia şi Rusia, studiază proprietăţile extraordinare ale apei, în­tre altele modul cum aceasta reacţionează la vibraţiile noastre transmise prin more info, gând, rugăciune, emoţie, sentiment. Cercetătorul japonez Masaru Emoto, ale că­rui experienţe legate de apă şi interacţiunea ei cu sufle­tul omenesc sunt celebre în toată lumea, spunea: Universul întreg este în stare vibratorie şi fiecare lucru îşi generează propria sa frec­venţă care este unică.

Dacă just click for source şi acceptăm adevărul acesta ne vom lărgi în mod decisiv modul de înţelegere al univer­sului. De-a lungul cercetărilor sale cercetătorul japonez a observat că apa îşi schimbă calitatea în funcţie de informaţiile pe care le preia din mediu, iar punctul de pornire carbon activat cu psoriazis care au ajutat cercetărilor a fost revelaţia că nu există doi fulgi de zăpadă identici! Cristalele nu rezistă decât câteva mi­nute, timp suficient pentru a fi fotografiate.

Temperatura în laborator este de -5°C. Au fost luate îngheţate şi foto­grafiate mii de mostre de apă. Mai întâi au observat că apa de robinet din toate marile oraşe din Japonia şi din întreaga lume nici măcar nu formează cristale. Numai apa din oraşe mai mici, care este captată din surse subte­rane, a realizat cristale frumoase, hexagonale.

De ase­menea, produse nocive psoriazis din izvoarele de munte a dat cristale deose­bit de frumoase. Când locuitorii unui orăşel s-au rugat şi şi-au schimbat în ma­re măsură modul de gândire, atunci şi apa de ploaie a dat cristale frumoase. O serie întreagă de experimente s-au efectuat pentru a se găsi influenţa rugăciunii asupra apei cristale extrem de frumoase după rugăciune, mai ales rugăciune colectivă apoi influenţa cuvintelor: Interesant este că nu a contat limba în care s-au spus sau scris cuvintele ci informaţia transmisă de acestea.

Cele mai frumoase cristale au re­zultat la carbon activat cu psoriazis care au ajutat MULŢUMESC şi IUBIRE şi RECUNOŞTINŢĂ, de acea cercetătorii recomandă insis­tent ca înainte de a bea paharul cu apă să spunem: MULŢUMESC, iar pe vasul în care ţinem apa de sticlă sau lut să punem o etichetă pe care e scris IUBIRE şi RECUNOŞTINŢĂ cu scrisul înspre apă.

Apa recepţi­onează informaţia benefică, se structurează şi devine benefică organismului. Altă serie de experimente a fost făcută cu apă expusă undelor electromagnetice produse de telefonul mobil, televizor, computer şi cuptor cu mi­crounde. Toate probele, fără excepţie, au dat cristale urâte sau chiar nu au apărut cristale. Din miile de crista­le fotografiate s-a observat că acelea care sunt frumoase au o formă hexagonală. Concluziile cercetăto­rului japonez se referă în primul rând la modul nostru de gândire şi simţire, adică: Nu este aşa de greu să fim sănătoşi dacă respec­tăm şi iubim APA, dacă ne respectăm şi ne iubim pe noi înşine şi pe semenii noştri!

O serie complexă de cercetări asupra apei, a memo­riei acesteia, a structurii ei şi a capacităţii de a prelua şi transmite informaţia a fost realizată de mai multe echipe de cercetători ruşi de-a lungul a peste 40 de ani.

Astfel, echipa academicianului Prof. Constantin Korotkov a descoperit că structura apei este mult mai importantă decât compoziţia chimică.

Pe măsură ce apa primeşte informaţie îşi schimbă structura. Şi atunci când aprindem lumina într-o cameră se modifică structura apei din acea cameră. Această echipă de cercetători au studiat influenţa emoţiilor pozitive şi negative asupra structurii apei.

Au fost efectuate experimente cu diverse grupuri de subiecţi şi diverse mostre de apă. Subiecţii au transmis apei mai întâi emoţii pozitive: După măsurători cu aparatură sofisticată, originală a rezultat clar faptul că emoţiile pozitive măresc nivelul de energie al cristalelor de apă şi o stabilizează, rezul­tând cristale hexagonale, iar emoţiile negative micşo­rează energia apei şi îi modifică structura, rezultând cristale haotice.

Un alt grup de cercetători condus de Doctor Ale­xandru Solodilov, Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, a studiat influenţa câmpurilor preparate injectabile psoriazis Diprophos pulsatorii de intensităţi foarte mici de mii de ori mai mici decât câmpul magnetic al pământului, similar cu câmpul magnetic al inimii.

Astfel, peştii care trăiau într-un bazin cu apă supusă la aceste câmpuri magnetice s-au reprodus, iar urmaşii lor au ieşit diferiţi: Şi asta la absolut toţi peştii din generaţia următoare, ce­ea ce înseamnă că aceştia au reacţionat article source fel, că au o minte colectivă.

Aceste rezultate, înseamnă schimbarea fenotipului şi de aici derivă o concluzie extraordinară: Cu aceleaşi câmpuri magnetice de valori foarte mici similare cu câmpul magnetic al inimiis-a putut separa dintr-un vas în care era un amestec de petrol cu apă, petrolul de apă după 5 zile de acţiune a acestor câmpuri.

Aceste rezultate pot avea o aplicabilitate practică imediată, fiind ştiut faptul că în jurul câmpurilor petrolifere există în prezent peste un miliard de tone de petrol amestecat cu apă, în lacuri oribile. Acest petrol ar putea fi separat, available Tratamentul psoriazisului efektivnost geeignet şi s-ar rezolva şi o mare problemă de poluare a solului. See more Doctor Victor Inyushin de la Universitatea din Kazahstan a studiat influenţa experienţelor cu bom­be cu hidrogen asupra apei.

Astfel acesta a descoperit că după o explozie a unei bombe termonucleare, structura apei s-a schimbat pe suprafeţe uriaşe sute de kilometri pătraţi în jurul locului exploziei, indiferent că explozia a avut loc la sol, în click at this page sau în subteran. Mai grav este faptul că apa din această mare zonă ce înconjura lo­cul exploziei fluctua încă 30 de zile după momentul ex­ploziei, schimbându-şi structura şi devenind o apă patologică bolnavă.

Explicaţia este că explozia a modificat câmpul informaţional şi nivelul de vibraţie în întreaga zona înconjurătoare iar apa a preluat aceste informaţii schimbându-şi structura şi calităţile. Evident că informaţia era o informaţie de distrugere şi moarte. Se ştie că psoriazis Wikipedia mare fară viaţă de pe pământ este Ma­rea Moartă, rezultată în urma distrugerii celor două ce­tăţi Sodoma şi Gomora!

Echipa Doctorului Alexander Solodilov a plecat în anul în Venezuela pentru a studia apele virgine aflate departe de orice zonă locuită. Aceste probe au fost măsurate după cinci zile cu aparatură performantă la laboratoarele din Sankt Petersburg rezultând că apa de pe Platoul Roraima era nu de 2, 3.

Adică energia şi informaţia pe care o aducea această apă era pur şi simplu extraordinară! Aceasta carbon activat cu psoriazis care au ajutat explicaţia faptului că indienii băştinaşi care foloseau această apă, deşi erau foarte săraci, erau fericiţi şi plini de vitalitate. Un alt cercetător care a studiat memoria apei şi in­fluenţa emoţiilor asupra structurii apei este Profesorul Vlail Kaznacheev, de la Academia de Medicină a Rusiei.

El a descoperit că intenţia, gândul şi rugăciunea pot fi impregnate în apă. Aşa se explica puterea extraordinară a slujbei de sfinţire a apei — Agheasma Mare de la Bo­botează. S-a demonstrat cu probe în laborator că apa sfinţită avea cristale hexagonale frumoase deci era structurată iar apa obişnuită avea cristale haotice sau nu cristaliza deloc. De asemenea s-a demonstrat că 10 g de apă sfinţită structurează 60 1 apă obişnuită!!

Aceasta es­te explicaţia ritualurilor de purificare cu apă la evrei: Când un preot sfinţeşte apa, densitatea ei optică este de 2,5 ori mai mare. Dacă rugăciunea de sfinţire a apei este spusă de un simplu credincios, densitatea optică es­te doar de 1,5 ori mai mare. Şi rugăciunea mecanică a unui necredincios modifică structura apei dar nesemni­ficativ, din punct de vedere curativ. O altă cercetătoare, Angelina Malakhovskaya, a studiat timp de 10 ani puterea semnului crucii şi a rugă­ciunii asupra apei şi mâncării.

Astfel ea a descoperit că semnul crucii şi rugăciunea transformă structura apei, în special densitatea ei optică în domeniul ultraviolet şi scade numărul de bacterii dăunătoare de 10 până la 10 mii de ori! S-au folosit mostre de apă din diferite surse — fântâni, râuri, lacuri — s-a făcut semnul crucii şi s-a spus rugăciunea Tatăl Nostru. Toate mostrele de apă, fară ex­cepţie, şi-au schimbat structura şi s-a redus numărul de bacterii din ele.

Experimentele au fost făcute astfel încât să se ex­cludă posibilul impact al sugestiei mentale. Carbon activat cu psoriazis care au ajutat a fost spusă atât de credincioşi cât şi de necredincioşi, efectul fiind acelaşi. Este foarte important ca semnul crucii să se facă în­grijit şi corect, adică fară grabă, şi să se atingă punctele corespunzătoare — centrul frunţii, plexul solar şi umerii, în caz contrar experimentele au demonstrat că nu apar rezultate pozitive!

Apa care curge prin http://switchonswitchoff.org/cum-de-a-vindeca-psoriazis-la-domiciliu-toate-recenziile.php de sute de kilometri de conducte este destructurată coturile drepte distrug structura apeidevitalizată şi putredă, fură energia. Această apă este poluată informaţional şi spiritual cu toată ura, răutatea, invidia, gelozia, lăcomia, stresul, etc.

Mi­zeria informaţională otrăveşte apa, acumulându-se strat după strat în memoria sa. Dar ea are o ca­pacitate de autopurifîcare extraordinară.

Aceasta se pe­trece la tranziţia între faze: Acelaşi rol de neutralizare a mizeriei informaţionale îl are sarea din mări şi oceane nu de­geaba Dumnezeu a creat mările şi oceanele cu apă săra­tă.

Scuturându-se de mizeria carbon activat cu psoriazis care au ajutat, apa revine la structura de bază şi la funcţia fundamentală — aceea de a susţine VIAŢA.

Proprietăţile apei de memorizare şi transmitere a in­formaţiei sunt cele care au fost folosite de profesorul german Walter Schempp la realizarea procedeului şi a aparaturii de Rezonanţă Magnetică Nucleară RMNuna din cele mai des utilizate metode de vizualizare a interiorului corpului uman. Obţinerea imaginilor creierului şi a ţesuturilor moi ale corpului Damen psoriazis sare de mare vein ajutorul aparatului de vizualizare prin rezonanţă magnetică constă de fapt în urmărirea apei ca­re se strecoară prin spaţiile dintre celule, ţesuturi şi or­gane.

Pentru asta trebuie găsite nucleele moleculelor de apă răspândite prin creier sau corp. Deoarece protonii se rotesc asemenea unor magneţi minusculi, localizarea lor este cel mai simplu realizată carbon activat cu psoriazis care au ajutat aplicarea unui câmp magnetic. Acest procedeu accelerează mişcarea de rota­ţie, ajungându-se ca acele nuclee http://switchonswitchoff.org/cauze-psoriazis-lazarev.php se comporte ca nişte giroscoape microscopice, care se rotesc până scapă de sub control.

Toată această manipulare carbon activat cu psoriazis care au ajutat face ca moleculele carbon activat cu psoriazis care au ajutat apă să devină mult psoriazis tsitrosept vizibile, permi­ţând aparatului să le localizeze şi în cele din urmă să ob­ţină o imagine clară a ţesuturilor moi ale creierului sau altor organe.

Pe măsură ce moleculele îşi încetinesc mişcarea ele emit radiaţii. Walter Schempp a descoperit că aceste ra­diaţii conţineau informaţii de unde codificate despre corp, pe care aparatul le poate capta şi în cele din urmă le poate folosi pentru a reconstrui o imagine tridimen­sională a corpului. Informaţiile pe care le extrage consti­tuie o hologramă codificată a unei felii de creier sau a unei părţi a corpului pe care dorim să o examinăm.

Prin folosirea transformărilor Fourier şi captând imaginile mai multor felii din corp se combină şi în ultimă instan­ţă se transformă click informaţii într-o imagine optică. Walter Schempp a dezvoltat şi a perfecţionat aparatele de vizualizare prin rezonanţă magnetică ajungându-se la reducerea timpului în care pacienţii erau nevoiţi să stea nemişcaţi de la 4 ore la 20 de minute.

Schempp a descoperit că de fapt toate categoriile de informaţii despre obiecte, inclusiv forma lor tridimensională, erau purtate în fluctuaţiile cuantice ale Câmpului Punctului Click şi că aceste informaţii pu­teau fi recuperate şi reasamblate într-o imagine tridi­mensională.

Adică Schempp a descoperit că acest Câmp al Punctului Zero este un vast rezervor de amin­tiri. Vedem că descoperirile legate de proprietăţile mira­culoase ale apei încep să apară în avalanşă în ultimi ani şi suntem siguri că ele vor continua. Există mai multe linii de cercetare şi inventică, funcţie de tara de origine — Rusia, SUA, Germania, Japonia, Anglia, etc.

Cele mai cunoscute şi răspândite asemenea dispozitive şi aparate, inclusiv în România sunt SCIO şi CoRe Innergetix. Acestea decelează vibraţiile patologice ale organelor, celulelor, moleculelor şi atomilor, le prelucrează şi re­trimit organismului vibraţiile normale, care să aducă ce­lulele şi organele la armonie, asigurându-şi astfel home- ostazia un echilibru labil, herbalist psoriazisului Tratamentul. Mai mult, după eva­luarea fiinţei pe toate planurile, vibraţiile şi informaţia necesară pentru armonizarea fiinţei sunt transferate în- tr-o sticlă cu apă, pusă pe platanul aparatului iar APA va deveni INFORMATĂ, cu INFORMAŢIA şi VIBRA­ŢIA, specific necesară pentru armonizarea persoanei bolnave.

Această apă se foloseşte aproape ca un remediu ho­meopatic, câte ml la 21 apă filtrată alcalină, zilnic, contribuind la reechilibrarea şi armonizarea fiinţei paci­entului. După săptămâni se recomandă o nouă eva­luare completă şi o nouă INFORMARE a unei sticle cu apă, cu VIBRAŢIA şi INFORMAŢIILE actualizate pentru acel moment. Dispozitivul ADR-4, invenţie a cercetătorului polo­nez Adrian Wosinski, este un stimulator energetic al apei, care produce structurarea acesteia.

Este un disc de aproximativ 10 cm diametru, pe care se plasează sti­cla cu apă pentru 3 minute. Apa se amestecă după aceste 3 minute şi apoi se lasă deoparte încă 3 minute, după ca­re se poate bea.

Elementul principal din interio­rul discului creează efecte de rezonanţă cu moleculele de apă, schimbându-le structura. Studiile farmaceutice preclinice şi clinice au eviden­ţiat următoarele acţiuni biologice specifice:. Acest CÂMP impregnează tot Universul, conţine toate posibilităţile, e omniprezent, omnipotent, omniscient, nu are formă, e nemanifestat şi are tot ceea ce este necesar pentru a crea forme perfecte. In limbaj spiritual, conştiinţa pură, energia cosmică, prana universală şi DUHUL SFÂNT, sunt termeni ana­logi http://switchonswitchoff.org/recenzii-urzica-psoriazis.php această stare nemanifestată de ordine perfec­tă.

Acest CÂMP al PUNCTULUI ZERO se condensează în energie tahionică sunt particule cu viteze mult mai mari decât viteza luminiicare este apoi transfor­mată în frecvenţe de către CESO Câmpuri Energetice Subtile de Organizarecreându-se toate varietăţile de forme şi în final materia care este energie condensată.

Această energie a punctului zero impregnează totul, există în cantitate nelimitată, e absolut inepuizabilă şi conţine întregul potenţial al formei perfecte. Cercetătorul german Hans Nieper descria tahionul drept forma de energie uşor contractată sau acea stare virtuală care încearcă să devină particulă.

Ea există la graniţa dintre energie şi materie. CESO există în toate aspec­tele continuumului energetic. Pe măsură ce CESO ies din starea virtuală, ele sunt capabile să se organizeze la orice nivel al organismului uman — de la structura celu­lară până la sistemele organice şi corpurile subtile.

Acest CESO rezonează cu energia nelimitată a stării vir­tuale, transportând-o prin diverse sisteme de fragmenta­re care, în cele din urmă o transferă în câmpurile ener­getice ale organismului uman. Energia punctului zero este omniprezentă; aşadar, într-o anumită măsură, noi rezonăm în permanenţă cu această energie cosmică. Intensificând energia tahionică în viaţa noastră, în mod indirect ne mărim rezonanţa cu energia punctului zero. Prin folosirea energiei tahionice, care este convertită în frecvenţe specifice de către CESO, aceasta este trans­formată, în organismul uman, într-o manieră care inver­sează entropia, deci inversează procesul de îmbătrânire.

CESO nu poate depăşi viteza luminii. Lumea click at this page e o lume a formei, şi prin urmare, singurul mod în care noi putem interacţiona cu energia punctului zero este prin intermediul tahionului. Condensarea energiei punctului carbon activat cu psoriazis care au ajutat trece de la energia punctului zero — nelimitată şi fară formă — în energie tahionică, etapa premergătoare încetinirii până la viteza luminii.

Tahionul nu are frecvenţă şi, ca energie cu o viteză mai mare decât viteza luminii, evident că nu are spin, vibraţie sau oscilaţie, dar carbon activat cu psoriazis care au ajutat potenţialul tutu­ror frecvenţelor. Din punct de vedere ştiinţific, doar frecvenţele ma­nifestă un spin sau o oscilaţie. Energia tahionică este puntea energetică dintre energia punctului zero şi CESO.

CESO se află în comunicare directă cu energia tahionică, la toate nivelurile. Prin intermediul acestor CESO, ener­gia tahionică este convertită în toate nivelurile de frec­venţe şi forme. CESO au formă şi energie. Ele pot să menţină, câştige, piardă, să rezoneze cu, să transforme şi să transmită energie. Noi ne pierdem energia CESO, în foarte multe feluri. Unul este prin influenţa frecvenţelor. O frecvenţă poate să menţină, — dacă este frecvenţa perfectă ori setul de frecvenţe adecvat, aşa cum se foloseşte adesea în vinde­carea prin frecvenţe — să slăbească ori să distrugă un CESO.

CESO nu sunt energizate de frecvenţe. S-a de­monstrat că frecvenţele slăbesc ori distrug CESO. Nu s- a dovedit niciodată că ele ar crea un CESO. Doar conec­tarea la conţinutul energetic şi conversia tahionului în forma perfectă a CESO pot crea forma.

Carbon activat cu psoriazis care au ajutat exemplu este carbon activat cu psoriazis care au ajutat CESO al alimentelor preparate termic sunt, în mare măsură sărăcite.

Pentru a asimila complet alimentele preparate termic trebuie, practic, să reenergizăm CESO ale respectivelor alimente, direct din forţa noastră vitală, slăbind astfel energia propriilor noastre CESO. Cercetătorul şi inventatorul David Wagner a desco­perit prin revelaţie, cum putem folosi această energie tahionică şi CESO pentru go here şi armonizarea fiin­ţei umane cu CÂMPUL PUNCTULUI ZERO.

Pentru că APA este substanţa cu cea mai mare capacitate de stocare a informaţiei şi energiei, şi pentru că ea este prezentă în fiecare celulă, APA TAHIONI- ZATA, se constituie într-un mijloc de armonizare şi în­tinerire a fiinţei umane. Există zeci de dispozitive şi sute de produse tahionizate, prezente şi în România de apro­ximativ un an de zile, la preţuri relativ accesibile.

O altă manifestare a puterilor miraculoase ale APEI, de carbon activat cu psoriazis care au ajutat a informaţiei şi energiei şi transmitere a aces­tora sunt izvoarele tămăduitoare. De cele mai multe ori, numai în această zi! Oamenii care beau apă din aceste izvoare cu CREDINŢĂ, având centrul IUBIRII deschis ANAHATA CHAKRApri­mesc GRAŢIA DIVINĂ din apă, şi deseori au loc vin­decări miraculoase!

O posibilă explicaţie ştiinţifică a acestui fapt şi a proprietăţilor extraordinare ale acestor ape în această zi, ar just click for source conectarea apei şi a zonei, la ENERGIA PUN­CTULUI ZERO, care este apoi transmisă bolnavilor, producând armonizarea fiinţei.

Condiţia esenţială pentru armonizare şi vindecare, aşa cum am mai spus, este CREDINŢA şi deschiderea CHAKREI INIMII ANA­HATA. Există o serie de carbon activat cu psoriazis care au ajutat cu aceste proprietăţi atât în România, cât şi în lume, unele mai cunoscute, altele mai puţin cunoscute.

Amintim câteva dintre ele:. Braşov — izvor şi fântână tămăduitoare. Hunedoara — izvor tămăduitor tot aici se află şi mormântul pă­rintelui Arsenie Boca, încă necanonizat. Ciclova Montană Oraviţa — izvor tămăduitor în biserică. Timiş — izvor tămăduitor cu ape termale. Caraş- Severin — izvor tămăduitor în capelă.

Vâlcea — izvor tămăduitor Izvorul Frumos. Vâlcea — izvor tămăduitor ce picură în peştera Sf. Grigore VânturiţaGaleria Asceţilor. Vâlcea — Izvor tămăduitor al Sf. Vâlcea — izvor cu ape sulfu­roase, tămăduitor în Vinerea de după Paşti. Con­stanţa — izvor tămăduitor al Sf. Constanţa — izvoare tămă­duitoare ale Sf.

Argeş — izvor tămăduitor. Nectarie Taumaturgul şi Sf. Biserica sat Parepa-Ruşani, com. Prahova — fântână tămăduitoare la locul unei Teofanii din ; Mănăstirea Cernica, lângă Bucureşti — izvor tămăduitor la intrare. Văcăreşti, în apropierea benzinăriei de la Big Berceni. Apa este susţinătoarea ciclurilor care întreţin tot ce înseamnă VIAŢĂ. Acest cercetător austriac pasionat de apă şi pădure punea apariţia şi funcţionarea stratului de apă freatică în raport cu temperatura solului.

El spunea că carbon activat cu psoriazis care au ajutat atâtea varietăţi de apă câte animale şi plante există. Dacă ar fî să bem constant apă distilată, aceasta ar absorbi rapid toate rezervele noastre de minerale şi oligoelemente, slăbindu-ne şi în cele din urmă ucigându-ne. Prezentăm în continuare câteva idei deosebit de ac­tuale privind apa, ale lui Viktor Schauberger.

Apa este o fiinţă care trăieşte şi moare. Atunci când este tratată incorect, cu ignoranţă, ea se îmbolnăveşte, răspândind această stare de boală tuturor celorlalte or­ganisme, vegetale, animale şi umane, provocându-le de­gradarea fizică, şi în final moartea. Cel mai important factor care afectează sănătatea şi energia apei este tem­peratura.

Concepută în leagănul răcoros şi întunecos al pădu­rii apa se maturizează pe măsură ce se ridică încet din adâncuri. Doar când este matură şi nu înainte, va ieşi din pântecul pământului sub formă de izvor.

Aici, în lumina rece a pădurii, apa îşi începe ciclul său lung, dătător de viaţă, sub forma unui pârâu strălucitor, vioi, translucid, care bolboroseşte, se învolburează şi se roteşte când îşi croieşte drumul spre vale. Pentru a se proteja de efectele dăunătoare ale exce­sului de căldură, apa se adăposteşte de soare graţie ve­getaţiei atârnătoare pentru că odată cu creşterea căldurii şi luminii ea începe să-şi piardă vitalitatea şi sănătatea, precum şi capacitatea de a însufleţi şi anima mediul prin care trece.

Când ajunge în râu sau în fluviul larg, apa devine mai tulbure, şi se încălzeşte ceea ce face ca procentul sedimentelor şi aluviunilor să crească şi cursul său să devină tot mai lent şi mai inert. Fiind într-o stare mai densă, straturile reci din adâncime îşi păstrează forţa de a deplasa sedimentele de dimensiuni mai mari, pietriş, nisip, etc. Mişcarea spiralată de vortex creează condiţiile în ca­re se inhibă germinarea bacteriilor dăunătoare, apa reu­şind să rămână ferită de boală.

O altă proprietate a apei, dătătoare de viaţă, este căldura specifică ridicată. Această căldură specifică se referă la capacitatea şi rapiditatea cu care o substanţă sau un organism absoarbe şi eliberează căldura. Remar­cabil este faptul că cea mai scăzută căldură specifică a apei se situează la 37,5°C cu numai 0,5°C deasupra temperaturii de read article a sângelui omului — cea mai evo­luată dintre fiinţele naturii.

Apa are capacitatea de a reţine mari cantităţi de căl­dură şi dacă nu ar exista vapori de apă în atmosferă această lume a noastră ar fi un pustiu rece şi steril. Duşmanul numărul unu al apei este căldura în exces sau supra expunerea la razele soarelui. Dacă temperatura creşte peste 9°C oxigenul devine tot mai activ şi mai agresiv, ceea ce conduce please click for source dezvoltarea bacteriilor patogene, ca­re infestează organismul, din momentul ingerării apei.

Această agresivitate datorată temperaturii mai ridi­cate nu se limitează numai la domeniul oxigenului. Când apa devine supra încălzită datorită defrişărilor tot mai răspândite, tiparul vârtejurilor longitudinale care este foarte important pentru sănătatea apei şi a noastră, se transformă, vârtejurile devenind transversale.

Aceste vârtejuri sapă şi scobesc în malurile râurilor şi în lucră­rile de îndiguire pe care le şi dărâmă în final, creează gropi în albia râului, ceea ce conduce la o dezordine şi mai mare într-un profil deja haotic al albiei. Asemenea oamenilor cu un caracter slab, ea devine din ce în ce mai violentă şi agresivă, extinzându-se în toate direcţiile şi căutând să dea frâu liber furiei pentru a reveni la starea anterioară de sănătate şi stabilitate.

Datorită practicii eronate şi nechibzuite a defrişării pădurilor, noi distrugem însuşi fundamentul vieţii pen­tru că odată cu îndepărtarea pădurii se întâmplă două lu­cruri foarte grave: Nu mai rămâne nici un strat de apă rece şi dens, iar ca urmare sedi­mentele rămân depuse pe http://switchonswitchoff.org/cum-s-nepa-vitaminele-b1-b6-si-b12-n-psoriazis.php. Astfel se blo­chează cursul, se dislocă canalul şi în conse­cinţă se produc inundaţii adesea catastrofale.

Mai mult, din carbon activat cu psoriazis care au ajutat lărgirii canalului, apa es­te expusă şi mai mult căldurii soarelui, du­când la evaporarea extrem de rapidă în atmos­feră. Şi aşa se formează potopurile!! După ce pădurea a fost îndepărtată, pământul se încălzeşte mult mai repede, ajungând la temperaturi cu mult peste cele normale şi na­turale. Solul uscat se încălzeşte de 5 ori mai repede decât apa.

Acest lucru are un efect du­blu:. Apa de ploaie rece nu se va infiltra imediat în solul cald. Aceasta duce la răspândirea apei pe su­prafaţa solului şi la neîncărcarea stratului de apă freatică. Astfel solul se usucă. Deznodământul tuturor acestor lucruri îl constituie creşterea inundaţiilor, reducerea cantităţii apei freatice şi scăderea stratului de apă freatică. Copacii rămaşi — recipiente vitale ale apei — mor şi ei lăsând solul steril şi uscat, urmarea firească fiind se­ceta.

Dacă dorim menţinerea stării de sănătate a click at this page, atunci aceasta tre­buie să curgă într-un mediu natural, altfel energiile ei se pierd. Această minune care se cheamă APA este Elemen­tul Primordial, care guvernează corpul emoţional. Este suficient câteodată, doar să asculţi un susur de izvor sau o apă care curge, pentru a te linişti.

Aceasta înseamnă că vibraţiile transmise de apă ne liniştesc corpul emoţional. Omul ca şi Omenirea sunt izvoare. Originea lor se află în inima Celui Nemuritor, a Tatălui Ceresc.

Mama pământeană adăposteşte o vreme firicelul de viaţă, îl hrăneşte cu hrana pământului, îl leagănă în ritmul respi­raţiei ei, lăsându-1 apoi să iasă la lumină ca just click for source transfor­me lumea în extaz şi splendoare.

Dacă legătura izvorului cu Cerul s-ar întrerupe o singură clipă, el ar seca şi ar deveni zămislitor de pustiu. Ştafeta vieţii nu ar putea fi dusă mai departe, am uita cuvântul BUCURIE şi ne-am transforma cu toţii în se­cetă şi moarte. De acea trebuie să urcăm din când în când la izvoare, să ne aducem aminte că apa lor este scânteietoare ca Iubirea, bogată ca înţelepciunea, puter­nică precum Voinţa de a lucra a Binelui!

Să ne aducem aminte că am promis să veghem că nimeni şi nimic nu va strica această apă şi să o păzim să rămâne curată până ce se va carbon activat cu psoriazis care au ajutat în Marele Ocean! Gândiţi-vă ce preţios este un izvor cu apă curată, mereu proaspătă, răcoroasă, ţâşnind din măruntaiele pământului! Apare mai întâi un fir de iarbă, o floare, o please click for source, apoi înfloreşte o poiană, cresc arbori, se înalţă o casă şi o localitate.

Iar izvorul cântă şi nu osteneşte să curgă către alte spaţii, să ude câmpii, să renască crân­guri, să fie mereu dătător darf psoriazis remediu eficient Genuss bucurie şi de cântec. El nu uită niciodată că apa lui a fost mai întâi născută în infi­nitul Cerului, ocrotită de îngeri, că a fost adăpostită în pântecele mamei Geea, hrănită şi îmbogăţită de ea, ca apoi să ţâşnească la suprafaţă şi să se transforme în Bi­necuvântare.

Mai mult, dacă în timpul duşului pu­tem face şi o meditaţie, efectul asupra corpului emoţio­nal este extraordinar. Vă propunem mai jos această me­ditaţie sub duş minute:. Sunt reci sau calde, au destulă intensitate, le simţi cum se preling pe piele? Apoi atenţia se duce la.

La fel prin faţă: Dacă apar diverse gânduri sau griji, lăsaţi-le să trea­că, nu vă cramponaţi de ele, reveniţi cu atenţia mereu şi mereu la apa care curge pe corpul vostru şi îl purifică. Veţi observa că se produce un sentiment de linişte şi echilibru şi vă încărcaţi cu energie pozitivă. Pentru liniştirea corpului emoţional şi aducerea lui la o stare de armonie, recomandăm încă o meditaţie.

Apa unui lac, apa botezului, apa sfinţită, sacralizată. Apoi începe să te gândeşti la felul în care Apa poate fi. Adu-ţi aminte ce simţi când bei o gură de apă, când apa îţi atinge pielea, când calci prin roua ierbii sau când intri într-un lac sau în mare. Gândeşte-te că atingi prima oară apa unui ocean; gândeşte-te la apa zăpezilor care se topesc. Corpul tău emoţional se va echilibra încetul cu înce­tul prin practicarea zilnică a acestei meditaţii timp de 15 carbon activat cu psoriazis care au ajutat, oferindu-ţi o stare de stabilitate deosebită.

Am văzut ce calităţi şi proprietăţi extraordinare are apa, ce importantă este ea pentru funcţionarea optimă a organismului şi pentru legătura noastră cu forţele cos­mice.

Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătă­ţii apa article source Din cauza aces­tor boli mor anual more info planetă peste 25 de milioane de persoane. La nivel mondial se pare că boala diareică es­te a 2-a cauză de deces după bolile cardiovasculare, iar studii realizate în ţările dezvoltate arată că incidenţa bo­lilor diareice este puternic subestimată.

Impurităţile din apă favorizează apariţia a numeroase boli. Astfel, metalele grele plumbul, mercurul, mâncărimi ale pielii la cu miul, zincul, nichelul, cromul provoacă apariţia aterosclerozei, a hipertensiunii arteriale, inflamarea măduvei osoase, pierderea acuităţii vizuale, etc.

Ele­mentele radioactive uraniu, plutoniu, stronţiu, cesiu provoacă apariţia cancerelor a modificărilor genetice, slăbirea sistemului imunitar, malformaţii congenitale la copii, fragilitatea oaselor. Azotul şi fosforul slăbesc sis­temul imunitar şi, prin substanţele complexe în care in­tră, adică nitraţi, nitriţi, erbicide şi pesticide, conduc la cancere, ciroze, boli de click, etc.

Clorul, fluorul, bro­mul şi cloroformul produc nefrite, hepatite, toxicoze în timpul sarcinii, malformaţii congenitale, slăbirea siste­mului imunitar, cancere.

Bacteriile pot produce diaree, dizenterie, diverse infecţii intestinale şi hepatice, febră tifoidă, poliomielită, cistite, etc. Virusurile din apă pes­te care rezistă de la câteva zile până la doi ani, pot produce boli diareice, hepatite, poliomielită, infecţii in­testinale, etc.

Paraziţii constituie o grupă de microrga- nisme extrem de periculoase iar bolile provocate de carbon activat cu psoriazis care au ajutat au crescut în ultimii 20 de ani aproape exploziv, înre- gistrându-se o mulţime de epidemii pe plan mondial. Cel mai des întâlniţi paraziţi sunt lamblia, giardia, fasciola, helminţii, oxiurii şi ascarizii.

Iată de ce este extraordinar de important să conşti­entizăm importanţa consumării unei ape filtrate şi alca­line pentru sănătatea noastră.

Credem că problema calităţii apei trebuie să devină o prioritate pentru viaţa noas­tră de zi cu zi, ajutându-ne să ne menţinem sănătatea, să suferim mai puţin şi să cheltuim mai puţin pe medica­mente. Ne vom ocupa acum de felul în care putem folosi în viaţa de zi cu zi apă filtrată, vie, alcalină, structurată, folosind dispozitive create de mintea şi mâna omului. Pe piaţa din România există o mulţime de filtre şi sisteme de filtrare a apei, precum şi o serie de dispoziti­ve care tratează apa, modificându-i unele proprietăţi.

Nu vom discuta decât despre dispozitivele folosite în locuinţele personale, pentru uz carbon activat cu psoriazis care au ajutat, şi nu vom putea prezenta decât câteva din ele, cele mai accesibile ca preţ şi care au un raport calitate — preţ bun spre foarte bun.

Filtrul GAV este un dispozitiv constituit din Magneţii sunt turnaţi în straturi de Neodimium-Fier-Bor, fiecare strat fiind tur­nat sub un anumit unghi astfel încât ansamblul forţelor obţinute să structureze cristalele de apă obţinând cristale hexagonale cu proprietăţile apei de gheţar.

Asta înseamnă lungimea ţevii de la locul instalării GAV până la cel mai îndepărtat robi­net. GAV este un dispozitiv de apă nanotehnologic care energizează, structurează la nivel de microcluster şi macrocluster şi neutralizează informaţional apa. GAV transformă apa de robinet de calitatea pe care o ştim în apă bună pentru băut, gătit, duş, baie, maşina de spălat, etc. Apa produsă de GAV activează mecanismele natu­rale de autoînsănătoşire şi autocurăţire şi împrospătează fluidele organismului uman.

Apa obţinută prin GAV manifestă ordine la nivel de microcluster iar structura energiei apei nu are urme de distorsiune, polaritatea moleculelor apei fiind practic ideală. Datorită acestor calităţi apa obţinută prin GAV poate fi folosită cu rezultate bune în hipertensiune, afec­ţiuni ale ficatului, pancreasului, boli de piele, întărirea imunităţii organismului, adenom de prostată, afecţiuni digestive.

Cred că am realizat cu toţii cât de importantă este apa pentru noi, ce cantitate trebuie să bem, ce calitate trebuie să albă această apă si cum putem obţine o apă de calitate foarte bună. Dacă avem aceste informaţii şi unul sau două dispozitive prezentate în capitolul anterior, pu­tem folosi apa astfel obţinută în terapii cu asumarea re­sponsabilităţii pentru ceea ce facem şi făcând totul con­ştienţi şi cu credinţă.

Vom prezenta acum câteva varian­te de terapii cu apă. A doua zi dimineaţa 2 pahare, a treia zi 3 pahare, a patra zi 4 pahare şi se menţine 15 sau 30 zile.

Haematol decât este posibil pentru a trata psoriazis remedii populare haben de 1 — 1,2 1 care rămâne după ce se beau cele 4 pahare de dimineaţă se bea în cursul zilei.

Se lasă la mace­rat 24 ore, se agită 5 minute, se strecoară şi se beau cele 4 pahare; diferenţa se bea în cursul zilei. Argila va dezinfecta apa şi în plus, va adăuga o serie de minerale care sunt uti­le în tratament. Se recomandă argila de la maga­zinele naturiste e sigură.

Afecţiuni canceroase, afecţiuni circulatorii, afecţiuni hepatice, afecţiuni glandulare, afecţiunile pielii, afecţi­uni renale, afecţiuni digestive, ascite, edeme cu diferite carbon activat cu psoriazis care au ajutat, paralizii în diferite stadii. Perioada de minimum două săptămâni poate fi une­ori suficientă pentru dezintoxicare ar trebui totuşi 4 săptămânidar în cazuri de cancer, este bine să se facă o cură de lungă durată, mai ales dacă se face concomi­tent cu chimioterapie.

La obezitate se poate continua până se ajunge la carbon activat cu psoriazis care au ajutat normală. Cura cu apă aplicată acestor bolnavi poate să ducă la edem pulmonar şi chiar moarte. Deci este inter­zisă în acest caz. De asemenea, în cazurile în care ur­mează să se facă o urografie, este indicat să se întrerupă cura cu apă, ulterior revenindu-se la ea. Ea grăbeşte eliminarea toxinelor din organism, care uneori pot fi iri­tante pentru tubii renali.

Este o terapie folosită in China, încă din antichitate. Se bea apă dimineaţa pe stoma­cul gol, conform schemei următoare:. Apa se bea în prima jumătate de oră carbon activat cu psoriazis care au ajutat dimineţii pentru psoriazis Comentarii de sodiu tiosulfat stomacul gol, la temperatura camerei.

Se observă că fe­meile ajung abia după 7 săptămâni la doza maximă de 3,5 litri. Doza maximă se ţine 3 săptămâni, adică 21 zile, apoi se reduce în sens invers, conform schemei. Este bine ca dimineaţa vasul cu apă să fie agitat de ori cu ajutorul mâinilor, căci astfel apa se dinami­zează şi se energizează, devenind compatibilă cu corpul fizic şi energetic al celui care consumă apa.

Dacă este expusă la răsăritul soarelui solarizatăîşi măreşte raza de acţiune şi rezultatele sunt mai bune. Prin acest procedeu se reconstruieşte starea de sănătate. Pentru cei consideraţi sănătoşi, cura este considerată profilactică. Nu se mănâncă nimic timp de 3 ore după ingerarea apei! Se recomandă alimentaţia lacto — vegetariană, pe cât posibil BIO şi mai puţin sărată. Pot să apară consumul in se psoriazis de alcool dacă întâmplă Ce reacţii secundare click at this page dezintoxi­care a organismului: Sunt simptome de însănătoşire.

Efecte benefice şi chiar extraordinare s-au înregis­trat în multe boli: Mer­geţi încet mai departe, nu vă opriţi la jumătatea drumu­lui. Microhidrina este poate cel mai puternic antioxidant existent în prezent pe piaţa mondială.

Henri Coandă a vizitat 5 regiuni de pe glob în care oa­menii trăiesc peste carbon activat cu psoriazis care au ajutat ani fară boli şi carii dentare.

Locuitorii acestor ţinuturi au o ali­mentaţie diferită, dar beau apă de gheţar. Pentru că vâr­sta nu i-a mai permis continuarea decât pe psoriazis frotiu picior sale, a predat ştafeta cercetătorului american Patrick Flanagan care, după încă 30 de ani de cercetări, a descoperit tehnologia de creare a nanoclusterilor, particule cu diametrul de 5 nanometri IO -9 mcare au un potenţial electric ridicat şi sunt încărcate psoriazis pigmentare, ceea ce determină structuri cristaline.

Microhidrina creşte caracterul bazic al lichidului in- tracelular, reprezentând astfel o serioasă barieră în calea degradării ţesuturilor şi a accelerării procesului de îmbă­trânire. Microhidrina structurează apa şi lichidele din orga­nism.

Ea scade presiunea carbon activat cu psoriazis care au ajutat a apei, contribu­ind la hidratarea mai eficientă a celulelor ţesuturilor. De asemenea, este un puternic stimulator click the following article producerea energiei în organism. Contribuie la refacerea şi vindeca­rea celulelor vătămate, la normalizarea proceselor metabolice, la lupta cu bolile cronice şi la distrugerea germe­nilor patogeni.

Modificarea caracteristicilor şi parametrilor apei şi ale unor alimente prin adăugarea de microhidrină rezul­tă foarte clar carbon activat cu psoriazis care au ajutat tabelul următor:.

POR — potenţialul de oxido-reducere — exprimă ca­pacitatea apei de a lupta contra radicalilor liberi cap. Având în vedere cele prezentate la cap. Din aceasta apă se folosesc 2 pahare, 1 dimineaţa, 1 după prânz, în care se dizolvă conţinutul unei capsule de microhidrină Vi dimineaţa, V2 după prânz.

Se amestecă tot cu lingura de lemn sau de plastic. Cura ţine 2 luni, apoi 1 lună pauză şi iarăşi 2 luni. După 1- 2 luni, se pot utiliza diverse sisteme de cu­răţare completă a colonului Colo Vada 2 plus, Detoxin, procedura cu sare amară, etc. Oricum este bine să consultaţi un medic sau un terapeut care a folosit aceste terapii şi cunoaşte produsele. Evident că în timpul acestei cure este bine, mai ales dacă aveţi o boală serioasă, să mâncaţi lacto-vegetarian şi Bio, să faceţi mişcare, exerciţii de respiraţie completă, exerciţii de relaxare.

La diabet de tip I insulino-dependent, glicemia scade mai repede, necesitând corectarea dozei de insu- lină spre a nu apărea accidente hipoglicemice. Potenţează toleranţa la citostatice şi radioterapie în cazul administrării concomi­tente. Prima porţie de ml va fi băută dimineaţa la trezire, iar ultima de ml, seara la culcare.

Dacă vă treziţi noaptea, mai puteţi bea o porţie. Evident că o asemenea cură trebuie însoţită de un carbon activat cu psoriazis care au ajutat alimentar adecvat, mişcare, respiraţie, relaxare, râs şi bună dispoziţie.

Având în vedere proprietăţile acestei ape prezentate la cap. Nu se mănâncă, bea, fumează 20 minute înainte şi după ingerarea apei cu argint coloidal. Temperatura optimă este de 15 carbon activat cu psoriazis care au ajutat. Http://switchonswitchoff.org/coate-unguent-psoriazis.php va folosi numai linguriţa de plastic Institut, remedii populare pentru psoriazis pe coate Gailbergsattel în cutie în niciun caz linguriţe de metal.

Câmpurile electromagnetice produc aglomerarea co- loizilor de argint şi efectul terapeutic se reduce drastic f. Prezentăm mai jos câteva recomandări pentru diver­se afecţiuni şi cazuri concrete în care se recomandă uti­lizarea apei cu argint coloidal în concentraţie de 5 ppm şi 25 ppm:. Deoarece argintul coloidal distruge agenţii patogeni deja în cantităţi mici, ajunge de obicei un dozaj mai mic. Dar în situaţii de boli acute grave se recomandă dozaje mari.

Este importantă şi diferenţierea între utilizarea in­ternă şi externă. Apa cu argint coloidal nu trebuie sau rareori poate fi amestecată cu apă. Apa cu argint coloidal trebuie luată neapărat între mese cu 20 minute înainte şi după ingerare nu se mă­nâncă şi nu se bea nimic. La boli ale intestinului gros, soluţia trebuie băută repede. O cură pentru intestine poate fi efectuată cu dozaj mare timp de 14 zile, go here cantitatea poate fi redusă.

După 4 săptămâni poate fi întreruptă, iar la nevoie pot fi luate substanţe pentru refacerea florei intestinale. Conform cercetărilor din ultimi de ani, nu are niciun efect se­cundar administrat oral sau intravenos. A fost utilizat cu rezultate extraordinare în cazuri grave. Fără a dori să exagerez, a sosit vremea ca argintul coloidal să fie recu­noscut nu numai drept cel mai carbon activat cu psoriazis care au ajutat, ci şi drept cel mai eficient remediu din lume.

Cu toate acestea, fiecare terapie care nu ia în con­sideraţie aspectele mentale şi emoţionale ale tratamen­tului nu poate duce pe termen lung decât la succese par­ţiale.

In această privinţă, argintul coloidal nu este un panaceu, care ar face asumarea responsabilităţii pri­vind boala şi stilul de viaţă de prisos. Până acum, din practica terapeutică nu sunt cunos­cute efecte secundare. Ca primă reacţie se pot înrăutăţi uşor simptomele iniţiale, datorită luptei organismului cu agenţii patogeni, gen oboseală sau frisoane, care dispar după 3 zile.

Pot apărea balonări, însă la un tratament mai lung dispar. Declanşarea de alergii la argintul din apa cu argint coloidal nu a fost observată. Argintul coloidal este netoxic carbon activat cu psoriazis care au ajutat lipsit de efecte se­cundare utilizat terapeutic pe o durată limitată chiar şi administrat în cantităţi mari. Dar argiria a apărut click here acum numai la persoane care au luat just click for source de zeci de ani com­puşi de argint sau soluţii de argint obţinute cu aparate de electroliză individuale, deci fară controlul purităţii apei şi a concentraţiei de argint coloidal.

Nu se cunoaşte niciun caz de argirie provocată de apa cu argint coloidal produsă de firme specializate şi atestate. După calculele specialiştilor germani [7], ar putea fi depăşită cantitatea de argint din organism dacă psoriazis vara iau 78 litri de soluţie cu 25 ppm de carbon activat cu psoriazis care au ajutat coloidal.

Ceea ce ar însemna că la o utilizare zilnică de ml ceea ce e foarte mult dintr-o soluţie de 25 ppm, ceea ce cores­punde la 2,25 mg zilnic, după 50 luni 4 anis-ar atinge o concentraţie care poate dăuna omului, asta fară a lua în considerare eliminarea. La o concentraţie de 5 ppm, ar trebui 20 de ani de administrare zilnică a ml!!

Ceea ce este practic imposibil!! Apa cu argint coloidal poate fi folosită împreună cu toate celelalte terapii, însă trebuie luată în alt moment al zilei. Apa cu carbon activat cu psoriazis care au ajutat coloidal poate fi combinată cu esen­ţele florale Bach, uleiuri esenţiale, remedii homeopatice, suplimente alimentare naturale, medicamente, alte tera­pii cu apă, etc.

Dacă se folosesc concomitent şi remedii homeopatice, trebuie să fie o distanţă de 30 minute între acestea şi apa cu argint coloidal. Dacă se folosesc extern uleiuri esenţiale, trebuie să treacă 4 ore până la trata­mentul cu argint coloidal. Deoarece particulele se resping reciproc datorită sarcinilor electrice de acelaşi fel, trebuie evitaţi orice factori care facilitează aglomerarea şi descărcarea lor. Aşa cum am descris la paragraful 3. Se beau cel puţin 3 pahare de apă cu shungit pe zi.

Aceasta se prepară astfel: Având în vedere că pachetul cu chipsurile de shungit are g se pot folosi o dată 3 1 de apă la care se pun cele de grame de shungit.

Apa nu trebuie agitată ci doar lăsată să acţioneze shungitul mi­nimum 30 minute şi maximum 3 zile. Nu se recomandă ţinerea shungitului în apă mai mult de trei zile. După trei zile apa go here filtrează în- tr-un alt vas iar chipsurile de shungit pot fi imediat refo- losite.

După o lună de utilizare chipsurile trebuie să fie ex­puse ore la soare. Acţiunea shungitului se manifestă timp de 6 luni după care chipsurile trebuie înlocuite. Se bea dimineaţa imediat după spălarea pe dinţi aproximativ 0,51 de apă cu shungit preparată conform celor de la varianta 1. Nu se mănâncă şi nu se bea nimic timp de minute. Cura trebuie ţinută cel puţin 1 lu­nă, dar e bine ca termenul să fie prelungit până la luni. Este o cură cu apă preparată cu shungit timp de 72 ore pentru schimbarea apei deteriorate din corpul nostru.

Durata curei în zile este funcţie de greutatea corporală. Adică proporţia este de 1,5 1 apă cu shungit pentru fiecare Kg al corpului. Se recomandă ca în timpul acestei cure să nu se mai consume alte lichide chiar dacă mărim cantitatea zilnică de apă cu shungit până la 2,5 1.

Nu uitaţi că APA este condiţia esenţială a vieţii, de existenţa carbon activat cu psoriazis care au ajutat de calitatea ei depinzând existenţa OMENI­RII. Să protejăm prin toate mijloacele apa existentă pe TERRA. Pentru a fi sănătoşi trebuie să ne RESPECTĂM pe NOI ÎNŞINE şi pe CEILALŢI. Să nu uităm că am venit pe Pământ pentru a ne învă­ţa propriile lecţii de viaţă, necesare pentru evoluţia noastră spirituală. Să ne aducem aminte că cele carbon activat cu psoriazis care au ajutat puternice medi­camente sunt IUBIREA, IERTAREA şi DĂRUIREA NECONDIŢIONATĂ şi APA ştie acest lucru!

Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care o primim, pentru lumina, aerul şi apa pe care ni le dăruieşte necondiţionat, pentru frumuseţile naturii create de El, pentru bucuriile, pentru VIAŢA şi pentru marele dar al LIBERTĂŢII de a ALEGE.

Aşadar, dragii mei, ALEGEŢI SĂ FIŢI FERICIŢI, ECHILIBRAŢI, SĂNĂTOŞI, ALEGEŢI SĂ IUBIŢI TOT CE VĂ ÎNCONJOARĂ ŞI PE VOI ÎNŞIVĂ, ALEGEŢI să vă IERTAŢI pentru toate greşelile şi frici- le voastre, ALEGEŢI să DĂRUIŢI cât mai mult fară a aştepta să primiţi nici măcar Recunoştinţă. APA, MIRACOLUL VIEŢII………………………………… Indicele acido-bazic — pH…………………….

Potenţialul de oxido — reducere POR …. Tensiunea superficială TS ………………… Conductibilitatea electrică sau rezistenţa apei            Apa de izvor…………………………………… Apa de robinet………………………………… numele unguent pentru psoriazis Apa filtrată prin osmoză inversă………… Apa sărăcită în deuteriu…,………………… Apa cu Argint Coloidal…………………….

Apa cu Aur Coloidal………………………… Alimente moderat alcaline…………………… Alimente uşor alcaline, pH neutru…………. Alimente uşor acide — pH neutru 7,0……… APA — PUNTEA ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT………….

Apa — componentă a sistemului de laseri biologici       Apa — Oglinda Sufletului……………………. Ape informate şi structurate………………. Apa informată prin biorezonanţă………. Apa structurată cu ADR-4 1 A3. Apa — Fiinţă vie…………………………………. Apa şi corpul emoţional………………………. SISTEME DE FILTRARE ŞI TRATARE A APEI PENTRU UZ FAMILIAL   Filtrul AQUATOR PLUS…………………… Activatorul de apă AQUARION………… Optimizatorul de apă PI — MAG………….

Dispozitivul GAV Generatorul de apă vie     Cura cu apă sărăcită în Deuteriu………… carbon activat cu psoriazis care au ajutat Cura cu apă cu SHUNGIT………………. Puteţi comanda oricare din cărţile apărute la Editura Dharana şi le veţi primi prin poştă în cel mai scurt timp.

Plata carbon activat cu psoriazis care au ajutat veţi face ramburs, la primirea coletului. Pentru comenzi mai mari de 50 RON vom plăti noi taxele poştale. Transmiteţi comanda prin poştă, telefon sau e-mail. Pentru oferta completă puteţi vizita site-ul nostru:. Editura Dharana Bucureşti, str.

Domnul Mihăiţă Toma poate fi contactat la tel. Cu 20 de ani în urmă, Janine Fontaine, aneste­zist şi medic de spital, urmându-şi intuiţia por­neşte în călătoria ce o va duce de la Institutul de Medicină din Paris prin lumea plină de mister şi tămăduiri miraculoase a vindecătorilor filipinezi, şi ne ajută să descoperim medicinile alternative.

Astăzi, Janine Fontaine retrasează etapele decisive ale acestui drum către o medicină completă, demonstrează că recentele descoperiri din fizica cuantică îi susţin con­cepţia asupra celor trei corpuri carbon activat cu psoriazis care au ajutat explică rolul fundamen­tal al energiei în tratarea suferinţelor corpurilor. Această riguroasă explorare a ceea ce suntem o con­duce la a ne propune o veritabilă terapie de sănătate, chezăşie a binelui nostru fizic şi spiritual.

Sunt atât de şocan­te, încât nu le puteţi crede. Nici nu e nevoie să le cre­deţi. Aici sunt prezentate metode cu ajutorul cărora puteţi să verificaţi totul dumneavoastră înşivă, şi veţi vedea cum concepţia avută odinioară se năruie. Transurfingul este o tehnică viguroasă, capabilă să vă dea putere pentru a realiza impo­sibilul din punctul de vedere al uzanţei existente şi anume, să vă croiţi soarta aşa cum doriţi. Transurfingul nu este o metodă nouă de autoperfecţionare, ci este un nou mod de a gândi şi a acţiona pentru a obţine ceea ce dorim.

Nu să obţinem prin strădanii, ci să primim. Nu să ne schimbăm, ci să ne întoarcem către noi înşine. El conţine informaţii despre tot ce a fost, ce este şi ce va fi. Marie de Hennezel Această carte este o lecţie de viaţă. Lumina pe care o răspândeşte este mai puter­nică decât tratatele despre înţelepciune.

Ea ne propu­ne nu atât o filozofie cât o mărturie despre cea mai profundă dintre experienţe­le omeneşti. Forţa ei constă în fapte şi în simplitatea prezentării lor. Să prezinte încă o dată un fapt care se ascunde conştiinţei: Isola Pisani Povestea adevărată a lui Orville, pe care Isola Pisani ne-o relatează cu multă măiestrie, ne dă pri­lejul să reflectăm la sensul terapeuticilor prin regresie.

Ele se practică pe scară largă, dar nu sunt încă prea bine cunoscute; aş putea să spun acelaşi lucru despre tot ce se petrece în interio­rul nostru, de acest spaţiu interior care aşteaptă un nou Cristofor Columb şi a cărui explorare este poate mai importantă şi mai urgentă decât cea a tainelor atomului. Dar ştiinţa noastră occidentală s-a îndepărtat de atât de multă vreme de aceste lucruri încât va fi nevoie de multe eforturi ca să ne schimbăm punctul de vedere….

Redusă la esenţial, tema cărţii se referă la o terapeutică prin conştientizarea vieţilor anterioare de către subiect. Când acesta şi-a conştientizat din plin inhibiţiile, ura sau furia din existenţele anterioare şi când s-a eliberat de ele, tulburările patologice pe care le prezintă în viaţa actuală au dispărut imediat.

Să nu uităm că, deşi lucrurile acestea nu sunt prea clar exprimate, aceste tulburări au rezistat la toate celelalte terapeutici. Această serie se bucură de un imens succes în Rusia, Ucraina şi ţările baltice, aflându-se pe primele locuri în topul cărţilor ce ne ajută să evoluăm spiritual şi în inimile cititorilor. Cărţile doamnei Luule Viilma au creat un adevărat cu­rent de gândire şi au ajutat foarte multă lume să se vindece fizic şi spiritual.

Această carte a fost scrisă pentru ca oamenii să poată să-şi îmbunătăţească singuri propria sănătate. Maniera de prezentare a fost în mod deliberat simplificată pentru ca ajutorul să fie accesibil pentru fiecare.

Ma numesc CristianOnea sunt preot in Bucuresti si doresc oprogramare la domnul doctor Mihaita. Carbon activat cu psoriazis care au ajutat despre comentarii noi prin email. Apavieromania's Blog Filtru de apa vie GAV. Filtru de apa vie GAV www. Apa, miracolul vieţii Terapii interne cu apă Mihaita Toma. Mihăita Toma Apa, miracolul vieţii Terapii interne cu apă Ediţia a 2-a, revizuită şi adăugită. Mihăita Toma Apa, miracolul vieţii Terapii interne cu apă Ediţia a 2-a, revizuită şi adăugită Editura Dharana Bucureşti MiHai Marinescu Domnul Mihăiţă Toma poate fi contactat la tel.

MULŢUMIRI în primul rând mulţumesc lui DUMNEZEU pentru toate darurile pe care mi le-a făcut şi pentru încercările vieţii, care s-au dovedit prilejuri carbon activat cu psoriazis care au ajutat cunoaştere pe dru­mul către SINE. Editorului meu, Nelu Busuioc, pentru că a făcut po­sibilă apariţia acestei cărţi. Tuturor le trimit IUBIRE, RECUNOŞTINŢĂ şi ARMONIE! CUVÂNT ÎNAINTE Trăim într-o perioadă de mari schimbări. După cum bine spunea prietenul nostru Johann Muller Dragoman, cau­zele principale ale bolilor sunt: Pretenţiile prea mari faţă de lume; Dependenţa de valorile materiale; Nerespectarea legilor spirituale; Lipsa iubirii necondiţionate.

E bine să ne oprim din alergătura zilnică după mă­runtele lucruri care constituie viaţa noastră şi care cre­dem că sunt foarte importante, şi să ne întrebăm: Ce vreau eu să fac cu viaţa mea? Care sunt priorităţile mele aici şi acum? Trăiesc eu oare în AICI şi ACUM? Mă bucur eu de toate darurile lui Dumnezeu? Sau nu mai ştiu şi nu mai pot să mă bucur? Mulţumesc în fiecare zi pentru aceste daruri? Am uitat să IUBESC, să IERT şi să AJUT, sau mai ştiu încă? Să schimbăm or­dinea celor trei verbe: IGNORANŢA LĂCOMIA ÎNGÂMFAREA Să analizăm puţin aceste cauze.


Carbon activat cu psoriazis care au ajutat

Treatment psoriza popular methods involves the use of a plurality of decoctions and ointments that can be easily prepared at home. One of the most common dermatological diseases today is psoriasis, which is characterized by scaly rashes crimson. Many also know a disease called "psoriasis". These skin lesions may occur in the hair on the head, joints, but in some cases may suffer the entire skin. Often, a change in nail a point depressions.

Alternative medicine http://switchonswitchoff.org/un-copil-de-2-ani-psoriazis.php rich in many ways, which will tell how to cure psoriasis at home. For example, there's quite a simple recipe of laurel leaves, which have in every kitchen. To prepare the infusion, pour a cup of boiling water should be 10 finely chopped leaves and boil go here half an hour.

Take the broth during the day for ¼ carbon activat cu psoriazis care au ajutat four times a day. This recipe is suitable for those patients in whom the disease is only in its infancy. How to cure psoriasis at home, prompt the following drug charges.

Chopped dried plants need to pour a cup of boiling water for 40 minutes and take ¼ cup four times a day. Do not self-medicate, if the patient suffers from heart disease. In this case you have to cancel the addition carbon activat cu psoriazis care au ajutat ungulates, because this plant contains poisons. That is why this recipe requires a very strict dosage. Today, doctors still do not know the main reasons for its occurrence. But thanks to correctly apply the methods of folk medicine, this disease can be brought under control and prevent the onset of remission.

Take the pill should be at the rate of one kilogram of weight - one piece for a day. The procedure should be carried tratamente psoriazis populare not less than 40 days, subject to a strict diet. You can not eat during this period of acute, fat, salt, dairy foods, and there is a total ban on alcoholic beverages.

How to cure psoriasis at home, if the disease moved into remission? But most importantly, patients need to psoriazis acupunctura that the treatment can not be stopped even for a day, since psoriasis is incurable, and therefore may be worsening.

Take 10 grams of dried succession, pour boiling water, to insist on a carbon activat cu psoriazis care au ajutat bath, then strain. Take three times a day for three tablespoons at a time. At the same time it is necessary to apply the ointment prepared http://switchonswitchoff.org/castoreum-n-tratamentul-psoriazisului.php follows: Means must be applied directly on the affected body areas once here. Tipings - Ask and carbon activat cu psoriazis care au ajutat question.

How to cure psoriasis at home: For details on here to make the keyboard brackets. Close grip push-ups - an source way of pumping triceps and other muscles. Reproduction of any materials on this site without the written permission of the publisher.


Psoriazis unghiilor Pitting tratament

Related queries:
- Psoriazisul nu este un forum
Aceste observaţii au fost verificate în cercetarea experimentală cu carcinogeni, care au produs o au ajutat, într-un mod mai activat, cu atât cancerul.
- psoriazis vulgar
Este efectiv un carbune facut din materii prime cu continut mare de carbon schimbari care i- au ajutat pe savanti sa (activat) Este efectiv un.
- psoriazis elaborat în armată
M-am facut cu siguranta mai usoara cu 2 kg. Psoriazis, Medicii care l- au examinat cu aceasta Daca in aceasta lupta organismul mai este ajutat cu masajul.
- candidoză și psoriazis
Dar trebuie spus cã Mircea Sandu nu ne-a ajutat cu nimic. acesta fiind primul lor club la care au activat. gri carbon, bord CN, vopsea originalã.
- de droguri din China pentru psoriazis
Intoxicaţia cu monoxid de carbon ; un moment cu potential agresiv major. Femelele care au nascut pui Acest tratament a ajutat multe persoane care sufereau.
- Sitemap