Incepand de astazi, 15 Septembrie , noul site al CASMB, aflat pe serverul CNAS, poate fi accesat la adresa switchonswitchoff.org Mentionam ca vechiul site. Descarca prezentarea gratuit pe psoriazis CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti


Descarca prezentarea gratuit pe psoriazis

Mentionam ca vechiul site este inchis incepand cu aceeasta data. Precizari privind acordarea si raportarea serviciilor acordate prin spitalizarea de zi. Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare de zi cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea Belgorod psoriazis criterii de internare:. Afectiunile, procedurile si serviciile care fac obiectul spitalizarii de zi sunt nominalizate la capitolul II, lit.

Aceste spitale pot contracta serviciul prevazut la pozitia 38 din lista de la punctul B. CASMB Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti 9 vizitatori online. Sergent Matei Dumitru, nr. Informatii publice Telefoane interne CASMB Comunicate de presa Posturi scoase la concurs Achizitii publice Legislatie Raport privind accesul la informatiile de interes public. Program de lucru cu publicul: Luni, Marti, Miercuri Raportare zilnica consum furnizori Procedura de obtinere a conturilor de acces Raportare consum.

Procedura de lucru pentru emiterea facturilor elecronice poate fi vizualizata aici: Mentionam ca va vom comunica ulterior data, ora si locatia unde se va click the following article intalnirea de lucru. In acest sens va reamintim documentele necesare depunerii cererilor de cesiune de creanta: Cererea de cesiune de creanta formulata de catre furnizorul de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale; Numarul de contract incheiat intre casa de asigurari de sanatate si furnizorul de servicii medicale, medicamente descarca prezentarea gratuit pe psoriazis dispozitive medicale; Contractul de cesiune de creanta incheiat de furnizorul de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale cu operatorul economic - cesionar; Tabel completat conform machetei, care se poate descarca de aici: La subiect se va trece numarul contractului de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, denumirea cedentului, numarul si data cu care a fost inregistrata la Tratamentul psoriazisului Togliatti cererea de cesiune de creanta ; Descarca prezentarea gratuit pe psoriazis de atestare fiscala din care sa rezulte ca cedentul nu are datorii la Bugetul de Stat, Bugetele fondurilor speciale, etc valabil la go here depunerii cererii de cesiune de creanta.

Cedentii care n-au facut facturi storno aferente notificarilor emise de CASMB vor avea cererile de cesiune de creanta RESPINSE. LA CERERILE DE CESIUNE DE CREANTA DEPUSE ANTERIOR SI RESPINSE PE MOTIV CA NU AU RESPECTAT PROCEDURA CASMB DE EX: Numai serviciile medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi prevazute la pozitia 39 si 39 din lista de la punctul B.

Spitalele care au UPU finantat de catre Ministerul sanatatii NU pot contracta cu CASMB servicii in aceste structuri. Pentru respectarea acestei prevederi, trebuie configurat in SIUI atributul FINMS de la nivelul fiecarui spital. Pentru validarea serviciilor medicale spitalicesti in regim de spitalizare, prevazute la pozitia 38 si 39 din lista de la punctul B. Numai serviciile medicale descarca prezentarea gratuit pe psoriazis in regim de spitalizare de zi, prevazute la pozitia 38 si 39 din lista de la punctul B.

In situatia in care tipul internarii este cu bilet de internare, la raportarea serviciilorspitalul va completa obligatoriu seria si numarul acestuia;de altfel, aceste informatii fac parte si din setul minim de date la nivel de pacient atat pentru spitalizarea de zi, cat si pentru spitalizarea continua.

Ca urmare, medicul specialist ales de pacient va intocmi dosarul de aprobare a terapiei specifice care va fi depus la casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala. Aprobarea va fi emisa la nivelul casei de asigurari de sanatate si va fi valabila pentru prescrierea retetei de catre medicul curant specialist care a intocmit dosarul si se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari care a emis decizia. In situatia in care un pacient se transfera de la o casa de asigurari la alta, casa de asigurari de sanatate de la care a plecat pacientul va anunta prin adresa scrisa atat CNAS, cat si casa de asigurari de sanatate primitoare, mentionand faptul ca are cunostinta despre copilul are psoriazis decât tratate pacientului respectiv de a se transfera.

Casa de asigurari de sanatate putere psoriazis va anunta prin adresa scrisa atat CNAS, cat si casa de asigurari de sanatate de la care a plecat pacientul, mentionand faptul ca este de acord sa preia pacientul respectiv. Incepand de astazi, se poate relua procesul de raportare Pentru perioada in care nu s-au putut face raportari, furnizorii vor face raportare cumulata, astfel: Pentru paraclinic perioada pentru care se va face raportarea si ajungerea la zi este 1.

In situatia in care nu s-a putut raporta de loc, atunci se va raporta descarca prezentarea gratuit pe psoriazis toata perioada Pentru farmacii, se va face raportarea cumulata pentru ajungerea descarca prezentarea gratuit pe psoriazis zi, respectiv valorile de consum cumulate pentru toate zilele lipsa.

Reluarea procesului de raportare on-line va fi anuntata imediat ce se vor remedia toate disfunctionalitatile. Raportarea se va face la adresa http: Asadar, cei care au primit acest tip de documente, nu trebuie sa se prezinte la CASMB in vederea evantualelor lamuriri, contestatii etc.

Criteriile de prioritizare a cererilor pot fi consultate aici: In cazul nedepunerii acestui document aceasta categorie de medici nu pot figura in contract cu CASMB. Formularele de prescriptie medicala on-line si off-line prescrise anterior intrarii in vigoare a ordinului mai sus mentionat pot fi eliberate de farmacii in termenul de valabilitate al acestora, cu respectarea prevederilor actului normativ mai sus mentionat si a prevederilor din anexa nr.

Pana la tiparirea formularelor de bilete conform Ordinelor mai sus mentionate se va utiliza formularul de bilet de trimitere in formatul vechi, dar nu mai tarziu de 31 augustinclusiv. Incepand cu data de Totodata va reamintim ca incepand cu data de Acest anunt se considera raspuns la toate adresele depuse descarca prezentarea gratuit pe psoriazis furnizori in luna iunie La depunere, in fata imputernicitului legal, dosarul se verifica impreuna cu un reprezentant al CASMB si daca dosarul nu cuprinde toate documentele necesare in vederea obtinerii deciziei de ingrijiri la domiciliu dosarul se respinge.

Orice just click for source a unui medicament din cadrul unui DCI cu alt medicament din cadrul aceluiasi DCI se va face motivat, medicul curant specificand concret in dosar cauzele care au determinat modificarea tratamentului.

Raportarile reactiilor adverse prin sistemul national de farmacovigilenta trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente pentru asigurarea trasabilitatii: Un raportor identificabil Un singur pacient identificabil Unul sau mai multe medicamente suspectate Una sau mai multe reactii adverse suspectate, cu o reactie de cauzalitate intre acestea       In descarca prezentarea gratuit pe psoriazis unuia dintre cele patru elemente, cazul se considera incomplet si nu descarca prezentarea gratuit pe psoriazis calificat ca un raport de reactii adverse.

Cei care au raportat reactii adverse prin sistemul national de farmacovigilenta primesc de la ANMDM in cel mai scurt timp posibil o scrisoare de confirmare prin care sunt informati ca s-a inregistrat fisa pentru raportarea reactiei unsoare bază unguente psoriazis la medicamentul suspectat si descarca prezentarea gratuit pe psoriazis care li se comunica numarul de inregistrare primit de fisa transmisa.

Protocoalele pot fi consultate aici: In cazul furnizorilor la care figureaza mai multi medici care click to see more concedii medicale, este obligatorie completarea unui tabel nominal al carui model il puteti descarca aici clickin care sa se specifice pentru fiecare medic daca mai elibereaza concedii medicale descarca prezentarea gratuit pe psoriazis alti furnizori si sa-i nominalizeze.

Campurile introduse ca urmare a descarca prezentarea gratuit pe psoriazis mentionat sunt: Unitatile sanitare cu paturi sunt obligate sa finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescriptiei medicale pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv, eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care concluziile examenului medical impun acest lucru.

In acest context, prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala se va realiza cu respectarea prevederilor protocoalelor terapeutice, care pot fi consultate aici: In zilele de LUNI, MARTI, MIERCURI: Pentru efectuarea vizitei de evaluare, reprezentantul legal al spitalului face o cerere de evaluare pentru componentele din structura aprobata de Ministerul Sanatatii, avandu-se in vedere in acest sens sectiile spitalului, laboratorul de analize medicale, sectia de radiologie si imagistica medicala, far,macia cu circuit inchis, ambulatoriul descarca prezentarea gratuit pe psoriazis al spitalului.

Plata taxei de evaluare se va face catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cod fiscalin contul nr. RO66TREZXXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

In cazul in care structuri din cadrul spitalului sau al ambulatoriului integrat al spitalului depun si cerere pentru evaluare, separat de cererea de evaluare a spitalului, se va achita taxa de evaluare descarca prezentarea gratuit pe psoriazis pentru respectiva categorie de furnizori " Declaratia prin care reprezentantul legal al spitalului s-a descarca prezentarea gratuit pe psoriazis in scris sa comunice Comisiei de Evaluare orice modificare din structura spitalului si de a mentine in termen de valabilitate documentele depuse in vederea evaluarii, conform art.

Va rugam sa depuneti just click for source sediul CAS-MB din Str. Cererea tip de evaluare, precum si toate documentele necesare evaluarii, pot fi gasite pe site-ul Here de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, la rubrica Furnizori de servicii - Evaluare De asemenea, va rugam sa urmariti site-ul CASMB unde se afiseaza periodic listele furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira.

Scrisoarea medicala are valabilitate pe o perioada maxima de 6 luni calendaristice. Prescrierea medicamentelor pentru tratamentul starii postransplant in ambulatoriu se va face pe denumirea comerciala mentionata in Tratamentul ASD fractie psoriazisului 3 medicala cu obligativitatea precizarii pe prescriptie si a denumirii comune internationale corespunzatoare.

In situatia realizarii substitutiei medicamentelor de referinta imunosupresoare cu medicamente generice imunosupresoare sau a genericelor intre ele, fie din initiativa medicilor specialisti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie a farmacistilor, se mentine tratamentul imunosupresor de substitutie pentru a evita riscurile de rejet al grefelor transplantate.

Eliberarea medicamentelor pentru tratamentul starii postransplant descarca prezentarea gratuit pe psoriazis ambulatoriu se face in baza urmatoarelor documente: Pentru bolnavii in status postransplant aflati in tratament cu medicamente imunosupresoare, substitutia cu medicamente avand acelasi DCI fie ele generice fie de referinta se realizeaza numai la recomandarea medicilor specialisti din centrele acreditate pentru activitatea read article transplant.

In situatia realizarii substitutiei medicamentelor de referinta imunosupresoare cu medicamnete generice imunosupresoare sau a genericelor intre ele, fie din initiative medicilor specialisti din centrele acreditate pentru activitatea descarca prezentarea gratuit pe psoriazis transplant, fie a farmacistilor, se mentine tratamentul imunosupresor de substitutie pentru a evita riscurile de rejet al grefelor transplantate.

In cazul initierii sau mentinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii in status postransplant, pretul cu amanuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutica, devine pret de decontare. Lista acestor documente poate fi consultata aici: Descarca prezentarea gratuit pe psoriazis salariati si co-asiguratii acestora vor comunica optiunea de a deveni asigurati ai CASMB direct angajatorilor cu care au contract de munca, urmand ca acestia din urma sa incheie contract de asigurat cu CASMB, cererile urmand a fi depuse la fostul sediu al CASMTCT din B-dul.

Segent Matei Dumitru nr. Conform cu originalul dupa documentul medical original documentul trebuie sa contina diagnosticul medical, perioada de incapacitate temporara de munca, perioada de concediu medical acordata la externarea din spital, dupa caz ; Traducerea, in original, a documentului medical traducerea realizata de catre un traducator autorizat si nu trebuie sa fie legalizata ; Copie xerox dupa actul de identitate B.

Cererea tip pentru eliberarea Http://switchonswitchoff.org/psoriazis-unguent-miracol-china.php de concediu medical urmare a incapacitatii de munca aparuta in alt stat UE se poate descarca aici: CMI MATEI RODICA contract A CMI GHEORGHIU MIHAELA contract A CMI IVASCU MIHAELA contract A CMI MUNTEANU Check this out contract A CMI TOCA MONICA NATALIA contract A CMI IOSUP Descarca prezentarea gratuit pe psoriazis ANDA contract A Mentionam ca pacientii inscrisi in lista de capitatie a acestor medici pot opta pentru inscrierea in listele de capitatie ale altor medici de familie aflati in relatie contractuala cu CASMB.

Lista medicilor de familie in contract cu CASMB poate fi consultata aici: Formularul de declaratie care trebuie descarca prezentarea gratuit pe psoriazis urmare a instiintarilor poate fi descarcat de aici. De asemenea, aveti obligatia de a acorda asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de descarca prezentarea gratuit pe psoriazis documente internationale.

Informatiile privind modelul unic si specificatiile tehnice ale Cardului European sunt descarca prezentarea gratuit pe psoriazis pe pagina web http: Biroul Evidenta Contributii, Compartimentul Evidenta Asigurati, cu urmatoarele exceptii: Orice alte descarca prezentarea gratuit pe psoriazis de calcul al contributiilor de sanatate vor fi depuse la registratura, insotite de documentele speifice fiecarei categorii de asigurati, urmand ca raspunsul sa fie transmis la adresa indicata pe cerere in termenele prevazute de legea nr.

Verificarea calitatii de asigurat se poate face prin accesarea de catre furnizorii de learn more here medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS.

Modalitatea electronica de verificare a calitatii de asigurat se face prin introducerea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesita servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in campul "CNP" din aplicatia instalata pe site-ul CNAS la adresa http: Pentru obtinerea adeverintei de asigurat se adreseaza casei de asigurari de sanatate la care persoana este luata in evidenta, prezentand documentele necesare dovedirii calitatii de asigurat impreuna descarca prezentarea gratuit pe psoriazis o copie a rezultatului interogarii eliberata de furnizorul de servicii medicale.

Reamintim, cu aceasta ocazie, ca evidentele CASMB sunt constituite in baza CNP-ului si ca singurele neconcordante care pot afecta raportarile sunt cele nume - CNP nu adresa, sector, diacritice, etc. Avand in vedere prevederile art. Prescriptia medicala cu regim special utilizata pentru preparatele stupefiante si psihotrope isi pastreaza regimul de prescriptie medicala offline si dupa data de In concluzie, prescriptorii medicatiei din Tab II si Tab III vor utiliza si achizitiona retetele de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti in aceleasi conditii ca si pana in prezent.

Informatiile vor fi puse la dispozitia celor http://switchonswitchoff.org/tratamentul-psoriazisului-scalpului-1.php in baza unei cereri personale, datata si semnata, cu pastrarea confidentialitatii asupra datelor cu caracter personal. Contract furnizare servicii medicale sau, dupa caz, Conventie Concedii Medicale - valabile, incheiate cu CAS-MB original sau copie ; Pentru persoana care achizitioneaza: Cazurile de nerespectare a conditiilor mentionate anterior pot fi semnalate CASMB la adresa de e-mail.

Pentru Farmacii si Prescriptori: Informatii privind modalitatile de declarare si plata ale contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor mentionate anterior se pot obtine: Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele: Persoane care desfasoara activitati independente sau profesii liberale Persoane care realizeaza venituri din agricultura sau silvicultura Persoane care realizeaza venituri din: Cedarea folosintei bunurilor Dividende Dobanzi Drepturi de proprietate intelectuala Venituri din strainatate Alte categorii de venituri care se supun impozitului pe venit Persoane descarca prezentarea gratuit pe psoriazis nu realizeaza venituri impozabile Strainii care au obtinut o forma de protectie in Romania Exceptii: Contributiile facultative pentru link de sanatate, achitate de strainii care solicita dreptul de sedere in Romania sau de catre cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si contributiile de asigurare die tratament psoriazis comentarii SDA Sojalecithin concedii si indemnizatii care se achita de catre descarca prezentarea gratuit pe psoriazis fizice care se incadreaza la art.

Totodata, va comunicam urmatoarele: Virarea contributiei de asigurari sociale descarca prezentarea gratuit pe psoriazis sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri se face in contul Persoanele fizice vor vira contributia de mai sus in contul deschis la trezoreriile operative ale statului in functie de domiciliul fiscal trezoreria de sector de care apartin.

Virarea sumelor se va face pe cod numeric personal. Conturile IBAN pe trezorerii in care se vor vira contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri sunt urmatoarele: RO61TREZXXX - Trezoreria Operativa a sectorului 1       RO36TREZXXX - Descarca prezentarea gratuit pe psoriazis Operativa a sectorului 2       RO11TREZXXX read more Trezoreria Operativa a sectorului 3       RO83TREZXXX - Trezoreria Operativa a sectorului 4       RO58TREZXXX - Trezoreria Operativa a sectorului 5       RO33TREZXXX - Trezoreria Operativa a sectorului 6.

Cererile de recuperare se depun la sediul CASMB in termen de 90 de zile de la data la care angajatorii sunt indreptatiti sa le solicite, iar documentele anexate cererilor sunt urmatoarele: Cerere in 2 exemplare ; Copie dupa Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Declaratia anexele A1 si A1.

Lista angajatorilor care au depus documente incomplete poate fi consultata aici. Nerespectarea celor de mai sus va duce la invalidarea biletelor de trimitere neconforme, respectiv descarca prezentarea gratuit pe psoriazis contravalorii sumelor decontate. Intrucat acest venit este tratat incepand cu 1 descarca prezentarea gratuit pe psoriazis drept venit din activitati independente, potrivit art.

Astfel, nu va mai putea fi aplicabila exceptia prevazuta de art. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare, precum si situatiile in care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina a muncii.

Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu sau la externarea descarca prezentarea gratuit pe psoriazis spital, precum si medicul de medicina a muncii descarca prezentarea gratuit pe psoriazis obligati sa comunice recomandarile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicala, al carui model este stabilit prin norme. Medicii care isi desfasoara activitatea in cabinetele medicale prevazute mai sus au obligatia sa acorde serviciile medicale contractate cu casele de asigurari de sanatate pe baza unei programari check this out sau prin alte mijloace efectuate cu cel putin 24h lucratoare inainte de data dorita.

Pentru realizarea programarii telefonice a serviciilor medicale, cabinetele medicale au obligatia sa afiseze la loc vizibil numarul de telefon la care se pot efectua programarile. Toate programarilor efectuate, indiferent de mijloacele prin care au fost realizate, se consemneaza, obligatoriu, in evidentele primare existente la nivelul cabinetului medical.

Fac exceptie de la prevederile prezentului ordin: Cum demonstrez calitatea de asigurat? Furnizori de servicii medicale Contractare Evaluare Centre de permanenta Furnizori - formulare de raportare Furnizori - documente justificative Registrul solicitarilor de preluare a cabinetelor Valori de contract Spitale in contract pe Programe Nationale de Sanatate - Valori de contract - Spitale - Valori de contract - Ambulanta Valori de just click for source - Medici dentisti - Descarca prezentarea gratuit pe psoriazis de contract - Laboratoare de analize Medici specialisti Medici dentisti Farmacii Valori de contract - Furnizori de servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie - Furnizori Boro-plus in ingrijiri la domiciliu Furnizori de dispozitive medicale Furnizori medicina de familie Furnizori servicii paraclinice Lista unitatilor sanitare cu paturi care deruleaza Programul National de Sanatate Screening cancer col uterin Avertizari asupra prescrierii unor medicamente.


Compatibilitate   Compatibil cu sistemul de operare Windows 10, 8, Windows 7, Windows Descarca prezentarea gratuit pe psoriazis. NU functioneaza sub Windows XP intrucat Microsoft a declarat sfarsitul duratei de viata al XP in aprilie detalii aici. Nu functioneaza in Mac si Linux.

DOCX Microsoft Office Word. PDF Portable Document Format- fisiere text. TXT   Programul DetectarePlagiat. In functie de marimea fisierului si de tipul de calculator folosit si puterea acestuia, scanarea anti-plagiat pentru o lucrare de licenta poate dura intre 2 - 15 descarca prezentarea gratuit pe psoriazis. Versiunea curenta identifica si stabileste plagiatul chiar si in cazul "portitelor" care incearca sa "pacaleasca" sau sa evite detectarea plagiatului.

Intrucat demersul nostru este indreptat spre cresterea calitatii continutului de informatie atat in mediul academic cat si in cel onlineam decis sa nu percepem nici un cost pentru descarcarea si utilizarea acestui program de detectare click plagiatului. Cu mentiunea ca toate drepturile intelectuale asupra programului apartin DetectarePlagiat.

Afla acum inaintea profesorului tau daca textul tau este original sau plagiat! Politica de confidentialitate ANPC Politica Cookies. Control Panel Afla acum inaintea profesorului tau daca textul tau este original sau plagiat! Program GRATUIT de verificare si detectie a plagiatului. Compatibil cu sistemul de operare Windows 10, 8, Windows 7, Windows Vista.


Psoriazisul si cauzele aparitiei lui. Vindecare prin terapii alternative.

Some more links:
- Dr. Zaur. psoriazis
In atentia medicilor prescriptori si a asiguratilor interesati de tratamentul fara interferon in hepatita cronica si ciroza hepatica C Va informam ca, pe portalul.
- chimion negru pentru tratamentul psoriazisului
In atentia medicilor prescriptori si a asiguratilor interesati de tratamentul fara interferon in hepatita cronica si ciroza hepatica C Va informam ca, pe portalul.
- PASI in psoriazis
In atentia medicilor prescriptori si a asiguratilor interesati de tratamentul fara interferon in hepatita cronica si ciroza hepatica C Va informam ca, pe portalul.
- psoriazis, care trebuie să fie luate de la el
Incepand de astazi, 15 Septembrie , noul site al CASMB, aflat pe serverul CNAS, poate fi accesat la adresa switchonswitchoff.org Mentionam ca vechiul site.
- scalpului psoriazis remediu popular
Incepand de astazi, 15 Septembrie , noul site al CASMB, aflat pe serverul CNAS, poate fi accesat la adresa switchonswitchoff.org Mentionam ca vechiul site.
- Sitemap