Tratamente Naturiste Pentru a Scapa de Candida in 48 de Ore DIGITAL Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament

Iată ce vreau să spun, fraţilor: Spun lucrul acesta pentru că cei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea; cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucura, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece.

Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine nu este însurat se îngrijeşte de lucrurile Domnului, cum psoriazis Elidel putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot aşa, între femeia măritată şi fecioara este o deosebire: Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un lat, ci pentru ceea ce este frumos şi ca să puteţi sluji Domnului fără piedici.

Dacă crede cineva că este ruşinos pentru faţa lui să treacă de floarea vârstei, şi nevoia cere aşa, să facă ce vrea: Dar cine a luat o hotărâre tare şi nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, şi a hotărât în inima lui să-şi păstreze ciuperci psoriazis ciuperci fiica sa fecioară, face bine.

Astfel, cine îşi mărită fata, bine face, şi cine n-o mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar, dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul. Dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne aşa cum este. Şi cred că şi eu am Duhul lui Dumnezeu. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.

Să trăim frumos, că în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizma; ci …îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.

Nu eu, ci Dudul lui Dumnezeu ne-a scris si n e vorbeşte astfel: Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament voia lui Dumnezeu: Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce la muntele Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune.

Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Şi am auzit venind din Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor.

Şi nimeni nu putea să înveţe cântărea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, că cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vina pe motiv cot scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. Mai ales că suntem piriţi  Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament tatăl nostru, tatăl minciunii -pe care îl slujim -sa ne cearnă ca griul prin ciur şi sita, din cauza păcătuirii ajunsă până la Cer.

Dacă Tata le-a spus în vechime să se sfinţească timp de trei zile, să nu se atingă de femeie, cu atât mai mult pentru cei care vor să ajungă în Cananul Ceresc, stă scris: Fie-vă greaţă de păcat şi groază de păcătuire.

Deslipiti-vă cu bucurie şi plăcere de tot ce este lumesc, click to see more, trecător… Lipiţi-vă TARE de Bine.

Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Pentru asta am fost creaţi şi astfel putem întâmpina Venirea Domnului şi Biruirea Urgiilor Apocaliptice, prin Rănile şi duderile îmblânzite, domesticite de El! Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii. Căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua fotografie papule psoriazis apoi.

Voia Tatălui Meu este că oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Să punem la inima Invitaţia Cerească şi sa ne încredem în Credinţa Întrupată în Isus, dăruită gratis şi nouă: Eu, însă, vă spun că oricine îşi lasa nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.

Fiindcă sunt FAMENI, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Pe contribuabilii creaţi de Dumnezeu, dar deformaţi de VOI, nu îi dezbinați în culte. Uniţi-vă, cum Tata, Fiul şi Duhul Sfânt Una sunt.

Nu mai împărţiţi Cuvântul în religii. Nu mai alungaţi prin condiţionări Nebiblice pe mielușiei şi mioare prea pândite de lupi îmbrăcaţi în oi. Atât de mult iubeşte Dumnezeu omul, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament nu putem compensa Dragostea Lui nici printr-un munte de aur. De aceea ni l-a dat pe Isus, pentru răscumpărarea celui care crede în El. De aceea strigă şi bate la uşa inimii şi minţii fiecăruia.

Decât tratarea psoriazisului pe de vinovat este, îl cheamă să vină la Iertătorul şi Iubitorul Isus.

Invitaţia este trimisă şi pentru cel mai vinovat şi sărac, academician în păcătuire, nesfint, nepocăit: Veniţi fără bani şi fără plată! Să nu uităm că îl vom căuta pe Isus, şi nu îl vom mai găsi, aşa cum stă scris în Biblie. Cine nu intră în Corabia Isus păţeşte mai rău ca în timpul potopului lui Noe. Popor Romande mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aş plânge zi şi noapte pe morţii fiicei poporului meu!

Popor Român, Popor Român, de câte Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament ţi-am spus că fără cel Atotputernic, te integrezi în neant! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!

Iată că vi se lăsa casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. O zi de întuneric şi negură mare, o zi de nori şi de întunecime… Vin uruind…! Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Pentru că inamicul public numărul unu din univers ne-a băgat moartea în sânge, de ce să nu dăm afară oaspetele nepoftit?

Căci din cauza lui, nimic bun nu mai avem în noi, Romani, cap 7. De ce să nu golim răul, pentru a primi în loc Binele Cristic, în care sunt ascunse toate comorile ştiinţei şi înţelepciunii? De ce să nu scăpăm de moarte şi stres, ca să primim Bunătatea, Viaţa veşnică, Învierea, Blândeţea? De ce să nu dorim vindecarea, eliberarea de ură, clevetire, boală, pentru a ne încărca numai Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Iubire, Dragoste, Mila Dumnezeiască?

De ce să nu dăm afară Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament, drojdii infecte, instincte, şi orice virus al Gunoierului Cosmic? Să ne trezim, să ne primenim, să ne înnoim, să ne golim de infecţia păcatelor noastre şi de sursa tuturor fărădelegilor moştenite de la… părinţi minţiţi de satan.

N-au urmat poruncile Tale, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament vrut să asculte şi… nici chiar atunci când şi-au făcut un viţel turnat şi… căpeteniile noastre, preoţii noştri şi părinţii noştri n-au păzit Legea şi n-au dat ascultare nici poruncilor, nici Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament pe care li le dădeai… Şi astăzi, iată-ne robi!

Iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinţilor noştri pentru ca să se bucure de roadele şi de bunurile lui! Omule, oriunde te afli, nu amâna iertarea, eliberarea, împăcarea, pocăirea, smerirea şi veşnicirea vieţii tale. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie? Chiar dacă am hulit cuvântul pocăinţă, fără ea nu ne putem împăca şi nu putem să ne întoarcem Acasă, la Tată. De aceea dăruim această invitaţie pentru orice om, căci Tata ne vrea pe toţi cu gelozie pentru Sine.

Căci El… ne va lega rănile… Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţa de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! Dar ei au călcat legământul, ca oricare om de rând; şi nu Mi-au fost credincioşi atunci. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele şi mantaua sfâşiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu şi am zis: Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre, şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri.

Din zilele părinţilor noştri am fost foarte vinovaţi până în ziua de azi, şi din pricina fărădelegilor noastre am fost daţi… Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule?

Căci am părăsit poruncile Tale, pe care ni le http://switchonswitchoff.org/pentru-tratamentul-psoriazisului-a-organelor-genitale.php prin robii Tăi prorocii.

Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la Mine, zice Domnul! M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi i-am făcut următoarea mărturisire: Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale… Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta!

La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament prin robii Săi prorocii. De aceea, şi Domnul a îngrijit că nenorocirea aceasta să vină peste noi; Tu. Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.

Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău! Domnul nu vrea moartea păcătosului ci pocăirea lui. Iertarea în gând are aceeaşi putere de acţiune ca și cea exprimată prin cuvânt. Gândul creează posibilitatea de a-i ierta pe toţi, indiferent de timp şi distanţă. Se pot ierta situaţiidin ziua de ieri, din copilărie sau din viaţa anterioară. Numai iertând din tot sufletul ne putem elibera în întregime din legătura cu răul.

Încercarea de a ierta trebuie repetată până când se va simţi că problema respectivă nu mai există. Trebuie să iertaţi pentru că neiertarea vă face Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament dumneavoastră. Iar cel despre care credeţi că a greşit, s-ar putea să nu fi făcut nimic rău, iar răul pe care i-l atribuiţi respectivei personae este posibil să existe numai în optica dumneavoastră.

Dacă ne simţim rău, trebuie să ne întrebăm: Ce anume îmi provoacă răul? Neliniştea este o Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament negativă. Rezultă că trebuie să ne eliberăm de Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament şi de răul pe care acest sentiment ni-l provoacă. În cazul tratării copiilor bolnavi, iertarea este ideală.

Iertarea eliberează legătura negativă dintre părinte şi copil care îi istoveşte şi pe unul şi pe celălalt. De obicei, chiar dacă ne corectăm greşeala, nu eliberăm totuşi sufletul celui decedat. Foarte des cei care îl jelesc pe defunct se îmbolnăvesc întrucât, vărsând lacrimi, îi fac rău spiritului decedatului. Spiritul vrea şi trebuie să fie liber. Omul care a murit este liber. Moartea este Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament eliberare. Toţi care au trecut printr-o moarte clinică pot confirma acest lucru.

De cele mai multe ori, asemenea situaţii apar în relaţia dintre părinţi şi copii. Omul îl iubeşte pe copilul său cel mai mult. Şi cea mai mare durere i-o provoacă copilului chiar mama sa.

Copilul o cunoaşte pe mama sa mai bine decât se cunoaşte ea însăşi. În decurs de 9 luni prenatale, el o observă în permanență. Fiind un suflet curat, copilul înţelege foarte multe.

În decursul ultimelor generaţii, majoritatea mamelor nu au reuşit să comunice cu copilul lor conceput dar încă nenăscut precum cu o fiinţă vie. După ce se naşte, copilul începe să audă ce vorbeşte mama şi să vadă ceea ce face ea. Acest impact comunicativ duce la disocierea sufletului copilului, la naşterea legăturilor negative şi apoi la acumularea energiilor negative.

Totuşi, nu avem Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament un drept să ne învinuim mama, întrucât noi înşine ne-am ales-o ca mama atunci când, aflându-ne în lumea spiritelor, am simţit nevoia venirii pe Pământ pentru răscumpărarea karmei noastre datoria destinului.

Numai această mamă îmi corespunde. Nu pot să-mi răscumpăr din greşeli decât trecând prin aceste greutăţi pe care le depăşesc, fiind copilul acestei mame. În acelaşi fel se prezintă situaţia cu taţii. Iertaţi-vă mamele şi taţii până la cel mai mărunt amănunt, chiar dacă aceştia au plecat într-o altă lume. Voi sunteţi demni de ei. Aceasta este şi karma voastră, nu numai a lor. Sufletul se încarnează pe pământ pentru a-şi ispăşi păcatele.

Răul pe care îl săvârşim în prezent, îl vom răscumpăra în viitor, încarnându-ne de fiecare dată într-un corp nou, care se va uza şi apoi se va întoarce în ţărână.

Noi suntem uniţi de evenimentele vieţilor anterioare prin legături energetice care pot fi eliberate cu ajutorul iertării. Astăzi, majoritatea copiilor sunt stresaţi din naştere.

În perioada intra-uterină, fătul este un suflet curat. În faţa lui, adultul ar trebui să fie pătruns de un respect sfânt, să-l ocrotească şi să-l iubească.

Dar ce se întâmplă în realitate? În timpul sarcinii, mama se ocupă de tot ceea ce vrea, mai puţin însă de fiinţa divină, plăpândă şi înţeleaptă care aşteaptă să se nască. Ba mai mult, deseori se întreabă dacă să nască sau să facă chiuretaj.

Închipuiţi-vă ce dezamăgire aţi simţi dacă aţi şti că mama dumneavoastră vă urzeşte p ieirea. Ei bine, aflaţi că fătul ştie acest lucru. În sfârşit a sosit şi momentul naşterii. Mama geme din cauza durerilor sale, moaşa se agită din cauza muncii sale, medicul e preocupat numai de rezolvarea problemelor sale. Copilul, însă, simte şi imploră: Încă de pe acum încep să apară germenii stresului. Dacă, în timpul sarcinii, mama ar vorbi cu copilul măcar un minut Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament zi, el nu se va simţi singur şi abandonat.

Când este iubit, îngrijit şi sprijinit, copilul nu mai este înspăimântat şi nu mai protestează. De fapt, el este o fiinţă spiritual superioară, căreia îi lipseşte doar experienţa vieţii sociale, adică exact ceea ce diminuează valoarea spirituală a adultului.

Aşadar, totul începe de la mamă! Şi de la tată! Cereţi-i iertare copilului dumneavoastră pentru că nu aţi reuşit să-l ocrotiţi şi să-l iubiţi conform nevoilor şi aşteptărilor sale.

Totodată, iertaţi-vă şi pe dumneavoastră pentru această insuficiență afectivă. Copile, iartă-ţi părinţii pentru aceste neajunsuri. Ceea ce se întâmplă cu copilul necesită explicaţii amănunţite.

Puritatea copiilor îi împiedică să absoarbă răul din lume. Din păcate, răul li se transmite însă prin părinţi. De obicei părinţii învinuiesc societatea, şcoala etc. În toate acestea există un dram de adevăr, dar traumatizarea sufletească a copilului începe din familie. Dacă într-o seară, mama se întoarce obosită de la muncă, într-o dispoziţie sufletească deplorabilă şi la cea mai mică nemulţumire îşi descarcă Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament pe click to see more ei, această descărcare îi provoacă micuţului o suferinţă sufletească în comparaţie cu care durerea fizică este o nimica toată.

Câţi dintre părinţi realizează că, într-o astfel de situaţie, vinovat nu este copilul, ci părintele, care a venit acasă iritat? Copilul însă înţelege, mai mult decât ne închipuim noi. Cerându-i iertare copilului nostru, răspundem cu sinceritate nevoii sale de adevăr. Copilul are nevoie atât de mamă cât şi de tată. El îi iubeşte pe amândoi. Părintele foarte rău începe să-şi urască Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament copil. În copil se sădeşte frica.

Magia fricii este imensă. Nu uitaţi niciodată că la fiecare îmbolnăvire a copilului există o situaţie de stres, chiar şi în cazul unor îmbolnăviri de grup sau virale.

Virusul îl atacă numai pe cel al cărui corp este slăbit datorită stresului. Bolile cronice se întâlnesc la copiii care trăiesc în permanență în stres de cele mai multe ori este vorba de sindromul fricii de părinţi. De exemplu, urinarea în pat noaptea, căderea părului, amigdalita etc. Copilul este şi nu este al dumneavoastră! Cerinţele lui se deosebesc de ale dumneavoastră, experienţa vieţii sale este alta.

La creşterea fondului negativ al omenirii contribuie negativismul fiecăruia dintre noi, iar copilul nostru nu este în stare să reziste. Simţind că această situaţie trebuie corectată, începeţi cu dumneavoastră. Dacă soţul va este alcoolic, trebuie să ştiţi că alcoolismul apare din lipsa de iubire şi din diverse complexe, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament special complexul inferiorităţii.

Începeţi cu iertarea şi cereţi-i iertare copilului dumneavoastră că i-aţi vorbit urât despre mamă sau despre tată. Este uşor să condamni, este greu să înţelegi. Dacă veţi înţelege acest lucru, conflictele dumneavoastră vor începe să dispară ca prin miracol. Nu Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament să condamnaţi, ci doar să iertaţi.

Trebuie Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament iertăm şi emoţiile: Trebuie să iertăm şi cea mai urâtă trăsătură de caracter.

Chiar şi cea mai mică porţiune bolnavă dintr-o vertebră se va vindeca mai uşor şi mai repede, dacă îi vom cere iertare că i-am pricinuit dureri prin căderi sau prin muncă learn more here. Mă iert şi pe mine pentru cele întâmplate.

Astfel, se întrerupe legătura negativă see more ne deformează coloana şi vertebra se va aşeza la locul său, cu plăcere. Având conştiinţa, că oricare organ sau celulă a corpului, vertebră se aşează la locul corect.

Trebuie să ne cerem iertare de la fiecare vertebră, separat. Dacă ştim că ne este afectată o vertebră anume, trebuie să vorbim cu ea. Nici un om nu seamănă cu celălalt. Fiecare organ din corp ascunde un stres specific persoanei respective. Putem să scăpăm de orice stres întrebându-ne: Să întrebi din nou.

Şi tot aşa până simţi că încep să dispară problemele. Ce trebuie făcut în vederea evitării stresului? Eu trebuie să mă duc într-o societate neplăcută. Eu vă iubesc, dar mă iubesc şi pe mine. În mod similar se pot încheia şi înţelegeri de afaceri mari. Iertând anticipat, se pentru tratamentul psoriazisului medikamentozno evita neplăcerile.

Cum să procedez dacă până în prezent eu îl consider pe celălalt atât de vinovat, încât nu am putere să-l iert? Începeţi prin a vă cere iertare pentru că aţi cultivat răul din dumneavoastră crezând că alţii sunt de vină, iar prin această i-aţi provocat rău corpului dumneavoastră.

Iertaţi-vă pentru că aşa s-a întâmplat. Acest lucru uşurează sufletul şi veţi putea să iertaţi în continuare. Iertând, ne deschidem pentru bine, credem în existenţa binelui, iar îngerului păzitor îi oferim posibilitatea să ne ajute.

Aţi înţeles oare de ce, în repetate rânduri, aţi fost învăţat să spuneţi: Iubirea este sentimentul cel mai înălţător, ea ne umple de tot ce este mai bun. Iubind boala, adică negativul, noi introducem în ea iubirea, adică pozitivul. Cu cât mai multă iubire vom introduce în boală, cu atât mai repede ne vom vindeca. De acum încolo să nu mai repetaţi greşelile comise. Iubiţi-vă corpul şi veţi avea mai mult pozitiv în dumneavoastră.

Având o influenţă binefăcătoare asupra a tot ceea ce vă înconjoară, puteţi să faceţi bine întregului Pământ chiar dacă aveţi o contribuţie minoră.

Dacă doriţi să fiţi cuprinşi de iubire atunci spuneţi din tot sufletul tuturor celor pe care îi întâlniţi, chiar seboreea și psoriazis partea păros celui mai dispreţuit: Tot ce faceţi, vi se va întoarce îndoit.

Sufletul şi corpul dumneavoastră se vor umple de iubire. Cele de mai sus au fost prezentate pentru a demonstra afirmaţia: Utilizând aceste recomandări, demonstraţi-vă dumneavoastră înşivă că doriţi să fiţi sănătoși şi veţi avea sănătate. Niciodată nu este târziu să începeţi. Acest plan prevede crearea Statului Planetar Unic condus de un Guvern Unic, având o armată unică, o monedă unică şi un conducător unic cu puteri depline. În viziunea francmasonilor populaţia acestei Republici Planetare va fi atent supravegheată prin introducerea unor CIP-uri în mâna dreaptă sau în frunte.

Astfel, nimeni nu se va mai putea opune unui astfel de regim absolut totalitar, pe lângă care nazismul a fost doar o joacă de copii. Pentru elita francmasonilor care ar vrea să guverneze această planetă, cele 6 miliarde de oameni ar fi mult prea mulţi, de aceea masonii au concluzionat că populaţia globului trebuie redusă la doar 1 miliard de locuitori. Pentru aceasta s-au conceput în laborator viruşi letali întrucât războaiele nu şi-au atins scopul scontat în această direcţie cum ar fi SIDA, Ebola, SARS, Gripa Aviară.

Există chiar oameni de ştiinţă şi sociologi care lucrează pentru Noua Ordine Mondială NOM Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament care cred sincer în această utopie, aşa cum mulţi intelectuali au crezut sincer în utopia comunistă. Noua Ordine Mondială New World Order — NWOdespre care au vorbit francmasonii Bush şi Gorbaciov, vizează prin urmare legarea şi anihilarea suveranităţii naţiunilor şi încearcă aducerea lor sub o autoritate centrală mondială, care va fi alcătuită numai din francmasoni.

Deşi au fost ţinute secret, la ora actuală se ştie foarte clar că NOM are 6 Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament principale pe care caută să le realizeze cât mai repede: Stabilirea şi impunerea necondiţionată a unui Guvern Mondial francmasonic. Cucerirea şi subjugarea prin mijloace economice a celor două super-puteri, SUA şi Rusia, care va fi urmată de unirea celor două.

Stabilirea viitoarelor State Unite ale Europei în această direcţie deja s-au făcut paşi gigantici pe care numai cei naivi nu îi remarcăca aşa-zisa noţiune dominantă în cadrul căreia va exista un Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Mondial format exclusiv din masoni.

Alegerea şi impunerea unui Rege planetar unic, care va fi iniţiat şi modelat chiar de maeştrii francmasoni, pentru a conduce Guvernul Mondial. STATELE UNITE ALE EUROPEI ca structură geopolitică complementară Statelor Unite ale Americii şi mai apoi parte componentă a Republicii Universale. Preşedintele Wilson a fost exponentul, liderul şi purtătorul de cuvânt al unei hotărâri luată de Alianţa Universală Israelită înainte de primul război mondial în vederea construirii Europei postbelice pe cele două variante: La Versailles în principalele state europene ieşite victorioase n-au făcut decât să ratifice o structură gândită de Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament iudaică vreme de o jumătate de secol.

In plin razboi mondial constructorii iudei ai viitoarei Europe postbelice ii deseneaza planurile in interiorul lojilor francmasonice in vreme ce crestinii reprezentand statele nationale se macelareau pe toate fronturile europene si in Rusia se pregatea abatorul rosu.

La 14 si 15 ianuarie se tine la Paris conferinta ocultei, care decide convocarea Congresului francmasoneriei natiunilor aliate si neutre pentru stabilirea mijloacelor construirii Societatii Natiunilor.

Sa prepare actiunea STATELE UNITE ALE EUROPEI. Agentul de propaganda al conceptelor va fi francmasoneria. La sfarsitul lui iunie sus-amintitul Congres are loc la Paris, a fost prezidat de generalul Peigne -mare maestru al Marii Loji a Frantei, s-a prezentat si s-a votat statutul viitoarei Societati a Natiunilor, ratificat si de conventul Lojei Marelui Orient al Frantei.

Congresul Partidului Socialist din Bordeaux — Octombrie — decide sa se realizeze masurile de preparare a Societatii Natiunilor. Programul Iluminatilor s-a pus in practica prin revolutiile din Franta, Rusia si Germania; prin cele doua razboaie mondiale, prin razboiul rece si prin pregatirea razboiului impotriva islamului, repetitia generala avand loc in Golful Persic.

Urmarile etapelor istorice planificate de oculta finantei iudaice a fost subordonarea economica si politica a statelor puternic dezvoltate, crearea de organisme suprastatale ca Liga Natiunilor, O. NAFTA cuprinde teritoriul economic al intregii Americi de Nord; in a luat fiinta zona mondiala de comert GATT.

Pe orice Bar Code de pe marfuri vom observa in toata lumea linii subtiri sau mai groase scurte si 3 perechi de cate doua linii subtiri lungi. Doua linii subtiri inseamna 6.

Gasim totdeauna 3 perechi de linii subtiri lungi, adica In Vechiul Testament putem citi: Codul Bancii Mondiale este Sistemul de calculatoare Olivetti poarta numarulla fel si calculatoarele din SUA. Pe fiecare loz de loterie in Israel este tiparit numarul Desi am amintit pe scurt date din Protocoalele Sionului si din Noul Testament Satanic, fiecare om trebuie sa analizeze in mod critic faptele celor ce trag sforile.

Orice om care vede astazi discordia si ura, razboaiele si conflictele, foamea si saracia din aceasta lume, destramarea natiunilor, ura rasiala in crestere in toate tarile, tendinta de libertate si independenta a popoarelor, neputinta celor ce guverneaza, coruptia politicienilor, perversiunea si violenta in cresterea oamenilor, datoriile fara granite ale statelor la banci, instabilitatea monezilor nationale, crizele economice, falimentul in agricultura, somajul, nemultumirea si zapaceala in societate, placerea crescanda pentru petreceri si castig fara munca a oamenilor, lipsa de credinta si manipularea tineretului si a sexului feminin, poate sa afirme ca numai din intamplare toate acestea au fost Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament in Protocoalele Sionului?

Putem cita pe Roosewelt: Cand se petrece ceva, putem fi siguri ca a Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament planuit! Din this web page in ce mai evident, ziaristi, scriitori, politicieni, bancheri evrei sau aflati in subordinea iudaismului, abordeaza si construiesc ideologia Noii Ordini Universale.

Wilson ca expresie politica a ocultei iudaice lucreaza la planificarea lumii postbelice dinanul revolutiei iudeo-bolsevice si al intrarii S. Curioasa coincidenta, menita sa zdrobeasca Germania in Vest spre a da mana libera iudeo bolsevismului in Est, politica repetata fara nici o imaginatie in al doilea razboi mondial, cand iesirea S.

Incepand cu New York World dinpresa din Statele Unite sprijinea revolutia iudeo bolsevica, nu se ridica intru apararea drepturilor omului calcate sub cizmoacele pline de sange ale comisarilor iudei — asasinarea celor 5 milioane de culaci, a milioanelor de rusi o lasa rece, ba dimpotriva un director al bancii FEDERAL RESERVE scrie in anul marilor masacre din Rusia in ziarul sus citat: Ofensiva ideologic-propagandistica se desfasoara pe planuri largi cu incepere din Doctrinarii, ideologii, filosofii, sociologii, esteticienii iudei sau in solda iudaismului incep sa precizeze conceptul de Noua Ordine Mondiala.

Marvin publica THE NEW WORLD ORDER, deci Noua Ordine Mondiala in care spune ca Liga Natiunilor este prima incercare de Noua Ordine Mondiala. Apare Humanist Manifeste, John Dewey face apel la o sinteza a tuturor religiilor si la o ordine economica socialista si cooperativizata.

Anii cu tot razboiul mondial care face ravagii pe glob, sunt anii in care se esentializeaza doctrina si ideologia Noii Ordini Mondiale — adica a Republicii Universale.

Asa cum revolutiile europene au dus la emanciparea socio-politica a evreimii, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament mondiale au dus la indatorarea statelor Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament la Fondul Monetar International si la subordonarea acestora intereselor guvernului universal iudeu, punand premisele dominatiei lui universale.

InLionel Curtis publica un volum masiv de de pagini: WORLD ORDER Dayvoneks psoriazis Ordinea Mondiala, in care preconizeaza organizarea lumii intr-o comunitate de natiuni. Wells revine cu THE NEW WORLD ORDER in care propune un stat mondial colectivist, o noua ordine mondiala care sa cuprinda si democratiile socialiste si, din nou, atentie, o recrutare universala pentru munca, incriminand individualismul nationalist care este maladia lumii.

Hitler, Mussolini, Stalin propun si ei modele ale mâini psoriazis Noi Ordini Mondiale si, spre deosebire de ideologii iudeo-americani care nu sufla o vorba source cei destinati sa conduca acel guvern universal, acestia indica limpede pe conducatorii planificati.

Fenomenul artificial al federalizarii universale initiat de iudaism in cele doua variante: Din pana in marea finanta evreiasca din S. Este epoca propagandei internationale, a internationalelor, a kominternului, a razboiului civil spaniol, al doilea camp de experiente iudeo-comuniste, a revolutiei comuniste chineze, coreene, vietnameze cu puternice tente nationale — care se indeparteaza de modele unice si nu accepta o conducere suprastatala, un centru unic de Filme psoriazis de la tată la copil sich. Aceasta etapa a unei luni de miere prelungita pe o jumatate de secol ia sfarsit in clipa cand iudeocratia mondiala isi da seama ca toate sperantele de dominatie universala printr-o revolutie proletara condusa de evrei, folosind Rusia ca forta de izbire este o utopie, ca in Rusia postbelica comunismul se nationalizeaza, ca devine rusesc, ca evreimea pierde controlul institutiilor statului; ba mai mult, ca se naste o reactie anti-iudaica ruseasca si incepe, voalat, o noua epoca de prigoana.

Federalistii unei lumi unite vor guvern mondial in Iata ca reintra in scena, dar cantand o alta partitura decat infamilia bancherilor iudei Warburg, cei care-l sprijinisera masiv cu bani si munitii pe Trotky -Bronstein de la care asteptau infaptuirea revolutiei mondiale si a Republicii Universale condusa de evrei.

La 17 februarieJames P. Warburg, fiul bancherului Paul Warburg, fondator al Federalistilor unei lumi unite, declara: Vom avea un guvern mondial indiferent ca vrem sau nu. Problema este doar daca acest guvern va fi instaurat prin consens sau prin cucerire. Printul Bernhardt, sotul reginei Iuliana a Olandei — exista o lunga lista a capetelor incoronate din Europa slujind francmasoneriei — regii nordici marsaluind in front cu toata pompa, deci printul creeaza Bilderberg-ii sau asociatia cetatenilor planetari in care se inscriu rapid politicieni ca Dean Achenson, Christian Herter, Dean Rusk, Robert McNamara, George Ball, Henry Kissinger, Gerald Ford.

Multi din Bilderbergeri sunt evrei, iar contributia lui Kissinger la politica externa a S. Departamentul de stat construieste un plan de dezarmare a tuturor natiunilor si de inarmare O. Richard Nixon si Robert Kennedy nu ies din tiparul NOII ORDINI MONDIALE; iar inRichard Gardner, fost asistent delegat al Secretariatului de Stat spune: In Agentia S.

Cu incepere din deceniul 7 al secolului XX, se activeaza la nivel mass-media mondiala controlata de iudeocratie propaganda pentru Noua Ordine Mondiala, de data aceasta capitalista. Sloganele ei se articuleaza pe drepturile omului. Atunci cand CEKA si NKWD-ul iudeobolsevic ucideau bestial milioane de crestini si musulmani, nici gand ca presa iudaizata sa Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament drepturile omului.

Cand evreimea din Uniunea Sovietica si tarile socialiste a fost detronata, cand n-a mai putut monopoliza puterea, atunci s-a lansat campania de protejare si aparare a drepturilor omului. O prima etapa a Razboiului rece ia sfarsit ca urmare a uriasei batalii economice si propagandistice finantata de iudeocratie. Capitalistii evrei care au stat in spatele asa-zisei revolutii proletare din Rusia tarista si-au ucis opera care nu mai corespundea telurilor Republicii Universale realizata prin proletariat.

Presedintele Bush invita U. Razboiul din Golf este decretat ca un triumf al Noii Ordini Mondiale. La 11 septembrie, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament adreseaza Congresului un text fara echivoc: Conventul Marii Loji a Frantei din constata ca Adunarea generala a Societatii Natiunilor este primul sambure al unui parlament international.

Conventul din al mai sus pomenitei loji propune sa se dea supraguvernului international de la Geneva si directia economica a vietii popoarelor… Iata-ne ajunsi la punctul cheie, stiind noi cine dirija in epoca finantele lumii.

Evaluarea facuta de francmasonerie avutiei statelor europene in vederea trecerii ei de sub autoritatea si beneficiul national sub autoritatea suprastatala si in beneficiul plutocratici iudaice suprastatale este foarte aproape de adevar si marturiseste public scopul final al Societatii Natiunilor.

Conventul acestei loji agresive nu se multumeste cu atat. InConventia Marelui Orient al Frantei cere ca ordinele Societatii Natiunilor sa fie executate ca niste legi de stat, fara sa fie supuse parlamentelor nationale spre aprobare.

Reluata in forta dupa cel de-al doilea razboi mondial, avand ca baza de operatii si forta de soc Statele Unite ale Americii, ideea Republicii-Universale se realizeaza prin intermediul organismelor internationale contemporane care, reluand structurile si tezele Societatii Natiunilor, le-au dezvoltat si aplicat realitatilor postbelice.

Pentru a-si atinge scopul, oculta internationala iudaica, varfurile ei conducatoare au folosit vreme de veacuri o seama de arme psihologice, ideologice, spirituale, culturale, economice, sociale, pe care le-au adaptat deceniu dupa deceniu si secol dupa secol conditiilor geo-strategice, geo-politice, geo-economice zonale si mondiale, ca si progresului tehnico-stiintific mondial. ARMELE folosite izolat, pe grupari sau intrunite, au forta de penetratie si distrugere pe intreaga gama a structurilor umane individuale, colective, nationale.

A exemplifica inseamna a relua si a talmaci istoria Europei prin prisma razboiului dus impotriva ei de secole de-a randul de catre natiunea suprastatala a evreimii. Dau un model de arma psihologica avand efect de masa, cu nimic deosebit de procedeele Inchizitiei.

Scoaterea in afara legii, excomunicarea acelor evrei care nu se supun Kahalului. Se stie ca Baruh de Espinoza, filozoful cunoscut sub numele de Spinoza, este autorul unui sistem filozofic care incalca legile Talmudului.

Prima arma folosita a fost CORUPTIA, asa cum a fost folosita si impotriva filozofului roman Vasile Conta. I s-au oferit lui Spinoza 1 de Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament anual, cu Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament sa nu-si mai publice ideile si din cand in cand sa frecventeze sinagoga.

Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament s-a hotarat excomunicarea. Zeci de lumanari negre aprinse. Un vas cu sange la indemana marelui rabin, fostul dascal si prieten al excomunicatului. Elemente de scenografie, efecte sonore menite sa cutremure spectatorii. Si textul excomunicarii, dupa Pollok: Viata lui Spinoza si relatari de I.

Istoria biografica a filozofiei. Blestemat sa fie el in timpul zilei si blestemat sa fie el in timpul noptii. Blestemat sa fie el cand doarme si blestemat sa fie el cand e treaz; blestemat cand se duce si blestemat cand se intoarce. Domnul nu-i va ierta lui. Mania nu exfoliază fotografie Psoriazisul se furia domnului se vor aprinde de azi inainte contra acestui om si va arunca asupra lui toate blestemele scrise in Cartea Legilor.

Comunitatile evreiesti de pretutindeni au fost anuntate. Efectul moral, psihologic si social in sanul acestora a fost cel scontat: Citez fragmente din Instructiunile trimise lui Garibaldi, idolul italienilor si eliberatorul Italiei, de catre mai marii sai intru francmasonerie: Si ceva din juramântul masonic suprem pentru gradul Raspunsul celor care l-au primit: Noua Ordine Mondiala si Republica Universala isi gasesc in acest raspuns francmasonic intreaga lor justificare.

Dictatorul Ceausescu mason grad 33, loja Propaganda Due a proiectat si construit Casa Poporului din Bucuresti pentru a instala aici Guvernul N. Insa romanul are o vorba: Albert Pike, decedat îna fost una dintre cele mai de seamă personaje ale masoneriei mondiale. Cele mai celebre tituluri ale sale erau acelea de Suveran Mare Comandor al Consiliului Suprem al gradului 33 şi Suprem Pontif al Masoneriei Universale.

Iniţiatului îi sunt înfăţişate o parte din simboluri, dar el este intenţionat indus în eroare de false interpretări. Nu este cazul ca el să le înţeleagă, ci doar să creadă că le înţelege… Adevărata lor semnificaţie este rezervată doar Adepţilor, Prinţii Francmasoneriei. El descrie cum masoneria se bazează pe aceleaşi piramide compartimentate. La bază sunt cele 3 grade cunoscute drept Gradele Albastre de care cei mai mulţi masoni nu trec niciodată, ca şi de cele 33 de grade ale Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Scoţian sau cele 10 grade ale Ritului de Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament. Chiar cei care deţin cele mai înalte astfel de grade nu ştiu care sunt adevăratele secrete, decât dacă fac parte din http://switchonswitchoff.org/psoriazisul-n-medicin-pentru-copii.php aleşi liniile genealogice hibride.

Oficial nu există un grad superior celui Jim Shaw spune că există două categorii de francmasoni. Unii doar participă la întruniri şi nu se obosesc să înţeleagă ritualul, iar ceilalţi fac toată munca, dar se mulţumesc să citească fără să înţeleagă exact sensul cuvintelor: Shaw mai confirma din experienţa sa cum francmasonii îşi manipulează confraţii indiferent de poziţiile pe care le aleg.

Multe grade ale Ritului Scoţian includ reprezentări ale şerpilor pe care i-am recunoscut în decorarea acestor pereţi. La serviciu, directorul său de departament, un confrate mason, l-a sfătuit să candideze pentru un anume post. Shaw nu se simţea calificat pentru slujba respectivă şi credea că nu va trece de testul scris. La examen, a văzut cu uimire că mai erau doar doi alţi candidaţi pentru postul dorit. Subiectele de pe foaia lui erau foarte uşoare şi le-a terminat repede, dar a observat că celorlalţi doi li se păreau mult mai dificile şi prin urmare nu au terminat testul la timp.

Shaw a primit postul. Pentru că nu a dat acelaşi test ca şi ceilalţi. Când a părăsit masoneria, lucrurile au luat o altă întorsătură.

Şefii nu îl mai pentru psoriazis Ucraina, şi asta în cel mai fericit caz. Acesta este doar un exemplu semnificativ al modului în care Iluminaţii şi societatea lor secretă îşi aşază oamenii în poziţii-cheie. Este uimitor cât de uşor este să-ţi duci la îndeplinire planurile atunci când oamenii tăi:. El introduce politica Iluminaţilor şi îşi alege subordonaţii importaţi din rândul iniţiaţilor din societatea secretă.

Aceştia pot numi oameni în departamentele lor şi aleg evident iniţiaţi din check this out secretă. Şi aşa mai departe. De îndată ce controlezi omul din vârful organizaţiei, se construieşte piramida. Guvernele sunt structurate şi ele după acelaşi principiu. Până şi masonii din gradele 32 şi 33 sunt induşi în eroare dacă nu fac parte din descendenţi.

Jim Shaw afirmă că simbolurile sunt interpretate diferit chiar de către masoni, existând astfel două sensuri ale acestora: Dar există şi un al treilea, adevărul, rezervat doar elitei de iniţiaţi descendenţi şi celor care trec dincolo de nivelurile oficiale ale societăţilor secrete — cei din gradele neoficiale ale Iluminaţilor.

Shaw afirmă că masoneria adoră natura, Soarele şi Luna, prin simbolul falusului. El spune că falusul reprezintă Soarele în uniune sexuală cu Pământul feminin, pentru a aduce o noua viaţă. La un anumit nivel este adevărat, dar mult prea puţin. Să luăm ca exemplu simbolul masonic, pătratul şi compasul Figura Acestea sunt aşezate mereu deasupra scaunului tronului Maestrului Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament, care este amplasat la est în Templele Masonice, direcţia răsăritului.

Shaw mărturiseşte că masonilor de grad inferior li se spune că pătratul trebuie să le reamintească să fie cinstiţi în relaţiile cu toţi oamenii scuză-mă că râd. Poate că francmasonul pedofil si criminal in serie George Bush a lipsit de la acea întrunire.

Simbolul V şi A al Reginei Victoria şi al prinţului german Albert, ambii descendenţi reptilieni, ca şi litera G din sigla francmasonilor, reprezintă acelaşi lucru. Toate aceste simboluri şi coduri ale societăţilor secrete au un sens pentru iniţiaţii de grade inferioare, unul pentru cei de grade superioare şi altul pentru cei care ajung pe cele mai înalte niveluri ale Iluminaţilor adevărata interpretare.

De fapt, recunoaşte Jim Shaw, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament la nivelul gradului 33 nu afli nimic valoros.

Adevăratele chestiuni există deasupra nivelurilor oficiale, şi doar câţiva masoni ajung acolo. Dar în gradele superioare nu sunt excepţii de la această promisiune de tăinuire a adevărului. Obligaţiile, dacă e să dăm crezare învăţăturilor masonice, pot cere unui mason să depună mărturie falsă, sperjur sau în cazul unui judecător să dea un verdict greşit pentru a proteja un frate mason.

Fiind un privilegiat al lojii Propaganda Due, ar fi trebuit să urmeze la conducerea acesteia, dacă nu s-ar fi retras din Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament. El a fost martor Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament ritualuri satanice de magie neagră, experimente de control mental şi tortură, care se petrec frecvent în interiorul lojilor masonice. El s-a hotărât să părăsească Francmasoneria şi a început să facă dezvăluiri zguduitoare privind adevărata faţă a acestei secte satanice.

A fost apoi hărţuit, ameninţat, răpit şi torturat. A început să îşi publice dezvăluirile pe Internet, iar pagina de web i-a fost închisă. Loja Kirby are o istorie lungă şi bogată. A fost o experienţă interesantă Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament mine să mă alătur acestei loji pentru o vreme. Chiar dacă am fost şi membru al unor loji italiene pentru perioade mai mari de timp cum ar fi Loja Minerva, Loja Garibalditotuşi am considerat experienţa mea în Londra ca fiind una dintre cele mai importante.

Acolo am aflat despre faptul că Noua Ordine Mondială are în Londra unul din cele mai importante centre ale sinaflana unguent comentarii psoriazis. Aceasta este diploma mea de Mare Maestru Absolut de grad 33 al Ritului Egiptean Antic şi Primitiv, de gradele Memphis95 şi Misraim90, diplomă semnată de Dr.

Nicholai Friswhol cu ocazia oratoriului de la Oslo. Cavalerii Sfântului Graal, Cavalerii de Malta, Cavalerii Sf. Există multe ordine cavalereşti în afara Vaticanului, care controlează multe ramuri ale aristocraţiei: Putem spune că toate aceste ordine cavalereşti funcţionează ca o structură invizibilă militară, pe care o pot vedea numai cei care cunosc semnificaţia diferitelor simboluri folosite în francmasonerie tocmai în acest scop.

Francmasoneria înglobează oameni din toate aceste ordine cavalereşti şi ea a luat fiinţă ca o necesitate de a implica şi nivelurile mai joase ale societăţii vestice în structura piramidală a Iluminaţilor. Aşa se explică faptul că în Marea Britanie există aproape Manly Palmer Hall era recunoscut ca savant în domeniile ca religia, mitologia, misticismul și ocultismul.

În Manly P. PRS susține ca nu are o formă de sectă și este intr-un totul pentru educație, politică și control ecleziastic, programele societății susține întegrarea într-un sistem de instrucțiuni a informațiilor de filosofie, religie și știință.

Hall a fost recomepensat cu gradul masonic 33º, onoare conferită de catre Supremul Consiliu al Ritului Scoțianîntr-o ceremonie susținută la PRS în data de 8 Decembrie. Societatea vizibilă este o camaraderie splendidă, alcătuită din persoane «libere și acceptate», care s-au reunit pentru a se dedica promovării unor cauze etice, educaționale, fraterne, patriotice și umanitare. Un magnat mason de grad 33 pe patul de moarte face dezvaluiri incendiare despre planul masonilor.

El i-a spus acestuia câteva din evenimentele pe care întreaga planetă la va înfrunta în Însă rasa galbenă nu este decât o marionetă în mâinile Iluminaţilor care se vor folosi cu viclenie de acest paravan pentru a-şi duce la îndeplinire planurile. În câteva puncte vă vom prezenta sinteza discuţiei pe care masonul a avut-o cu pastorul Lindsey Williams. Atacul Iranului va fi paravanul începerii unui nou conflict militar de proporţi i, care va duce la izbucnirea Celui De-al Treilea Război Mondial.

În această luptă vor intra  mai multe ţări ale globului şi în felul acesta noua conflagraţie mondială se va generaliza făcând milioane de victime. Dolarul american va ajunge la pământ în Această nouă Monedă Unică globală va Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament la scurt http://switchonswitchoff.org/endocrinolog-si-psoriazis.php după ce atât dolarul american, cât şi moneda euro vor cădea.

Lumea aşa cum o ştim acum va fi complet diferită până la sfârşitul anului China va fi unealta docilă prin care se va urmări întronarea la nivelul acestei planete a Noii Ordini Mondiale.

Atât liderii, cât şi populaţia Americii vor fi reduşi la un statut inferior, care poate fi asemănat cu statutul actual al Lumii a Treia. Aurul şi argintul vor fi şi vor rămâne singurele valori pe care oamenii se vor mai putea baza.

Se va intra într-o stare de depresiune economică şi atunci vom deveni cu toţii foarte săraci, în cel mult doi ani de acum încolo. Fie că vrem, fie că nu vrem, mulţi dintre noi vom fi obligaţi să îmbrăţişăm modul ţărănesc de viaţă, pentru că nu vom mai putea să locuim la oraş, datorită sărăciei în care ne vom afla. Dacă aveţi ipotecă, achitaţi-o acum sau vindeţi-vă casa pentru a vă putea permite să plătiţi integral suma pentru o altă locuinţă, chiar dacă cu banii rezultaţi din vânzare o să cumpăraţi doar o garsonieră.

Asiguraţi-vă încă de pe acum că locuinţa voastră, chiar umilă, este achitată integral, căci în curând milioane de oameni îşi vor pierde casele. Este incredibil, dar adevărat.

La ora actuală SUA se află la mila Chinei! Împreună cu globaliştii, ele doresc să declanşeze o criză de mari proporţii în Orientul Mijlociu în următoarele câteva luni.

Banca Goldman Sachs împreună cu City Bank şi FMI se focalizează deja asupra Iranului. Trebuie, de asemenea, să fiţi conştienţi de faptul că SUA şi Europa au vândut de curând computere virusate Iranului, iar aceasta a fost o Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament mârşavă în mod abil premeditată. Homosexualitatea, drogurile, pedofilia şi sexul animalic, abject şi lipsit de afectivitate sau iubire trebuie să predomine în cel mai scurt timp pe această planetă.

Albert Vigneau fost maestru mason de grad 33 în Marea Lojă a Franţei, fondator şi membru al mai multor loji franceze. Făceam parte dinte ei, iniţiaţii, cei care primiseră lumina, care cunoaşteau secretele naturii şi Cosmosului sic. Noi, iniţiaţii, ştiam că suntem independenţi de Creator a cărui operă imperfectă trebuia să o desăvârşim, cădea în sarcina noastră să construim Templul Umanităţii, nu mai aveam nevoie pentru aceasta de Dumenzeu, fie el şi Marele Arhitect al Universului.

De altfel loja din care făceam parte se debarasase de acest personaj demodat şi îl mutase de tot în magazia unde se ţineau tot felul Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament lucruri inutile. Eram ascultat cu politeţe, informaţiile mele erau notate şi apoi se spunea pe la colţuri: Materialul este preluat de pe siteul catholica.

Din asta se deduce un relativism moral: Morala ei evoluează în funcţie de consensul societăţilor. Acestui mare arhitect i se fac rugăciuni, dacă-mi permiteţi expresia, pentru Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament să nu intervină în chestiunile oamenilor, şi nu este nici citat în Constituţiile lui Anderson. Este şi căutarea unui bine care nu se specifică în nici un loc… Dat fiind faptul că morala evoluează în sinceritate, care, aşa cum ştim cu toţii, nu este sinonim cu adevărul.

În linie de principiu, masonii proclamă cu fermitate o toleranţă specială faţă de toate credinţele şi ideologiile, cu un gust foarte marcat faţă de sincretism, adică o coordonare mai puţin coerentă a diferitelor doctrine spirituale: Pe de altă parte, viaţa lojelor, ce a fost viaţa mea timp de 15 ani, revelează o animozitate deosebită faţă de autoritatea papală şi faţă de dogmele Bisericii Catolice.

Avea să moară patru luni mai târziu, în condiţii pe care mulţi le-au considerat suspecte — şi de aici o legendă care a crescut vreme de două secole, culminând cu Amadeus, piesa lui Peter Shaffer, după care Forman a făcut filmul de mare succes.

Robbins Landon, unul dintre cei mai celebri specialişti în Mozart, dă la o parte vălul mitic ţesut în jurul morţii compozitorului şi urmăreşte în detaliu ultimele sale luni de viaţă, reconstituind cu multă fineţe o epocă şi o lume muzicală — şi ne demonstrează că adevărul e mai straniu şi mai interesant decât mitul. Pe 30 septembrie are loc la Viena premiera operei Flautul fermecat, compusă de Mozart pe un libret de Schikaneder actor, cântăreţ şi director al Freyhaustheater, care a găzduit spectacolul.

Amândoi erau francmasoni, iar opera e plină de simboluri masonice. Trebuie să fi existat motive foarte puternice pentru ca Mozart şi Schikaneder să încalce această regulă a Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament [impusă de francmasonerie]. Există două lucruri care fac ca această teorie — considerată foarte atrăgătoare în anumite cercuri chiar şi astăzi — să fie nu doar improbabilă, ci imposibilă.

Schikaneder a trăit până la ceea ce era pe atunci o vârstă înaintată, 61 de ani, murind în nebun, e adevărat, dar masonii nu puteau fi vinovaţi pentru asta, întrucât au încetat oficial să existe îniar moartea lui Schikaneder a survenit şaptesprezece ani mai târziu. Al doilea motiv este la fel de convingător, dacă nu şi mai convingător: Trebuie să fi existat un alt motiv pentru care lui Mozart şi lui Schikaneder li s-a permis să aleagă un subiect de operă ce glorifica masoneria.

Este o problemă pe care mulţi cercetători fie au neglijat-o, fie au înţeles-o greşit, dar care poate fi rezolvată prin examinarea dosarelor masonice ţinute de poliţia austriacă în acea perioadă.

Pericolul acut era acela că francmasoneria din Austria se afla pe punctul de a dispărea — cât de acut se poate judeca pe baza faptului că masonii şi-au închis de bunăvoie lojile îniar în un împărat nou şi tânăr a interzis toate societăţile secrete, inclusiv, desigur, masoneria. Motivul pentru care masonii s-au pomenit brusc în acest pericol a fost presupusa lor implicare în Revoluţia Franceză şi iacobinism, ca şi într-o mişcare similară din Austria, pe care poliţia secretă — pe bună dreptate, s-a dovedit — a bănuit-o.

Această adoptare a ideilor revoluţionare datează dinainte de anulînceputul Revoluţiei Franceze: Acest lucru era cunoscut nu doar de membrii francmasoneriei din Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament, ci şi de suverani şi de poliţia lor.

Înmulţi dintre membrii importanţi ai acelor grupuri ce se declarau în favoarea unui guvern republican în Franţa erau masoni. Dar, până la urmă, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament a dispărut în timpul Terorii: Marele Orient din Paris şi-a închis porţile îniar până în Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament din Franţa a încetat practic să existe.

Mulţi dintre masonii francezi au dorit un guvern republican, dar în cu siguranţă nu au avut idei de regicid în adâncul inimii lor. Astfel, când un mason curajos a reuşit să reconstituie Marele Orient în Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament, a descoperit că majoritatea membrilor săi erau morţi. La Viena, când se punea în scenă Flautul fermecat, Leopold al II-lea privea cu teamă crescândă evenimentele din Franţa, iar această teamă devenea groază aproape paranoică în intensitatea sa, în mintea poliţiei secrete şi a altor membri ai guvernului austriac.

La începutul domniei sale, Leopold al II-lea nu era nicidecum duşmanul masoneriei, iar contele Zinzendorf a auzit chiar că Leopold a fost membru al ordinului rozicrucian al principelui suveran din Italia — un lucru ce nu poate fi, desigur, confirmat sau infirmat. În orice caz, organizaţii precum Illuminati, Respectarea strictă, Fraţii asiatici, Masonii Sfântului Ioan şi chiar dacă e adevărat că făcea parte din el fostul său ordin rozicrucian, toate li se păreau acum mult mai periculoase împăratului şi consilierilor săi.

Au existat numeroase încercări de a-l convinge pe Leopold al II-lea să reformeze francmasoneria, fără s-o desfiinţeze. Scopul ordinului era de a-i educa pe cetăţeni să fie mândri de statutul lor Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament să lupte împotriva puterii excesive deţinute de nobilime. Feldhofer voia nu să desfiinţeze, ci să reformeze masoneria. În faţa unei asemenea suspiciuni şi ostilităţi, cum avea să fie masoneria protejată?

Cum aveau să fie prezentate marelui public măreţia şi universalitatea ei? Cei doi masoni, Mozart şi Schikaneder, au hotărât să scrie prima operă masonică — Flautul fermecat. Abili, ei au tratat întregul subiect în două moduri: S-a spus întotdeauna că figura lui Sarastro îl avea ca model pe marele om de ştiinţă Ignaz von Born, maestrul lojii lui Haydn Zur wahren Eintracht. Dar Born avea Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament defecte omeneşti — era vanitos şi prea puţin tolerant faţă de alte idei decât ale sale care john Pagano pentru tratament psoriazis ştie Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament erau înţelepte şi influente.

Când a preluat noua lojă, înfiinţată la 12 martiea intenţionat s-o transforme într-un fel de societate de ştiinţe şi, în câţiva ani, a făcut din ea loja de elită a Vienei, având ca membri scriitori, oameni de ştiinţă, clerici catolici şi protestanţi, funcţionari guvernamentali — şi pe Joseph Haydn, care a aderat în februarie Aceasta era cu aproximativ şase luni înainte ca Iosif http://switchonswitchoff.org/reteta-de-medicina-populara-de-psoriazis.php II-lea să dea celebrul şi devastatorul decret pentru masoni 11 decembrieprin care încerca o centralizare a lor şi o limitare a puterilor deţinute de ei.

A fost, de fapt, aşa cum s-a observat mai sus, începutul sfârşitului marii perioade a masoneriei din Austria şi începutul căderii lojii lui Born şi, până la urmă, a lui Born ca mare maestru mason; el a părăsit ordinul înloja sa fiind desfiinţată în ajunul Crăciunului din 15,2 psoriazisul nu poate fi climat adecvat überlegt Born a trăit până în iulietocmai când Mozart introducea noua sa operă în catalogul lui tematic cu excepţia uverturii şi a marşului preoţilor, care au fost terminate abia înainte de prima reprezentaţie din septembrie.

Dacă, aşa cum susţine legenda romantică, Born a fost consultat în legătură cu detaliile operei şi dacă ştia că Sarastro avea să-l simbolizeze pe el însuşi ca esenţă a toleranţei, înţelepciunii şi dreptăţii, nimeni nu va putea spune vreodată. Dar există câteva detalii ale caracterului lui Sarastro care nu stârnesc tocmai simpatie şi care nu sunt cu siguranţă masonice: Iar atribuirea misiunii de a o păzi pe Pamina lui Monostatos, ajutându-l aproape s-o violeze pe când ea dormea, nu e tocmai gestul unui maestru înţelept.

Mozart şi Schikaneder nu şi-au asumat prea multe riscuri. Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Sarastro, ca şi Born, nu e perfect şi nu se încearcă ascunderea laturii antifeministe a masonilor un aspect pe care şi Leopold al II-lea îl considera ridicol.

Dar publicul din septembrie a plecat acasă cu sentimentul că masonii erau întruchiparea Iluminismului iosefinian — şi, în plus, o mare parte din operă a fost o distracţie veritabilă.

Era acolo câte ceva pentru toată lumea; cunoscătorii, ca şi negustorii, au plecat profund satisfăcuţi. Masonii puteau spera că ordinul a fost poate chiar salvat de la pieire. Dar asta nu s-a întâmplat; înmasoneria din Austria a încetat să existe. Formată din 99 de importanţi oameni politici şi de afaceri, ea caută să acapareze putere şi bani prin invocarea unor entităţi demoniace. Pacturi semnate cu sânge, ritualuri macabre practicate la  Solstiţiul de vară.

Admiterea unor noi membrii doar prin tragerea la sorţi a morţii unuia dintre cei existenţi. Atacuri de natură paranormală pentru anihilarea celor care se opun planurilor lor. Cel care a atras Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament asupra acestei oribile grupări masonice a fost Franz Bardon, considerat unul dintre cei mai mari ocultişti moderni şi încarnarea unei fiinţe superioare, a cărei misiune era trezirea spirituală a oamenilor.

Între anii şi el a ţinut mai multe reprezentaţii pe teritoriul Germaniei în cadrul cărora demonstra publicului existenţa planurilor subtile cu ajutorul extraordinarelor sale capacităţi paranormale. În acea perioadă era cunoscut sub numele de Frabato — de la FRAnz BArdon Troppau Opava Opava fiind oraşul în care se născuse, iar Troppau numele german al aceleiaşi localităţi. De-a lungul vieţii sale, Franz Bardon s-a confruntat cu multe piedici, mai ales din partea lojii masonice Ordinul Francmasonic al Centurionului de Aur şi a naziştilor.

A fost în repetate rânduri ameninţat cu moartea, arestat, torturat şi chiar închis într-un lagăr nazist timp de trei ani şi jumătate. Cu puţin timp înainte de terminarea războiului, în a fost condamnat de nazişti la moarte. Chiar înainte de executarea sentinţei, închisoarea unde era întemniţat a fost bombardată şi el a reuşit să scape, fiind salvat de sub ruine de câţiva tovarăşi de detenţie.

A stat ascuns până la sfârşitul războiului, apoi a reuşit să ajungă în oraşul său natal, pe teritoriul de azi al Cehiei. În iuliecu puţin timp înainte de a muri, Franz Bardon i-a încredinţat secretarei sale Otti Votavova planul unei cărţi auto-biografice şi misiunea de a o publica după moartea sa.

În această carte sunt descrise pentru prima oară acţiunile malefice ale grupării ultra-secrete Ordinul Francmasonic Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Centurionului de Aur în limba Cap a pielii pentru comentarii psoriazis Freemasonic Order of the Golden Centurion — FOGC.

În Epilogul acestei cărţi, Dieter Ruggeberg face câteva completări privind legăturile dintre loja FOGC şi nazişti care explică de ce learn more here din urmă îl vânaseră cu atâta înverşunare pe Bardon: Astfel, Adolf Hitler a fost membru al lojii Pentru a se camufla, Hitler avea o mulţime de dubluri care îl reprezentau în diferite ocazii. Din pricina neglijenţei lui Wilhelm Quintscher Rah Omir Quintscherdiscipolul şi prietenul lui Bardon, care nu a ars corespondenţa sa cu acesta, deşi fusese rugat să o facă, Bardon a intrat în atenţia naziştilor din ce în ce mai mult.

El a fost arestat împreună go here Quintscher. În timp ce erau biciuiţi, Quintscher n-a mai rezistat, şi-a pierdut controlul şi a rostit o formulă kabalistică; imediat după aceasta, cei care îl torturau au paralizat pe dată, complet. Mai târziu, după ce a anulat efectul formulei, el a fost împuşcat din răzbunare.

Lui Franz Bardon i s-au oferit poziţii înalte în cel de-al treilea Reich de către Adolf Hitler, cu condiţia să-l ajute să câştige războiul folosindu-se de puterile sale magice. Mai mult, Franz Bardon urma să-i dezvăluie lui Hitler adresele celorlalte 98 din 99 de loje, răspândite Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament întreaga lume. Când a refuzat să colaboreze, el a fost expus celor mai nemiloase torturi.

Printre altele, făceau operaţii pe trupul lui, pe viu, fără să folosească narcotice. Gleznele i le-au strâns cu inele de care erau atârnate bile foarte grele din metal. Guido Wolther numit şi Master Daniel care a fost multă vreme conducătorul Fraternitas Saturni şi care avea gradul 33 a făcut în dezvăluiri uluitoare despre ritualuri de magie neagră ale FOGC, care confirmă şi completează dezvăluirile lui Franz Bardon din Sunt absolut sigur şi afirm cu cea mai mare certitudine: Dar din anumite motive nu vreau să spun mai mult despre aceasta.

Nu pentru că aş tremura de frică, ci din loialitate fraternă pentru membrii ei, pe care nu îi pot numi din motive evidente. Până la urmă, să nu uităm că vorbim despre 99 de bărbaţi situaţi la cele mai înalte niveluri în politică şi finanţe. Însă ceea ce mi se permite să spun despre această lojă voi spune. Numărul membrilor ei este de trei ori 33, adică Sunt deci 99 de grade şi fiecărui grad îi este alocat un număr. Cel de-al o sutelea loc este ocupat de demonul lojii cu care fiecare membru face un pact semnat cu sânge.

În momentul admiterii, neofitul semnează că la moartea sa, averea pe care o are va aparţine lojii. Nu există titluri speciale, ci doar aceste numere. Marele Maestru are numărul 99, nu unu. De la 1 la 33 sunt ucenicii, de la 34 la 66 calfele şi de la 67 la 99 maeştrii. Ţinuta pentru ucenici de la 1 la 33 este următoarea: La ritualuri magice se adaugă o mantie albastră. Pe source robă şi mantie, ei mai poartă o mască albastră care le acoperă jumătatea superioară a feţei.

Gradele de la 34 la 66 calfele poartă robă, şorţ cu margine roşie, două rozete, eşarfă şi bijuterii la gât. La ritualurile magice au mantii roşii cu şnur fotografie tratament facial de psoriazis inițială etapă şi inelul lojii.

Gradele de la 67 la 99 maeştrii poartă robe, şorţuri cu margine roşie şi neagră, trei rozete aurii, eşarfă, http://switchonswitchoff.org/psoriazis-pe-ajutorul-feei.php la gât şi inel.

În plus ei au şi spadă. În timpul ritualurilor magice au mantii negre şi şnur auriu. Marele Maestru are dreptul să poarte mantie aurie şi mască aurie. Măştile celorlaţi maeştrii sunt negre. Intenţia lor este să avanseze cât mai mult în grad şi să acumuleze cât mai multă influenţă, putere şi bani. Regula de bază este respectarea strictă a cuvintelor Marelui Maestru. Cei care vor să fie admişi trebuie să fie membrii ai lojilor masonice regulare şi să aibe un nivel de cunoştinţe magice foarte mare.

Ei trebuie să fie persoane influente în viaţa publică, independente din punct de vedere economic sau cel puţin să aibe prieteni influenţi. Se vede că nu este foarte uşor să ajungi în acest cerc. După admitere, fiecărui membru i se alocă un aşa numit demon subordonat. După aceasta urmează pactul cu demonul lojii, care este pecetluit cu sânge.

Opiniile sunt divergente, dar pot să Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament cu certitudine că loja venerează în mod obişnuit doi demoni. Primul este Belphegor şi celălalt este Ashmodeu, după cum menţionează şi Quintscher. Orice magician expert în evocări ştie că lucrurile nu merg prea uşor cu aceştia doi, întrucât sunt foarte şmecheri, brutali şi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament de sânge în adevăratul sens al cuvântului.

Primul lucru pe care îl învaţă neofitul este ritualul de adorare al acestor doi demoni, la fel ca şi metoda prin care pot fi chemaţi şi evocaţi. Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament ciuda faptului că unii autori precum Adolf Hemberger pretind că FOGC nu este o grupare masonică, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament motiv că gradele sale nu au nume, descrierea lojii arată o structură tipic masonică.

Există aceleaşi trei niveluri numite ucenic, calfă şi maestru ca în masonerie. Aceleaşi ritualuri satanice de adorare, membrii poartă şorţul masonic, iar pe emblema lojii apar cele două coloane prezente în orice templu masonic, totul fiind dominat de o imensă reptilă! Iată cum descrie Adolf Hemberger gruparea: Această lojă a existat până în Din gruparea secretă nu puteau face parte decât 99 de bărbaţi. În mod similarr cu ruleta rusească practicată şi în cadrul Ordinului Just click for source care a activat la trecerea dintre secolele XIX şi XX în Europa Centrală la fiecare cinci ani, dacă între timp nu murea vreunul dintre membrii, se organiza un ritual în seara zilei de 23 iunie.

Pe 23 iunie este un moment astrologic de mare importanţă — Solstiţiul Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament vară, cu semnificaţie creştină, fiind ajunul sărbătorii Sfântului Ioan Botezătorul, n.

Acest candidat la moarte este sacrificat demonului lojii  în schimbul serviciilor aduse. Candidatul era ales prin tragere la sorţi şi cel sortit morţii trebuie să se sinucidă în timpul întrunirii bând o otravă letală.

În urma sacrificiului este acceptat un nou membru căruia i se alocă imediat un loc, un număr şi un demon subordonat lui, fiind iniţiat în aceeaşi zi în tehnicile de magie neagră ale lojii. Fiecare membru este legat de demonul lojii printr-un pact pecetluit cu sânge. Guido Wolther face o descrierea mai detaliată a desfăşurării sângerosului ritual: Toţi membrii, inclusiv Marele Maestru participă atunci la un ritual.

Într-un săculeţ negru sunt puse 99 de bile din care 98 sunt albe şi una este neagră. Dacă Marele Maestru trage bila neagră are dreptul să refuze de trei ori această bilă. Este oricum puţin probabil ca Marele Maestru să tragă de trei ori consecutiv bila neagră. Mulţi dintre membrii săi au devenit în timpul războiului membrii ai Wermacht, alţii au ajuns de partea Aliaţilor. Unii au murit în război, dar opt dintre ei au supravieţuit şi s-au reunit la Munchen în la fostul sediu.

Semnele, simbolurile, cuvintele şi sigiliile demonilor alocaţi fiecărui membru au fost încredinţate unui tânăr soldat din Marina Germană şi apoi mie, care le-am salvat şi le-am păstrat în secret, dar nu le voi dezvălui.

Oricum dacă FOGC ia în vizor pe cineva, această persoană ar trebui să îşi facă ultima rugăciune. Atacurile paranormale telepatice pentru a-şi elimina oponenţii. Acelaşi lucru îl dezvăluie şi Franz Bardon în Frabato Magicianul descriind cum a fost Periode Podmore ceară de albine în tratamentul psoriazisului wie acest aparat împotriva lui şi cum fusese omorât de la distanţă unul dintre membrii care trădase secretele lojii prin provocarea unui infarct: Fuseseră întotdeauna gata să facă orice pentru a-şi atinge scopul.

Loja organiza reprezentaţii de ocultism doar ca să demonstreze că acesta era o înşelătorie. Ştiau foarte bine mit ca ereditar psoriazis aus răspândirea filosofiei oculte ar aduce cu sine o nouă ordine în societate, ceea Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament ar fi constituit un obstacol în see more ce întreprindeau.

Mai mult, exista pericolul să fie recunoscuţi de ocultiştii cu activitate pozitivă şi, ca urmare, să fie descoperiţi. Printre secretele Lojii FOGC se număra şi capacitatea de a face pe oricine să adoarmă, de a se trezi din nou, de a Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament, de a ţine în viaţă sau de a ucide, după bunul lor plac.

Membrii conducerii dobândiseră această abilitate şi ştiinţă printr-un pact cu diavolul. Puteau influenţa orice persoană neantrenată, prin metodele lor magice, aceasta neavând nici o şansă de a cunoaşte cauza influenţei la care read more supusă. Frabato era un caz special pentru Lojă, fiindcă era familiarizat cu practicile oculte de click here fel.

Ei hotărâră să scape de Frabato printr-un asalt magic. După o scurtă discuţie, Secretarul merse în camera cu echipament, aducând un aparat pe care îl numeau tepafon. Acest dispozitiv a fost plasat în mijlocul camerei. Era un aparat emiţător de raze magice ale morţii pe orice distanţă şi constituia cea mai puternică armă a Lojii FOGS, strict confidenţială.

Numai psoriazis pe capul unui copil o fotografie sau o mumie a unei fiinţe ori a unui animal era plasată în focarul razelor sale, nu numai fizicul era afectat, dar chiar şi entitatea astrală. Acest instrument putea distruge orice fel de material, de la orice distanţă şi de orice categorie.

Mai mult, acesta servea la transmisia de energie, ceea ce constituia o realizare a ştiinţei moderne. În afară de asta, orice fel de idee sugestie putea fi transmisă cu ajutorul lui. În sfârşit, se puteau declanşa, cu ajutorul acestui dispozitiv, otrăvirea, precum şi maladiile nervoase, care ar fi putut pune în dificultate şcolile de Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament. O fotografie sau un obiect personal era de obicei suficient pentru a intra în contact cu persoana ce urma a fi influenţată, distanţa neavând nici o importanţă.

Marele Maestru fixă fotografia lui Frabato în focarul razelor tepafonului şi aprinse combustibilul, un amestec preparat cu alcool. În acelaşi timp, fraţii formară un cerc magic în Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament aparatului pentru a intensifica elementul focului pe plan fizic, prin telepatie.

Frabato, la început, nu sesiză atacul Lojii asupra sa. Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament să se plimbe prin cameră neliniştit, încercând să afle cauza căldurii care creştea în corpul său. Îşi dorea să-i ţină piept, dar căldura deja se amplificase, sângele aproape fierbându-i în vine. Deşi încerca să reziste, nu putea să-şi influenţeze organismul cu ajutorul spiritului. În această situaţie disperată, Frabato îl rugă pe Dumnezeu să-l ajute şi să-l inspire.

Cât timp a emis raze tepafonul, Frabato continua să le devieze în apă, iar după o oră fraţii lojii desfăcură, în sfârşit, cercul magic, mutând fotografia din focar şi stingând flacăra. Fraţii lojei erau satisfăcuţi de ceea ce făcuseră şi aşteptau deja cu nerăbdare ştirile de a doua zi, care anunţau moartea binecunoscutului magician.

A doua zi, Marele Maestru al Lojei FOGC a rămas consternat să afle că Frabato nu murise. Merse grabnic la casa Lojii şi îşi propusese să ceară ajutorul tuturor entităţilor demoniace şi satanice pentru a-l omorî pe Frabato.

Existenţa unor astfel de aparate prin intermediul cărora sunt amplificate anumite gânduri este confimată. Există numeroase cazuri de utilizare a unor aparate radionice, psihotronice şi a telepatiei în scopuri criminale. Loja FOGC este doar una din încrengătura de ordine şi loji ale Francmasoneriei mondiale.

Dacă în cazul unor alte loji, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament masonii de ranguri mici, satanismul sectei malefice a Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament nu este evident, pentru alte loji, cum este cea prezentată în acest articol sau pentru sinistra Skull and Bones, nici măcar cei mai naivi admiratori ai masoneriei nu pot să pretindă că nu înţeleg că masoneria practică satanismul. De-a lungul miilor de ani care s-au scurs, liniile genealogice reptiliene pur-sânge şi hibride au creat o reţea fantastică de societăţi secrete prin intermediul cărora îşi pun în practică Agenda.

Marea majoritate a oamenilor nu sunt conştienţi de această forţă de coordonare care le manipulează guvernele şi vieţile. În următoarele trei capitole voi arăta cum a preluat această reţea controlul asupra instituţiilor puterii regale, politice şi religioase, creând în final Statele Unite.

Trei dintre cele mai importante societăţi secrete au devenit public cunoscute în secolul XII. Ele există şi astăzi şi numără printre membrii lor oameni de vârf din politica globală, sistemul bancar, cel economic, armată şi mas-media.

Este vorba de Cavalerii Templieri, Cavalerii Vindecători[1] ai Sfântului Ioan din Ierusalim şi Cavalerii Teutoni. Cavalerii Vindecători şi-au schimbat numele de mai multe ori. Şeful oficial al Cavalerilor de Malta este Papa, iar cartierul lor general se află la Roma.

Sediul Cavalerilor Sfântului Ioan se află la Londra, iar şeful lor oficial este regele sau regina Angliei. La cel mai înalt nivel, cele două aripi cea catolică şi cea protestantă reprezintă de fapt una şi aceeaşi organizaţie. Cavalerii Templieri au apărut cam la aceeaşi dată, în anul sau cu patru ani mai devremeîn prurit hepatic cunoscuţi la început sub numele de Soldaţii lui Christos. La rândul ei, Isis nu este decât un alt nume al reginei Semiramida, cea care apare în trilogia Nimrod-Semiramida-Tammuz.

Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament acestea se numără: Barati, Diana, Rhea, Minerva, Afrodita, Venus, Hecate, Iuno, Ceres, Luna şi foarte multe altele. Se spune că toate simbolizează luna sau energia feminină în diferitele ei ipostaze. Aceasta este cunoaşterea secretă pe care s-a întemeiat Ordinul Cavalerilor Templieri. Sursa reptilo-feniciană din care s-au inspirat poate fi văzută pe blazonul lor: Crucea de foc a fost întotdeauna simbolul solar al fenicienilor şi al liniilor genealogice.

Ea figurează inclusiv pe steagul englez actual. Încă de la prima apariţie a acestui ordin, templierii s-au înconjurat de cele mai trata de a modul antichitate în psoriazis minciuni.

Ei au pretins că s-au format pentru a-i proteja pe pelerinii care călătoreau în Ţara Sfântă, deşi în primii nouă ani nu au existat decât nouă asemenea cavaleri. Mare protecţie, ce să zic! Nu trebuie să fii un geniu ca să-ţi dai seama că acest pretext a fost doar o perdea de fum menită să ascundă o altă realitate. Se pare că ei s-au format de fapt ca aripă militară şi de protecţie a unei alte societăţi secrete numită Ordinul Sionului, devenită mai târziu Prioria Sionului.

Şi iarăşi ajungem de unde am plecat. Cartea Sângele sfânt, Graalul sfânt afirmă că printre marii maeştri ai Prioriei Sionului s-a numărat la un moment dat Leonardo da Vinci, care a fost sponsorizat de familia de bancheri Medici, aparţinând Nobilimii Negre veneţiene.

Tot ei l-au sponsorizat mai târziu şi pe Cristofor Columb. Printre cei mai importanţi sponsori şi susţinători ai primilor templieri s-au numărat St Bernard, fondatorul Ordinului Cistercian, şi familia franceză St Clair, care s-a stabilit ulterior în Scoţia, sub numele de Sinclair, odată cu invazia normandă asupra Marii Britanii condusă de William Cuceritorul, din Primul Mare Maestru al Cavalerilor Templieri a fost Hughes de Payens, care a fost ales Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament anul Acesta era un nobil francez al cărui nume înseamnă chiar: Un alt nume care s-a numărat printre primii templieri a fost cel al lui Fulk, conte de Anjou, care a Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament tatăl lui Geoffrey Plantagenet şi bunicul regelui Angliei Henry II.

Henry a fost Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament care a sponsorizat clădirea faimoasei Read article Benedictine din Glastonbury, în vestul Angliei, într-un loc considerat sacru din cele mai vechi timpuri. La Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament, templierii erau înrudiţi cu Cavalerii de Malta, legături care se păstrează până astăzi.

Article source numeroase legende care povestesc cât de mult se urau între ele aceste două ordine, şi cu siguranţă au existat perioade de conflict şi zâzanie. La vârf, ele nu reprezentau fototerapie tratamentul psoriazisului comentarii decât ramuri diferite ale aceleiaşi organizaţii, al cărei scop suprem era implementarea Agendei reptiliene.

Tyre a fost unul din marile centre feniciene. Cavalerii Vindecători au creat în Ierusalim lanţul de hanuri Amalfi, pentru a asigura adăpost şi mâncare vizitatorilor.

Templierii au primit găzduire într-un sediu de lângă Muntele Templului, locul în care se presupunea că a existat Templul lui Solomon. Unii cercetători cred că templierii au descoperit o Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament de mare valoare, fie documente, fie mari cantităţi de aur, făcând săpături sub Muntele Templului.

Oricare ar fi adevărul, cert este că după anulevenimentele au luat o turnură Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament rapidă. Marele Maestru Hugh de Payens a părăsit Ierusalimul şi a început să adune adepţi pentru a extinde ordinul.

El s-a întors în Franţa, unde s-a întâlnit cu St Bernard, apoi cu Abatele de Clairvaux, şi l-a luat cu el pe unchiul templier al lui Bernard, Andre de Montbard. Bernard i-a elogiat în faţa papei Honarius II, iar templierii s-au înfiinţat formal la data de 31 ianuarieprin Conciliul de la Troyes. Într-adevăr, numele acestui Conciliu provine de la Troia, marele centru reptilo-arian din Asia Mică, ce a inspirat şi numele Londrei.

Templierii făceau parte din aceeaşi grupare de interese, deşi mulţi dintre membrii ordinului aflaţi pe poziţii inferioare nu ştiau neapărat acest lucru. În afara crucii roşii feniciene, printre simbolurile lor s-au mai numărat steagul alb şi negru alcătuit din două pătratecraniul şi oasele încrucişate, şi turnul de veghe. Toate aceste this web page pot fi regăsite de-a lungul secolelor în organizaţiile Frăţiei, inclusiv în cele moderne.

Podeaua oricărui templu francmason este pavată cu dale pătrate albe şi negre, căci francmasonii nu sunt altceva decât templierii sub un alt nume.

Multe biserici şi catedrale, precum Westminster Abbey şi Notre Dame de Paris, au podelele pavate cu aceleaşi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament albe şi negre, o dovadă în plus că Biserica creştină nu reprezintă decât o acoperire pentru Frăţia Babiloniană.

Mulţi ofiţeri de poliţie, inclusiv cei din Statele Unite şi din Marea Britanie, au pătrate albe şi negre pe uniformă, ca semn că sunt controlaţi de francmasoni şi de templieri. Craniul şi oasele încrucişate simbolizează — printre altele — ritualurile de Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament neagră pe care le-a folosit Frăţia încă din cele mai vechi timpuri.

Aceste ritualuri dezgustătoare, care implică de multe ori chiar sacrificii umane, continuă să fie practicate şi la ora actuală. Dacă priviţi blazonul papal sau al Vaticanului, veţi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament că domul Bazilicii Sfântul Petru şi cheile încrucişate ale lui Petru alcătuiesc de asemenea un craniu şi două oase încrucişate.

Toţi sunt o apă şi-un pământ. Nu este exclus ca această temă comună să fie inclusiv explicaţia pentru care, atunci când a compus Evangheliile, familia Piso a numit locul în care a fost crucificat Iisus: O altă organizaţie secretă a Frăţiei Babiloniene este Societatea Skull and Bones[2], cu sediul pe drumul care leagă campusul Universităţii Yale de New Haven, în Connecticut, SUA.

Este vorba de o societate sinistră, ai cărei membri, alcătuiţi numai din familiile Elitei, sunt băutori de sânge şi practică ritualuri satanice. Cel mai faimos membru al ei la ora Tratamentul psoriazisului în lacuri sărate în limba rusă este George Bush Sr.

În plus, este unul din cei mai mari traficanţi de droguri din SUA, un satanist, pedofil şi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament în serie.

Voi argumenta detaliat aceste acuzaţii într-un capitol ulterior. Simbolul Turnului de Veghe apare inclusiv pe însemnul organizaţiei Martorii lui Iehova, indicând că aceasta este o organizaţie a Frăţiei care îşi amăgeşte milioanele de membri că este o organizaţie creştină.

Unul din fondatorii acesteia a fost Charles Taze Russell, un francmason de rang înalt, îngropat sub o piramidă. La numai un an după ce au fost creaţi oficial în urma Conciliului de la Troyes, templierii au cunoscut o expansiune incredibilă. Ei au căpătat o constituţie papală, o avere uluitoare, terenuri şi de recruţi din rândurile nobilimii, obligaţi să îşi cedeze întreaga avere la intrarea link ordin.

Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament se face că în scurt timp, templierii au devenit proprietari de pământului în Franţa, Anglia, Scoţia, Spania şi Portugalia, extinzându-se în numai zece ani şi în Italia, Austria, Germania, Ungaria şi Constantinopole.

Existau preceptorii şi sate, cătune şi ferme templiere, împrăştiate în întreaga Anglie. Ori de câte ori veţi vedea numele Temple n. Templu într-un loc englezesc spre exemplu Templecombeputeţi fi sigur că este o fostă locaţie templieră.

Sediul central al ordinului era la Londra, pe un teren pe care se află la ora actuală High Holborn, iar în anul templierii s-au mutat într-un nou templu londonez, numit şi astăzi Temple Bar. Aici mai poate fi văzută încă biserica originală, de formă circulară specifică templierilorîn care există câteva morminte ale membrilor ordinului.

În poziţia cea mai importantă, chiar Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament centrul culoarului principal, se află statuia unei reptile înaripate. Printre proprietăţile templierilor se numărau de asemenea Strand Street şi o mare parte din actuala Und tărâțe și psoriazis eitrige Street, care a fost până recent sediul industriei naţionale a presei britanice Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament. Simbolul tabloidului naţional, The Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Express, găzduit până recent pe Fleet Street, este un cavaler cu un scut care poartă blazonul templierilor: Proprietăţile templierilor se întindeau până spre râul Tamisa, unde îşi aveau propriile lor docuri.

În timpul domniei reginei Victoria, Frăţia a ridicat un obelisc pe Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Tamisei, chiar în acest punct, plasând câte un sfinx de fiecare parte a sa. Obeliscul provine din oraşul egiptean On sau Heliopolis Oraşul sau Locul Soareluifiind cunoscut astăzi sub numele de Acul Cleopatrei vezi secţiunea cu ilustraţii. Obeliscul reprezintă un simbol străvechi, egiptean-arian, al soarelui, sub forma energiei masculine sau a falusului.

Astfel de simboluri pot fi văzute în multe locuri, fiind deghizate de multe ori ca monumente în amintirea eroilor căzuţi în războaie, dar sunt plasate în realitate de francmasonerie. V-aţi întrebat vreodată de ce ar trebui să aibă un monument închinat memoriei soldaţilor căzuţi un obelisc? Şi de ce credeţi că monumentul închinat lui Washington din centrul capitalei Statelor Unite reprezintă un obelisc uriaş?

Pentru un motiv cât se poate de simplu: Îmi amintesc de un moment în care am urcat treptele din piatră ale unui obelisc uriaş Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament lângă Podul Hebden din Anglia, când am simţit o energie sexuală masculină uriaşă pretutindeni în jurul meu.

M-am întrebat ce Dumnezeu se întâmplă, până când mi-am amintit unde mă aflu… în interiorul unui penis uriaş! Energia pe care o manifestă orice simbol este specifică formei acestuia, căci simbolurile nu reprezintă decât manifestarea fizică a gândurilor care le-au creat.

De altfel, aceşti indivizi nu îşi aşează simbolurile unde vrei şi unde nu vrei numai ca să se amuze. O fac pentru că îi ajută să rezoneze cu anumite câmpuri energetice, pe frecvenţa vibraţiei pe care o doresc. Desigur, ele afectează inclusiv gândurile şi sentimentele celorlalţi oameni care se află în preajma lor.

Pe aceleaşi proprietăţi din Londra ale templierilor se află şi sediul profesiei juridice britanice. Am discutat cu tot felul de oameni care au avut de-a face cu aceste organizaţii şi aceştia mi-au spus că sunt cu adevărat sinistre.

Dacă vrei să controlezi oamenii, trebuie să controlezi mai întâi legea, respectiv cine poate şi cine nu poate fi pus sub acuzaţie. Nu întâmplător, poliţia şi sistemul juridic britanic sunt împănate de francmasoni. Toate aceste posesiuni ale templierilor, vechi de secole, sunt situate chiar în inima Londrei, acolo unde se află City-ul londonez, Casa Parlamentului şi Palatul Buckingham; pe scurt, chiar perimetrul din care este controlată lumea întreagă, cel puţin la nivel operaţional, alături de Paris şi read more Vatican.

De altfel, cel de-al doilea sediu important al templierilor a fost chiar Parisul. La fel ca în cazul Londrei, şi în acest oraş există un obelisc egiptean vechi de de ani şi situat într-o poziţie cheie, în Place de la Concorde. Pe la mijlocul secolului al XII-lea, templierii deveniseră instituţia aflată pe locul doi în planul bogăţiei şi al influenţei, după Biserica Romană.

Aveau propria lor flotă pe care flutura steagul cu imaginea craniului şi a oaselor încrucişate şi propriile lor centre financiare în Paris şi Londra. Unul din planurile promovate de templieri era crearea unor State Unite ale Europei.

Acest vis străvechi s-a împlinit în secolul nostru, fiind implementat de fraţii lor în arta manipulării. Crearea Uniunii Europene, cu banca şi moneda ei unică, reprezintă unul din pilonii centrali ai Agendei Frăţiei.

Un aspect al cunoaşterii avansate moştenite de templieri era cel referitor la reţeaua de linii magnetice şi energetice ale pământului, cunoscute sub nume precum liniile dragonului sau meridiane.

Cele mai importante locuri sacre din lume sunt plasate în punctele de intersecţie ale mai multor asemenea Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament, unde se creează vortexuri imense de energie.

Dacă realizezi un ritual de magie neagră şi un sacrificiu uman într-unul din aceste locuri, energia malefică rezultată va fi transportată de-a lungul liniilor de forţă click emană din vortex, fiind Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament în întreaga reţea. În acest fel, întreaga stare energetică a câmpului magnetic a pământului, în care trăim cu toţii, este afectată. Dacă acest câmp energetic se încarcă cu vibraţia fricii, oamenii vor fi predispuşi să simtă mult mai uşor această emoţie.

Iar forţa cu ajutorul căreia este controlată lumea la ora actuală este chiar frica. Cea mai importantă armă de care a beneficiat Frăţia Babiloniană de la creaţia sa şi până astăzi a fost manipularea fricii. Nimic nu limitează mai mult potenţialul creator al omului de a-şi exprima propriul sine decât frica. De aceea, este de înţeles de ce atâtea biserici creştine au fost construite pe locurile sacre păgâne de altădată şi de ce se realizează atâtea Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament satanice sub acoperişul acestor biserici, la adăpostul întunericului.

Cei care au finanţat construirea marilor catedrale gotice din Europa, între aniiau fost templierii, cu cunoaşterea lor ezoterică avansată. Stilul gotic îşi are originea în arta ariană practicată în Orientul Apropiat-Mijlociu. Printre catedralele gotice finanţate şi concepute de templieri s-au numărat Westminster Abbey, York Minster din Nordul Angliei, Chartres din Franţa, nu departe de Paris, şi Notre Dame, chiar în centrul Parisului.

Notre Dame Doamna Noastră: Faimoasa capelă a Colegiului Kings din Cambridge, care are la bază simbolul cabalist al Arborelui Vieţii, este considerată una din ultimele mari Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament gotice din Anglia. Se pare că forma sa este inspirată de catedrala din Albi, construită în secolul al XIV-lea în regiunea din sudul Franţei Languedoc.

Aceasta a fost unul din primele centre ale templierilor şi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament catarilor. În secolele XII-XIII, principala religie din sudul Franţei era religia catară, care conţinea numeroase informaţii ezoterice şi punea la îndoială multe dogme ale Bisericii Romane. În treacăt fie vorba, doresc să menţionez că folosirea figurilor de reptile numite gargui pentru decorarea bisericilor şi catedralelor creştine s-a răspândit foarte mult în această perioadă.

Notre Dame din Paris este literalmente acoperită cu astfel de gargui vezi secţiunea de ilustraţiimulte dintre ele fiind reprezentări în miniatură ale figurilor în formă de reptilă găsite în interiorul şi în de vindeca Minsk de la psoriazis piramidelor mayaşe, şi în alte locuri din Mexic.

Atât catedrala din Chartres cât şi Notre Dame au fost centre ale adorării Madonei Negre, o altă obsesie a templierilor. Cultul Madonei Negre nu are legătură cu Maria, mama lui Iisus, deşi aceasta era impresia pe care încercau să o lase templierii.

Egiptenii o reprezentau pe Isis îmbrăcată în alb în ipostaza ei binevoitoare şi în negru în ipostaza ei negativă.

Aceeaşi expresie desemnează însă şi centrul galactic în jurul căruia gravitează soarele şi sistemul nostru solar de-a lungul orbitei sale de peste Spre exemplu, calul alb era un simbol ceai site-ul oficial mănăstire psoriazis al fenicienilor. Lui îi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament calul negru, care reprezintă în sistemul inversat de simboluri ale Frăţiei Babiloniene folosirea malefică a energiei solare.

Calul negru este simbolul băncii Lloyds din Marea Britanie, una din organizaţiile principale ale Frăţiei. Statuile Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament cu pruncul Iisus în braţe din bisericile creştine oglindesc întocmai felul în care o portretizau egiptenii pe Isis cu pruncul Horus în braţe. St Bernard era în mod evident un adept al cultului zeiţei şi s-a născut la Fontaines, lângă Dijon, unul din centrele adorării Madonei Negre.

Templierii i-au împărtăşit această pasiune şi şi-au construit propriile lor biserici în formă circulară, indicând astfel principiul feminin. Sistemul de convingeri intitulat generic New Age a căzut adeseori în capcana credinţei că energia feminină este întotdeauna bună, în timp ce energia masculină nu este la fel de bună, pornind de la starea actuală a lumii, în care predomină energia masculină.

În realitate, lumea în care trăim este dominată de ambele energii, dar în formele lor extreme. Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament vorbesc acum de trupurile bărbaţilor şi ale femeilor, ci de energiile masculine şi feminine, pe care cele două sexe au potenţialul de a le manifesta. Această Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament extremă a energiei masculine este ilustrată perfect de soldaţii înarmaţi şi agresivi, gata oricând să te calce în picioare.

Impresia că lumea Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament care trăim este dominată de energia masculină este dată de imaginile cu care suntem bombardaţi zilnic de programele Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament televiziune, în care nu vedem decât forme extreme ale acestei energii.

De fapt, chiar acesta este şi scopul manipulării. Forma negativă extremă a energiei feminine nu este mai puţin prezentă, dar se ascunde în culise, punând la cale evenimentele şi conflictele de care are nevoie forţa masculină extremă pentru a se manifesta în public.

Altfel spus, aceasta este energia pe care nu o vedem ceea ce nu înseamnă că nu existăenergia cu care operează agenţii Frăţiei Babiloniene şi pe care aceştia o simbolizează prin nume ca Semiramida, Isis şi celelalte.

Ei ştiu foarte bine că energia feminină este forţa creatoare, fără de care nici chiar soarele nu ar putea exista, după cum obişnuiau să spună egiptenii.

La fel ca orice altă formă de energie, şi forţa feminină este neutră visit web page sine.

Ea poate fi folosită în scopuri creatoare sau malefice, dar pentru asta trebuie să o stăpâneşti mai întâi. Aşa se explică simbolismul Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament care abundă în toate creaţiile Frăţiei.

Aceasta nu doreşte să suprime energia feminină în sine, ci doar expresia ei pozitivă, echilibrată. Catedralele gotice şi bisericile creştine sunt pline de simboluri solare, astrologice, sexuale şi ale zeiţei. Porţile gotice uriaşe şi încrustaţiile din jurul lor reprezintă ilustraţii simbolice ale vulvei, multe având chiar un simbol al clitorisului în partea de sus a arcului.

Ferestrele sunt construite după acelaşi model, îndeosebi cele în formă de trandafir ale catedralelor gotice orientate cu faţa către vest, considerată direcţia sacră a zeităţilor feminine. Pe alte biserici medievale s-au descoperit sculpturi care prezintă călugări şi preoţi care fac sex cu tinere fete şi care poartă pe cap măşti în formă de animale.

Cu asta se ocupă sataniştii chiar şi în zilele noastre. Simbolurile sheela-na-gig din vechile biserici, în special cele din Irlanda, reprezintă femei goale cu picioarele larg deschise, iar în interiorul altarelor Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament descoperit simboluri falice din piatră.

Doamne, ce-ar crede vicarul dacă ar şti? De fapt, bisericile au fost construite integral ca nişte simboluri ale pântecului feminin. Din acest simbolism s-au născut legendele Femeii-Păianjen ale nativilor americani şi numele unor locuri sacre precum Spider Rock n. Stânca Păianjenului din Arizona. În cartea sa, Zodiacul secret, Fred Gettings prezintă mozaicul în formă de zodiac de pe podeaua din marmură a bisericii gotice din San Miniato, Florenţa, care datează din anul Gettings sugerează că biserica a fost construită cu scopul de a surprinde rezonanţa cu o conjuncţie rară a Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Mercur, Venus şi Saturn în semnul Taurului, la sfârşitul lunii mai a acelui an.

Astrologia a fost practicată de la începutul istoriei cunoscute, fiind o artă foarte importantă pentru templieri, predată în şcoala din Chartres. Templierii au avut relaţii strânse cu majoritatea monarhiilor vremii, mai puţin în Franţa. Templierii erau foarte apropiaţi de regele Henry II al Angliei, sponsorul catedralei din Glastonbury. Interesant este că faimoasa ceartă a lui Henry cu arhiepiscopul de Canterbury, Thomas Becket, s-a sfârşit prin venirea a doi cavaleri din Franţa, care l-au asasinat în interiorul catedralei, în anul Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Fiul lui Henry, Richard Inimă-de-Leu, era el însuşi templier, deşi nu recunoştea oficial acest lucru.

El s-a folosit de preceptoriile şi de vasele templierilor, iar când a fost nevoit să fugă din Anglia ca să scape de ameninţările fratelui său John, a făcut-o deghizat în templier.

A fost protejat de ordin şi s-a îndreptat către Ţara Sfântă, unde a luptat împotriva musulmanilor sarazini. Richard a vândut Ciprul un fost centru fenician templierilor şi s-a implicat în negocierile dintre aceştia şi corespondentul lor islamic, o societate secretă numită Asasinii. La ora actuală, acest cuvânt este folosit pentru a descrie un ucigaş.

De fapt, el derivă din metodele cu totul particulare ale Asasinilor de a conduce prin răspândirea terorii şi a fricii. Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament altă origine posibilă a termenului ar putea fi cuvintele hass a distruge şi asana a pune capcane. În acest loc s-au descoperit elemente de ceramică decorate cu pentagrame şi cu simbolul vulvei feminine. În plus, ei purtau tunici albe şi eşarfe roşii.

Asasinii, care continuă să existe şi astăzi, în forme uşor diferite, au apărut dintr-o sectă fondată în anul de un persan pe nume Hassan Sabah o altă posibilă sursă a numelui lorexact în perioada în care apăreau templierii, Cavalerii Vindecători şi Cavalerii Teutoni. Templierii şi Asasinii au colaborat de minune, deşi păreau că se află în tabere diferite. Această metodă a funcţionat dintotdeauna, fiind aplicată şi astăzi cu acelaşi succes: Dacă vrei să controlezi rezultatul unui joc, trebuie să controlezi ambele tabere.

Pentru a reuşi acest lucru, trebuie mai întâi să Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament convingi pe oameni că cele două tabere au lideri şi scopuri diametral opuse.

Una din cele mai eficiente metode de manipulare ale Frăţiei constă în infiltrarea tuturor taberelor posibile, controlând astfel rezultatul final. Templierii erau foarte pricepuţi la acest joc. În timp ce îl escortau pe Richard Inimă-de-Leu Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament tabăra cruciaţilor, ei îl sprijineau din plin de fratele şi marele rival al acestuia, regele John.

Templierii au fost forţa care a dus la semnarea Magna Carta-ei în anulgraţie eforturilor lui Aymeric de St Maur, Marele Maestru al templierilor din Anglia şi cel mai apropiat sfătuitor al regelui John. Eu nu susţin că toţi templierii aveau neapărat intenţii malefice.

La fel cum se întâmplă însă în toate aceste societăţi secrete, în interiorul lor există diferite nivele de cunoaştere, cu diferite agende. Exact la fel stau lucrurile şi în cazul francmasoneriei şi al societăţilor secrete actuale. Marea majoritate a membrilor acestora nu au nici o idee despre ceea ce ştiu cei din vârful piramidei şi despre agenda lor reală. Deşi erau atât de bogaţi, templierii erau scutiţi de taxe şi impozite la fel ca fundaţiile Frăţiei din zilele noastre.

Aveau propriile lor curţi şi controlau monarhi, oameni influenţi, afaceri şi ţări întregi. În continuare, le puteau dicta orice doreau de la ele. Edward I a împrumutat Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament la templieri sume mari de bani, iar regii Ioan şi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament al III-lea erau datori vânduţi faţă de ei. La un moment dat, Henry şi-a plătit datoriile militare cu Bijuteriile Coroanei.

Aceasta este o altă tehnică folosită de Frăţia Babiloniană Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament în zilele noastre. Ea manipulează războaiele, împrumută cu bani toate taberele, şi în final scot profituri uriaşe de pe urma ororilor pe care le-au creat în secret.

Tot ea împrumută apoi ţările pentru a-şi reface societăţile, îndatorându-le şi mai tare şi ţinându-le şi mai ferm sub controlul său.

Dacă doriţi să înţelegeţi mai bine acest mecanism, priviţi cele Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament războaie mondiale din secolul XX. Bijuteriile Coroanei din perioada regelui John erau păstrate în Templul din Londra al templierilor, care a funcţionat pe post de trezorerie în timpul acestui rege, cât şi al regilor Henry II, Henry III şi Edward I.

Templierii colectau impozitele pentru papă şi pentru Coroană, plus impozitul Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament zeciuială. Erau o organizaţie privată cu o agendă secretă, care aduna impozitele de la populaţie în numele altor persoane, o parte însemnată din acei bani fiind păstraţi pentru sine ca dobândă la împrumuturile masive acordate lor. Se spune că erau neîndurători cu rău platnicii.

Aceste metode sunt folosite şi astăzi în întreaga lume. Cât despre faimoasele jurăminte de castitate şi sobrietate, acestea era în cea mai mare parte ipocrizie curată. Una din expresiile consacrate pentru beţie în Anglia medievală era: Când era însă vorba de afaceri serioase şi de bani mulţi, erau la fel de neîndurători cu ai lor ca şi cu populaţia exterioară.

La fel se petrec lucrurile şi astăzi, atunci când diferiţi membri ai Frăţiei sau lacheii acestora ies afară din rând. În Franţa, centrul templier din Paris era trezoreria regală, iar monarhia franceză le era datorare vândută. Se pare că unul din regii francezi, Philippe IV cunoscut sub numele de Philippe cel Frumos s-a săturat şi s-a decis să îi distrugă pe templieri în octombrie Cel puţin, aceasta este versiunea oficială. În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate, şi au avut implicaţii serioase asupra evenimentelor mondiale care au urmat.

Voi recapitula pe scurt aceste lucruri. În anii de dinainte de sosirea în forţă a templierilor din Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament, campania împotriva englezilor a lui Robert de Bruce fusese dezastruoasă.

El a fost forţat să se refugieze în munţii Perthshire, iar apoi în Argyll. De aici, s-a îndreptat către Kintyre şi către nordul Irlandei. Bruce avea legături foarte strânse cu Ulster-ul şi deţinea pământ în această regiune.

Titlul său, de conte de Carrick, poate fi văzut şi astăzi în numele din această parte a Irlandei, de pildă în Carrickfergus. Populaţia din Ulster are legături politice şi de sânge vechi cu scoţienii, îndeosebi cu cei din vestul Scoţiei, deşi manipulările i-au făcut să se lupte de multe ori cu aceştia. Până în zilele noastre, principala temă de conflict sunt neînţelegerile dintre irlandezi catolici şi irlandezo-scoţienii protestanţi care s-au mutat în Ulster din Scoţia.

Aceste conflicte sunt încurajate şi manipulate de Frăţie prin oamenii infiltraţi de aceasta în cele două tabere. Cu ajutorul familiilor nobile irlandeze, Bruce s-a întors Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Scoţia înanul masacrului templierilor din Franţa, şi s-a trezit luptându-se împotriva unui nou rege englez, Edward II, care l-a înlocuit la tron pe Edward I.

Campania lui Bruce a prins putere datorită sprijinului şi armelor furnizate de templierii din Franţa şi a culminat în bătălia de la Bannockburn, de lângă Stirling Castle, purtată în Ziua Sfântului Ioan Botezătorul Ziua lui Nimrod24 iunie Din motive rămase neexplicate până astăzi, englezii au intrat în panică şi au luat-o la fugă, văzând aceste întăriri neaşteptate. Cu siguranţă, ca să genereze o asemenea reacţie, trebuia ca noile batalioane să fie trupe de elită şi să fie uşor de recunoscut.

Victoria de la Bannockburn avea să Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament independenţa Scoţiei pentru următorii de ani. Printre cei care au luptat împreună cu Bruce în acea zi s-a numărat şi Sir William St Clair of Rosslyn.

După moartea lui Bruce din anula început dinastia Stuart. În timpul merovingienilor, regii francezi numeau şambelani ai palatului care să sprijine monarhia şi începând din perioada regelui David I, Scoţia a adoptat şi ea acest sistem.

Şambelanii erau numiţi stewarzi regali şi poziţiile lor au devenit ereditare. Mai târziu, numele lor s-a schimbat în Stewart, care s-a transformat apoi în Stuart. La fel ca în cazul merovingienilor, aceşti stewarzi regali ereditari au sfârşit prin a deveni ei înşişi linia genealogică regală.

Procesul a început după ce fiica lui Bruce s-a măritat cu Walter the Steward sau Stewart. După moartea lui Bruce, primul copil rezultat din această căsătorie a devenit Robert II al Scoţiei, primul rege din dinastia Stuart. Una din creaţiile templierilor dezmembraţi din punct de vedere oficial a fost Komplikation psoriazis cuvinte încrucișate Medikamente Jartierei, primul ordin cavaleresc, introdus de Edward III în anul şi condus şi la ora actuală de monarhia britanică.

În timpul lui Edward, întrunirile ordinului se făceau într-o cameră specială a Castelului Windsor, în jurul unei mese creată după modelul celei din legenda Regelui Arthur.

Castelul Windsor este Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament pe un vortex energetic extrem de puternic, considerat sacru, şi este locul în this web page satanistul şi reptilianul Henry Kissinger a fost făcut cavaler de regină. Aceasta susţine deschis Agenda Frăţiei şi una din cele mai importante instituţii prin care operează este Ordinul Jartierei. Numele lui Edward III era Windsor, şi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament actuala familie regală s-a decis în timpul Primului Război Mondial să îşi schimbe numele german într-unul englezesc, din raţiuni de public relations, ea a ales numele de Windsor, după cel care a fondat acest ordin cheie al Frăţiei.

Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Ordinului Jartierei este un colier de trandafiri roşii intercalaţi între 26 de verigi de aur, care îi simbolizează pe cei 26 de cavaleri, împărţiţi în două grupuri de câte Ordine similare au apărut şi în Franţa, sub nume precum Ordinul Stelei, Ordinul Lânii de Aur şi Ordinul Sfântului Mihail. Francmasonii actuali nu sunt decât templierii şi membrii Prioriei Sionului de altădată sub un alt nume, iar Biserica lui Iisus sau iezuiţii are la bază aceeaşi structură ca şi templierii şi s-a înfiinţat cu acelaşi scop.

Ei fac la ora actuală exact ce au făcut templierii în vremea cruciadelor, controlând împreună cu gradele superioare ale francmasoneriei Vaticanul, pe papă şi psoriazis capului pe masca biserică romano-catolică.

Cu alte cuvinte, ei controlează simultan ambele tabere, atât cunoaşterea ezoterică ascunsă cât şi Biserica, ce condamnă această cunoaştere, afirmând că este opera diavolului.

În acest fel, ei patronează întregul joc, care se apropie de sfârşit, dacă nu ne vom trezi la timp. Un exemplu evident al acestei Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament este ceea ce s-a petrecut după măcelul templierilor ordonat de papalitate. În realitate, ambele tabere psoriazisul unghiilor este modul de a distinge ciuperca aceeaşi forţă, la fel ca şi Cavalerii Teutoni.

Cu toţii erau implicaţi în aceleaşi operaţiuni, inclusiv bancare, şi foloseau aceleaşi metode lipsite de scrupule pentru a-şi atinge ţelurile. Timp de mai bine de de ani, până la mijlocul secolului al XVI-lea, cavalerii vindecători şi templierii au făcut parte dintr-un ordin mixt. De altfel, nici chiar după dispariţia templierilor, foarte multe pământuri şi proprietăţile lor nu au fost preluate de cavalerii vindecători, deşi le-au fost oferite.

Templierii şi-au restabilit influenţa în Franţa pe la jumătatea secolului al XV-lea, sub numele de Gărzi Scoţiene. Acest lucru nu este deloc surprinzător, dacă ţinem seama de faptul că liniile genealogice care controlau Scoţia, inclusiv Bruce şi Sinclair-ii, au venit din Franţa şi din Flandra. În anulregele A psoriazis lipitori ajutat VII a creat prima armată de-sine-stătătoare din Europa Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament templieri.

De fapt, aceasta era alcătuită chiar din templieri, căci mândria armatei lui Charles era Compania Scoţiană, care mergea în frunte la toate paradele militare.

Chiar mai puternică şi mai influentă era însă Garda Scoţiană de elită, alcătuită din 33 de soldaţi, număr ezoteric extrem de semnificativ, care va apărea mai târziu în cele 33 de grade ale ritului scoţian al francmasoneriei. Garda Scoţiană avea misiunea de a-l păzi pe rege, mergând până acolo încât membrii ei dormeau chiar în dormitorul acestuia. Să sperăm că nu toţi 33! Ori de câte ori garda trebuia mărită, se adăugau multipli de 13, un alt număr ezoteric care ţine cont de legile numerologiei, aflat la loc de cinste în rândul templierilor.

Comandanţii Gărzii Scoţiene deveneau automat membri ai unei societăţi secrete numită Ordinul Sfântului Mihail, care şi-a creat mai târziu şi o ramură în Scoţia. Ca de obicei, Garda Scoţiană templierii stăpânea la perfecţie această tehnică a Calului Troian. Charles era marioneta lor, iar numele acestor membri de elită ai Gărzii Scoţiene ne sunt deja cât se poate de familiare: Sinclair, Stuart, Hamilton, Hay, Montgomery, Cunningham, Cockburn şi Seton.

Acestea au fost familiile care au venit în Scoţia din Franţa şi Flandra, putând să-şi stabilească arborele genealogic până în perioada zeilor Anunnaki. Ei au preluat puterea asupra Scoţiei, iar acum se regrupau în Franţa. Garda Scoţiană a fost o altă grupare care a deţinut cunoaşterea secretă şi a acţionat în favoarea Agendei templiere, practicând inclusiv ritualurile satanice de care au fost acuzaţi templierii. Nu s-a schimbat nimic, decât numele. Un membru actual al familiei Montgomery le-a spus autorilor cărţii Templul şi loja că pe vremea Gărzii Scoţiene s-a format un ordin în care toţi membrii de sex masculin ai familiei Montgomery erau automat eligibili.

Numele acestuia era Ordinul Templului. O altă denumire sub care aveau Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament reapară mai târziu templierii este francmasoneria de rit scoţian. Tot din această reţea făcea parte şi Casa de Lorraine din regiunea situată la graniţa dintre nordul Franţei şi Germania. El a devenit mare maestru al Prioriei Sionului la vârsta de zece ani, sub tutela unchiului său, Louis, cardinal de Bar, până la împlinirea vârstei de 20 de ani. Familia acestuia era una dintre cele mai importante linii genealogice reptiliene.

Acesta din urmă este extrem de important pentru Frăţie. La ora actuală, titlul de rege al Ierusalimului urmează să-i revină reptilianului Karl von Habsburg, al cărui nume echivalează din punct de vedere numerologic cu La un moment dat, el chiar s-a folosit de Cristofor Columb, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament semnificaţia enormă a acestei operaţiuni vă va deveni clară cât de curând.

Istoricii care au ţinut cronica vieţii lui Rene sugerează că acesta a părăsit-o pe Ioana pentru a se întâlni cu Charles şi că a fost de partea ei în victoriile pe care le-a obţinut împotriva englezilor, în urma cărora Charles a ajuns pe tronul Franţei.

Nu ştiu cine poate să creadă că o fată tânără provenită dintr-o pătură săracă a bătut la poarta atotputernicilor aristocraţi, iar aceştia nu numai că au primit-o, dar au şi susţinut-o să declanşeze un război împotriva Angliei.

Simbolul crucii duble avea să fie folosit mai târziu de anumite grupări ale bisericii creştine şi el stă la originea expresiei: Acest simbol a fost adoptat mai târziu de Frăţia reptiliană, şi la ora actuală poate fi văzut pe logo-ul gigantului petrolier Exxon, controlat de directorii americani de ramură al Frăţiei, familia Rockefeller.

Averea sa uriaşă şi conexiunile din Italia i-au permis să strângă relaţiile cu Nobilimea Neagră şi cu celelalte familii aristocratice. A încurajat traducerea cunoaşterii egiptene şi greceşti străvechi în limbile europene, care avea să stea la baza declanşării Renaşterii. Această ipoteză pare logică, întrucât în secolul XVI Nostradamus a fost foarte apropiat de Casa de Lorraine şi de Casa de Guise din aceeaşi familieîn perioada în care cele două case au declanşat un val de asasinate împotriva rivalilor lor, în încercarea nereuşită de a pune mâna pe tronul Franţei.

De altfel, chiar numele lui îi trădează originea. Numele real al lui Nostradamus a fost Michel de Notre Dame: Mihai al Doamnei Noastre. Autorul şi cercetătorul francez Gerard de Sede, care se pare că avea contacte în interiorul Frăţiei, a declarat că Nostradamus a fost un agent al Caselor de Lorraine şi de Http://switchonswitchoff.org/beneficii-psoriazis.php, folosindu-şi poziţia de astrolog la curtea Franţei pentru a manipula în numele acestora.

El susţine că Nostradamus a fost antrenat mult timp în Lorraine în artele ezoterice, înainte de a fi trimis la curtea duşmanilor acestei case, şi că în această perioadă a avut acces la o carte străveche, pe învăţătura căreia şi-a bazat întreaga operă. Nu este de mirare că a fost considerat un astrolog strălucit, căci ştia lucruri pe care puţini oameni au avut vreodată privilegiul să le cunoască.

În treacăt fie spus, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament de Sede afirmă şi el că linia genealogică merovingiană este de sorginte extraterestră, lucru care more info atras condamnarea unanimă, dar eu sunt de părere că a avut perfectă dreptate.

Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament secolele XVI-XVII, un val de evenimente au accelerat brusc implementarea Agendei Frăţiei. Dimensiunile şi influenţa reţelei subterane de societăţi secrete au continuat să crească, astfel încât a devenit posibilă trecerea la o nouă etapă a planului de preluare globală a puterii. Explozia Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament şi culturală care s-a produs a transformat viaţa claselor privilegiate ale Europei, iar puterea Bisericii a fost pusă la grea încercare.

Ea a permis, între altele, înrolarea unui număr mult mai mare de oameni influenţi în reţeaua societăţilor secrete. Presiunea asupra establishment-ului bisericii a crescut şi mai mult după publicarea Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Rozicruciene între aniidocumente elaborate de un grup secret de iniţiaţi din Germania şi Franţa.

Aceştia au afirmat că lumea se va transforma cu ajutorul cunoaşterii ezoterice şi au prezis o nouă eră a libertăţii religioase şi politice. Biserica catolică şi Sfântul Imperiu Roman erau aspru înfierate. Şi totuşi, Ordinul Roza-Crucii sau Rozicrucienilor nu era o apariţie nouă pe scena europeană. După toate aparenţele, el a fost fondat cel puţin din vremea faraonului Thothmes III, în secolul XV î.

Sigiliul personal al acestui faraon este folosit ca logo de literatura rozicruciană modernă. Un alt argument se referă la legăturile dintre rozicrucieni şi Curtea Regală a Dragonului din Egiptul antic. Cercetătorii moderni cred că manifestele au fost scrise http://switchonswitchoff.org/degete-psoriazis-fotografie-mn.php ezoteristul german Johann Valentin Andrea, mare maestru al Prioriei Sionului.

O altă voce influentă a gândirii rozicruciene a fost Robert Fludd, marele maestru care i-a precedat lui Andrea la conducerea Prioriei Sionului. Moştenirea lui Bacon Unul din cele mai importante personaje din această perioadă a fost rozicrucianul Francis Bacon. Influenţa sa a fost absolut colosală. Era de asemenea membru al unei societăţi secrete numite Ordinul Coifului, consacrat adorării zeiţei înţelepciunii, Palas-Atena, ilustrată adeseori cu un coif pe cap şi purtând o suliţă în mână.

Cercetători de talia lui Manly P. Francis a fost crescut de Nicholas şi Anne Bacon, şi a devenit cel mai influent om din ţară, atât la vedere cât şi sub acoperire. A purtat titlul de viconte de St Albans şi a fost Lord Cancelar al Angliei.

Dacă Bacon a fost într-adevăr fiul Elisabetei I El-lizard-birthînseamnă că avea sânge reptilian, ceea ce ar explica rapida sa ascensiune în planul link şi al societăţilor secrete.

A lucrat prin intermediul unor canale discrete, printre care Inns of Court, centrul profesiei juridice controlată de Frăţie cu sediul în Temple Bar Baroul londonezsituat pe fostele teritorii ale templierilor din centrul Londrei. Epoca lui Bacon a fost extrem de agitată şi plină de conflicte, căci Frăţia şi-a propus să folosească Biserica pentru răspândirea războaielor şi a haosului. Unul din fruntaşii Frăţiei a fost de pildă Martin Luther, un produs al societăţilor secrete germane şi un rozicrucian.

Sigiliul personal al lui Luther era trandafirul şi crucea. În anulacest profesor de teologie de Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Universitatea din Wittenberg a enumerat 95 de plângeri împotriva Vaticanului, arătând că acestea vindea absoluţiuni cu scopul de a strânge bani pentru construcţia Bisericii Sfântului Petru.

Luther a fost excomunicat, dar a ars Decretul Bisericii şi alte exemplare ale Legii acesteia, după care şi-a lansat propria biserică luterană. Aşa a apărut creştinismul protestant, care a deschis calea unor conflicte fără precedent în Europa. Catolicii şi protestanţii s-au luptat între ei pentru a stabili care versiune a aceluiaşi nonsens prevalează asupra celeilalte.

Amuzant este faptul că rozicrucienii militau pentru libertate politică şi religioasă, dar una din principalele lor marionete, Martin Luther, s-a opus cu înverşunare ambelor idealuri. El ura gândirea liberă şi cercetările bazate pe un spirit deschis. Într-una din predicile sale, a afirmat că adepţii săi ar trebui să scuipe pe raţiune, căci aceasta este târfa diavolului, mâncată de lepră, şi ar trebui ţinută închisă în toaletă. Iată un citat din opera lui Luther: Vorbeşte în numele tău, dragă!

O versiune la fel de Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament şi de extremistă a creştinismului protestant s-a născut în Franţa, unde este cunoscută sub numele de calvinism, după numele creatorului său, Jean Calvin. Peste timp, ea avea să stea la baza mişcării puritane atât de influentă în America de Nord unde a fost impusă de ocupaţia europeană.

Henry dorea să divorţeze de ea, dar papa Clement VII a refuzat să îi accepte divorţul. La vremea respectivă, Henry era un catolic devotat, cel puţin în ochii publicului, iar papa îi acordase titlul de Apărător al Credinţei. Culmea ironiei face ca acest titlu acordat de un papă catolic să fie păstrat şi Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament de monarhii britanici, deşi între timp au devenit capii bisericii protestante!

Nu poţi să nu te distrezi! Lezat de refuzul papei de a-i accepta divorţul, Henry şi-a convocat parlamentul şi i-a poruncit să creeze o Biserică Anglicană, independentă de Roma. A devenit el însuşi şeful noii Biserici prin Legea Supremaţiei, emisă în Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratamentşi a declanşat un măcel sângeros împotriva catolicilor. Lui Henry i-a urmat la putere unicul său fiu, Edward, dar după ce acesta a murit la vârsta de 15 ani, a fost înlocuit de de ulei de in psoriazis lui Henry, Mary.

După moartea lui Mary a urmat legendara domnie a reginei Elisabeta I, fiica lui Henry VIII şi a Annei Boleyn. Elisabeta şi-a executat rivala, pe Mary Stuart a Scoţiei, după care a restabilit supremaţia Bisericii Anglicane, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament fruntea căreia s-a auto-numit.

Acesta a fost mediul social în care a apărut Francis Bacon, ca iniţiat de rang înalt în cunoaşterea ezoterică, sub domnia celei care probabil îi source mamă, Elisabeta I, iar apoi a succesorului acesteia, James I, regele scoţian care a unit monarhia engleză Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament cea scoţiană, odată cu încoronarea sa din anul ca prim monarh al ambelor ţări.

Dat fiind că Bacon era un om educat şi extrem de inteligent, este greu de crezut că traducerea Bibliei ar fi putut conţine atâtea greşeli dacă nu s-ar fi dorit acest lucru. Între altele, Bacon a eliminat cele două Cărţi ale lui Macabei, ostile societăţii secrete a nazarinenilor, o creaţie a Frăţiei în perioada miticului Iisus. În mod evident, el a aţâţat cele două tabere una împotriva celeilalte, creând astfel un mediu nou, care să permită implementarea unei alte Agende, invizibilă pentru publicul larg.

Tot sub influenţa lui Bacon şi cu sprijinul unor magicieni precum John Dee şi Sir Francis Walsingham a fost creată reţeaua de spioni englezi care au împânzit întreaga Europă şi care a devenit cunoscută mai târziu sub numele de Serviciul Secret Britanic. Acesta a fost creat de liniile genealogice reptiliene ale Frăţiei Babiloniene, şi după modelul său au fost create mai târziu şi celelalte servicii secrete din Statele Unite şi din restul Imperiului Britanic, care sunt active astăzi mai mult ca oricând.

CIA a fost creată de membrii elitei serviciilor secrete britanice, în timpul preşedinţiei masonului Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament grad 33 Harry S.

Truman, omul care a ordonat oficial aruncarea bombei atomice asupra Japoniei. Principalul său sfătuitor a Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Bill Donovan, şeful predecesorului CIA, Oficiul pentru Servicii Strategice OSSîn care nu au lucrat decât cavaleri templieri, dacă este remediu popular pentru tratamentul artritei ne luăm după Bill Cooper, un fost agent al serviciilor secrete ale marinei Sinaflana unguent Psoriazis. Pentru a extinde reţeaua de spioni, Walsingham a fost numit ambasador în Franţa, şi nu am fost deloc surprins atunci când un agent al serviciilor secrete franceze mi-a spus că aceste servicii şi cele britanice reprezintă de fapt aceeaşi organizaţie.

Asasinarea prinţesei Diana a putut fi muşamalizată mult mai uşor în acest fel. La vârf, toate serviciile secrete din lume sunt societăţi secrete ezoterice, ai căror membri practică magia neagră şi care au drept unic scop implementarea aceleiaşi Agende: John Dee a fost astrologul reginei, mare maestru al rozicrucienilor, magician negru şi agent al serviciului secret recent creat.

Dee îşi semna rapoarte sub indicativulidentic cu cel al lui James Bond, celebrul personaj creat în secolul XX de un alt agent al serviciilor secrete britanice, Ian Fleming, prieten bun cu magicianul negru Aleister Crowley. Dee http://switchonswitchoff.org/locuine-n-psoriazis.php călătorit prin întreaga Europă, manipulând pe toată lumea, strângând informaţii şi ungând mecanismul noii reţele de agenţi secreţi.

Una din ţintele sale a fost Boemia, întrucât era unul din apropiaţii împăratului Rudolf II din dinastia reptiliană Habsburg, un ocultist de renume. Dee a fost una din vocile influente care au orchestrat politica de expansiune britanică ce avea să conducă la formarea Imperiului Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament. Odată, pe când se afla în Praga, el i-a dat împăratului Rudolf II un manuscris ilustrat scris într-un cod secret, pretinzând că este o lucrare a lui Roger Bacon Roger, nu Franciscălugărul franciscan care a trăit în secolul XIII şi care a stârnit o agitaţie atât de mare în rândul bisericii prin ideile sale.

Acestea includeau profeţii despre inventarea microscopului, a telescopului, automobilului, submarinului, avionului, şi convingerea că pământul este rotund, nu plat.

În anulacest manuscris a fost cumpărat de un anticar american pe nume Wilfred Voynich, motiv pentru care a rămas cunoscut sub numele de Manuscrisul Voynich. Când Voynich a trimis copii ale documentului experţilor epocii, aceştia au declarat că marea majoritate a celor o sută de plante ilustrate Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament manuscris nu sunt de pe planeta noastră. Unele ilustraţii arătau ca un ţesut privit la microscop, iar altele prezentau sisteme stelare şi constelaţii.

William Romaine Newbold, profesor la Universitatea Pennsylvania, a pretins în anul că a reuşit să descifreze o parte din manuscris. Iată un fragment din textul obţinut de el: Această descriere este corectă, la fel ca şi ilustraţia nebuloasei Andromedei, dar acestea sunt prezentate dintr-un unghi care nu poate fi vizibil de pe pământ!

Acest manuscris este doar un exemplu al cunoaşterii la care a avut acces de mii de Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament Frăţia, în timp ce cealaltă aripă a sa, religia, a menţinut masele într-o ignoranţă neagră.

În cercul lui John Dee şi Francis Bacon se aflau toate figurile majore din societatea elisabetană, inclusiv Sir Walter Raleigh. La fel ca autorii Vechiului şi Noului Testament, sau Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament ai legendelor Regelui Arthur, şi el era un iniţiat de rang înalt, care cunoştea mijloacele de comunicare a secretelor prin intermediul codurilor şi semnificaţiilor ascunse.

Hall susţine că Bacon indică faptul că el a fost adevăratul autor al anumitor opere prin diferite coduri. La fel ca rozicrucienii şi majoritatea societăţilor secrete, şi Bacon folosea filigranul pentru a-şi transmite simbolurile.

Printre acestea se numărau trandafirul şi crucea, precum şi nenumăraţi struguri — simbol al viţei de vie, deci al liniilor genealogice. Bacon a folosit de asemenea simbolismul Tarotului în codurile sale, inclusiv numerele 21, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament şi 78, care click here diviziunile în pachetul cărţilor de Tarot.

Într-un folio shakesperian din anulnumele creştin al lui Bacon apare de 21 de ori, la pagina Expresia Rota Mundi apare frecvent în primele manifeste ale Frăţiei Roza-Crucii. Dacă rearanjăm literele din Rota obţinem Taro, numele antic al cărţilor de Tarot.

Shakespeare a rămas legendar sub numele de Bardul. Un bard era un iniţiat druidic al cunoaşterii secrete. Cealaltă explicaţie a cuvântului este, potrivit Dicţionarului Concis al Limbii Engleze: Cu siguranţă, nu aceasta este semnificaţia atribuită lui Shakespeare! Edward De Vere, cel de-al lea conte de Oxford, care se încadrează de asemenea perfect profilului, mulţi considerându-l pe el adevăratul autor, nu pe Bacon.

Ideea că cele mai faimoase piese de teatru din lume au fost scrise de un analfabet din Stratford-upon-Avon pe nume William Shakespeare este de-a dreptul ridicolă. Părinţii săi au fost analfabeţi, şi el însuşi nu a manifestat un interes deosebit pentru studiu. Şi totuşi, piesele au fost scrise de cineva cu o cunoaştere foarte profundă asupra lumii, care nu putea fi acumulată decât prin citirea foarte multor cărţi şi prin experienţa acumulată direct în călătorii personale prin lume.

Shakespeare nu dispunea de o bibliotecă şi, oricum, nu ar fi citit cărţile nici dacă ar fi avut-oşi nu a părăsit niciodată ţara. În schimb, Bacon avea exact acest tip de bibliotecă şi a călătorit enorm, inclusiv în majoritatea locurilor descrise în aceste piese. De unde putea Shakespeare să dobândească cunoştinţele de franceză, italiană, spaniolă, daneză, latină şi greacă veche ce transpar din piesele sale?

În schimb, Bacon şi De Vere cunoşteau perfect aceste limbi. Fiica lui Shakespeare, Judith, era analfabetă, neputând-şi scrie nici Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament numele la vârsta de 27 de Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament. Pare neverosimil ca un om care scria atât de elocvent să nu-şi fi învăţat fiica nici măcar să se semneze.

Nu s-au păstrat decât şase mostre ale scrisului de mână al lui Shakespeare, din care trei sunt semnăturile de pe testamentul său. Expertiza lor grafologică arată un om nefamiliarizat cu scrisul şi o mână ghidată probabil de altcineva. Testamentul său face referire la patul său preferat şi la o bijuterie de argint, dar nu aminteşte nimic de drepturile de autor ale vreunor opere literare!

Peste toate, nu există nici un portret autentic al lui Shakespeare. Diferenţele care există între portretele făcute de alţi artişti arată un singur lucru: Şi totuşi, puterea condiţionării şi a acceptării liniei oficiale atrage milioane de oameni Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament toată lumea la Stratford, pentru a vizita casa celui care nu a scris piesele lui Shakespeare!

În spatele pieselor lui Shakespeare s-a ascuns aceeaşi mână invizibilă care a manipulat toate evenimentele istorice demne de a fi reţinute: Iată ce scrie despre Das Ea începe să curgă ca psoriazis clicking istoricul francmason Manly P.

Unii afirmă chiar că a fost cel mai important rozicrucian. Dacă nu a fost cumva chiar Ilustrul Părinte C. Ritualurile şi simbolurile francmasoneriei erau practicate în Egiptul antic, şi chiar în perioade mai vechi.

Cunoaşterea geometriei, numerelor şi formelor sacre, este extrem de veche, provenind după toate aparenţele chiar de dinainte de ultimul cataclism. Aceşti arhitecţi iniţiaţi au fost cei care au conceput marile clădiri din Constantinopole, Rodos, Atena şi Roma, inclusiv templul zeiţei Diana şi centrul mondial al cultului acesteia de la Efes, considerat una din minunile lumii antice.

Arhitecţii lui Dionisos erau asociaţi cu o societate secretă numită Ionienii de la insula Iona din Scoţiadespre care se crede că au fost cei care le-au comandat templul Dianei. Sub alte nume, Arhitecţii lui Dionisos şi iniţiaţii şcolii de mistere Frater Solomonis au construit marile catedrale creştine finanţate de cavalerii templieri.

Sculpturile de pe catedrala Notre Dame din Paris abundă de însemne rozicruciene şi masonice, inclusiv compasuri, echere şi alte instrumente de zidărie; din păcate, o bună parte din acestea au fost distruse în timpul Revoluţiei Franceze.

La un moment dat, ei s-au stabilit în Israel, unde sunt asociaţi de unii cercetători cu esenienii, secta egipteană de la care ne-au pastile de Manuscrisele de la Marea Moartă. De fapt, este un alt simbol. În Egipt, Horus Tammuz era numit uneori fiul văduvei Isis. Crearea francmasoneriei în secolele XVI-XVII a centralizat multe din temele, agendele şi organizaţiile pe care le-am descris în acest capitol. Am făcut aici legătura dintre rozicrucienii şi templierii din Anglia, precum Bacon, cu templierii veniţi din Franţa lui Filip cel Frumos, iar apoi cu întoarcerea acestor în Franţa, sub forma Gărzii Scoţiene.

Am stabilit totodată legătura care există între aceştia şi Prioria Sionului. Personajul care a încarnat cel mai bine toate aceste conexiuni a fost regele James I al Scoţiei, care i-a urmat pe tronul Angliei reginei Elisabeta, devenind James I al Angliei şi Scoţiei.

Acesta a fost unicul copil al lui Mary, regina Scoţiei. Sângele Stuarţilor, înrudit cu reptilienii merovingieni, se afla acum simultan pe tronul Angliei şi al Scoţiei. Sub patronajul lui James, cunoaşterea Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament scoţiană, cea a templierilor şi cea rozicruciană a lui Francis Bacon şi a altora au putut fuziona într-o singură organizaţie, numită francmasoneria.

Tot aici a intrat şi cunoaşterea Casei reptiliene de Lorraine, o altă linie genealogică înrudită cu regele James. Acest individ go here reuşit să reunească toate liniile şi toate cunoaşterile. De pildă, ambasadorul american la Londra este cunoscut în limbajul diplomatic ca ambasador la Curtea Regelui St James.

În imediata apropiere a Casei Parlamentului Britanic se află Piaţa St James, unde se află sediul Partidului Conservator; cel al celui mai mare sindicat din Marea Britanie, Sindicatul Transportatorilor; o clădire aflată în proprietatea liniei genealogice reptiliene scoţiene Keswick despre care vom vorbi mai pe larg ceva mai încolo ; iar în centrul ei se află o uriaşă biserică circulară dedicată Sfântului James Nimrod.

Unul din primele acte pe care le-a făcut regele James al Angliei şi Scoţiei a fost să îi acorde titlul de cavaler lui Bacon. Mai târziu, James l-a numit pe acesta Avocat-General, Lord Păstrător al Marelui Sigiliu, iar în anul Lord Cancelar şi Baron Verulam. Mai târziu, Bacon a fost pus sub acuzare, fiind învinuit de fapte de corupţie, şi s-a retras din viaţa publică.

În primii ani ai domniei regelui James ar fi putut exista condiţii minunate de repunere Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament circulaţie a cunoştinţelor ezoterice ale lumii antice, suprimate atâta vreme, dacă aceasta ar fi fost adevărata motivaţie a organizaţiei căreia îi aparţineau atât Bacon cât şi James.

Ca de obicei însă, lucrurile s-au petrecut exact pe dos. Mai mult decât atât, el a declanşat o campanie criminală de ucidere a lor, omorând mii de oameni, şi chiar a scris o carte în care a explicat cum pot fi identificaţi aceştia şi cum trebuie procedat cu ei.

De ce a procedat în acest fel, de vreme ce motivaţia oficială a schimbărilor care se petreceau în Europa era protejarea şi chiar punerea în circulaţie a cunoştinţelor ezoterice? Era important ca oamenii care puteau sprijini Frăţia să creadă că aceasta este motivaţia sa, dar când a fost vorba să facă ceva concret, ea a luat-o în direcţia opusă.

Ierarhia grupurilor pe care le-am descris mai sus nu a dorit niciodată să facă publice cunoştinţele sale. Ei nu doresc decât să se folosească click to see more ea şi să acumuleze mai multă putere la nivel global.

Sincer să fiu, m-am cam săturat să tot aud cum francmasonii, templierii, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament, Bacon şi compania, au fost protectorii cunoaşterii, în condiţiile în care n-au ştiut Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament să o ascundă mai bine, ori de câte ori condiţiile au permis acest lucru.

Totul este praf aruncat în ochi. Aceşti oameni ştiu că cunoaşterea înseamnă putere dacă tu o ai şi alţii nu, aşa că ultimul lucru pe care şi-l doreşte această ierarhie, inclusiv Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament ora actuală, este o populaţie informată.

Dintotdeauna, au existat două curente subterane ale cunoaşterii: De aceea, cunoaşterea oamenilor care nu fac parte din rândurile ei este atacată continuu de organizaţiile Frăţiei.

Mişcarea francmasonă avea să devină un fel de loc central de întâlnire şi coordonator al diferitelor elemente ale reţelei Frăţiei. Wynn Westcott, fondatorul Ordinului Hermetic şi satanic al Golden Dawn, ştia foarte bine care sunt adevăratele fundamente ale francmasoneriei, căci avea legături strânse cu aceasta.

El a scris în lucrarea sa, Masonul magic, că francmasonii derivă din esenieni, evreii farisei leviţişcolile străvechi ale misterelor din Egipt şi Grecia antică, Vehm-Gerichte din Westphalia, în Germania, colegiile romane, Compagnon-ii francezi şi rozicrucieni. Istoria oficială şi incorectă afirmă că francmasoneria s-a născut din lojile zidarilor care au lucrat la marile catedrale şi biserici medievale, care cunoşteau principiile geometriei sacre.

După construirea catedralelor gotice, aceştia ar Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament păstrat legături strânse cu templierii. Activitatea lor era însă deja în declin, încă din perioada regelui Henry Eliminând exacerbarea psoriazisului rapid. Departe de a mai clădi alte catedrale, Henry şi-a propus să Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament mânăstirile, fraternităţile şi breslele, pentru a strânge banii de care avea atâta nevoie.

Pentru a supravieţui, breasla zidarilor a început să-şi deschidă porţile în faţa ne-masonilor, oameni proveniţi din alte profesii, oameni de afaceri, negustori, proprietari de terenuri şi aristocraţi. Ea s-a transformat astfel în francmasonerie, iar noii veniţi au preluat rapid frâiele puterii interioare.


vindecator | leacuri pentru suflet si trup | Pagină 20

Psoriazis - o dermatoză cronicăcare are o natură autoimună. La centrul de experți boli moderne vedea două procese patologice: Etiologia psoriazisului nu link pe deplin înțeles. Este de remarcat faptul că boala este adesea moștenită de la rude, iar pe parcursul procesului cronic afectează foarte mult starea psiho-emoțională a unei persoane.

Mai multe forme distincte de psoriazis. Dar simptomele lor sunt similare între ele. Psoriazisul pe mâini - cea mai comuna forma Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament localizare erupții cutanate.

Focare de inflamație pot fi localizate în ambele mâini, și de mai sus, până la umeri, o tranziție lină spre piept și gât. Pacienții care au simptome de dermatoză pe mâini, de cele mai multe ori diagnosticate următoarele forme de psoriazis:. Pe suprafața pielii inflamate astfel de pacienti inflamatie vizibile protuberanțe, acoperite cu solzi argintii. Piele în bolile acute apar umflate, îngroșat.

Ele sunt ușor rănite și sângerare. Guttate psoriazisul se caracterizează prin apariția pe brațe, umeri, coapse si scalp elemente uscate boala amintind de forma de picaturi. Leziunile psoriazice în această formă, de obicei, acoperă zone mari ale corpului. Guttate psoriazis exacerbat de preferință după infecție streptococică amigdalităamigdaliteSARS. Această formă se execută greu, cu mai multe vezicule pline cu conținut clar.

Când bulele de spargere, fluxurile exudate și sunt de mai multe ori un risc mai mare de a adera la o infectie secundara. În acest caz, este în curs de dezvoltare proces purulenta, iar leziunile psoriazice se pot răspândi dincolo de extremitățile superioare. In psoriazis, unghiile in unghiei pot aparea linii transversale, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament și marcaje albe. Pielea din jurul zonei afectate se ingroasa.

Unghiile exfoliate rapid rupe în jos și își pierd atractivitatea lor. În cazul în care boala este lasata netratata, psoriazis pe mâini pot fi complicate cu artrita psoriazică, placa va fi treptat extins la alte zone ale corpului, localizate în jurul articulațiilor, pielea de pe picioare, cap, spate, stomac și piept.

Deși cauza exactă a plăcilor psoriazice nu este pe deplin definit, experții au identificat o serie de factori care provoacă exacerbarea psoriazisului macht psoriazis anthralin wenigstens mâini:. Cel mai adesea, psoriazis pe mâini se dezvolta la persoanele care sunt expuși la riscuri profesionale, care lucrează în strânsă colaborare cu otrăvuri, produse chimice, produse de curățare de uz casnic, pentru o lungă perioadă Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament timp se țin de mâini în apă sau să le rănească în timpul ocupației.

Ca urmare a impactului negativ al componentelor agresive, împotriva deteriorării, tulburări imunologice, tulburări pot să apară în reînnoirea celulelor și epidermei. Există mai multe etape de psoriazis: În primul rând, pielea apare clar roz sau pustulă roșu, care este Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament cu solzi argintii umede, în vrac.

Terenul are limite inflamație, congestionat, aspectul pufos, există mâncărime. În cele mai multe cazuri, erupții cutanate psoriazice situate pe suprafața flexor a cotului, între degetele de la mâini și umeri.

O caracteristică importantă a psoriazisului este considerat manifestări clinice caracteristice triadei diagnostic: La etapa inițială a erupția nu este mult mai experimentat papule creștere rapidă, care fuzionează, dobândesc forma fantezie.

În centrul ei sunt solzi argintii, iar marginea rămâne liberă. Papule cresc de la centru spre periferie. Faza staționară a noilor placi nu mai are loc în cazul în care procesul se oprește la același nivel. Pruritul este redusă sau Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament. În această situație, pacienții pot fi mai multe luni. Acesta a fost doar la stadiul de regresie a bolii începe să se înmoaie: După fiecare nouă recidivă a simptomelor bolii poate crește.

Psoriazisul pe mâini este capabil de a conduce o grosieră treptată și îngroșarea stratului cornos la coate, încheieturi, în plăcile de unghii. Diagnosticul și tratamentul psoriazisului este responsabilitatea dermatologi. Psoriazisul este Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament de ușor de a distinge de alte dermatoze prin aspectul lor. Dar, în scopul de a exclude posibilitatea unei boli fungice progresive, experții studiază fragmentele de țesut de la sursa de inflamare sub microscop.

La detectarea unei triada de simptome este probabil să fie diagnosticate check this out. Dar specialistii suplimentare vor http://switchonswitchoff.org/psoriazis-rusia.php o examinare cuprinzătoare, check this out permite să se determine cauzele bolii, pentru a evalua gradul de deteriorare a celulelor pielii, pentru a anticipa și de a evalua riscurile de complicatii.

Psoriazis - o boala care poate reduce în mod semnificativ calitatea unei persoane de viață. Pruritul în timpul dermatoză acută lipsit de odihnă și somn, el bate oameni din ritmul normal al vieții. Persoanele care au psoriazis pe mâini, este dificil de a găsi un loc de muncă. Deseori, acești pacienți trebuie să renunțe la posibilitatea de a face lucruri pe care le iubesc.

Este puțin probabil ca proprietarul unui salon de coafură, o sală de mese, o cafenea sau salon de înfrumusețare va angaja personal cu psoriazis pe mâini. Ca să nu mai Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament de faptul că nu toți oamenii sunt conștienți de acest lucru dermatoză non-contagioase. Din cauza acestei lipse de informații duce adesea la conflicte neplăcute și chiar.

Starea Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament spirit instabilă, preocuparea cu aspect, îndoiala de sine, singurătate și respingerea conștientă de încrederea de a comunica cu alte persoane - toate acestea agraveaza boala. Mai mult decât atât, este de multe ori cauza exacerbarea depresiei a psoriazisului. Dar nivelul medicinei moderne vă permite să ia pe deplin controlul asupra oricărei forme de psoriazis, traducerea într-o remisie a bolii de durată. Puterea de experți pentru a face o exacerbare a dermatoze rare și de scurtă durată.

Dar pentru a face acest lucru, si de catre pacienti si medicii lor au nevoie pentru a face un efort. Pacienții cu psoriazis au nevoie de abordare medicală complexă. Tratamentul este efectuat pe o baza in ambulatoriu. Este foarte important să nu se piardă timp pentru a contacta experți competenți care sunt familiarizați cu natura psoriazisului și poate oferi asistență de specialitate. Pacienții cu psoriazis sunt de multe ori nevoie de corecție psiho-emoțională, și consiliere psihologică.

Pentru ameliorarea stresului numit agenți hipnotici cu un ușor efect sedative. La nivel local numit medicamente care ameliorarea pruritului, calma pielea, efect anti-inflamator. De asemenea, se aplică retinoizi, corticosteroizi. Dar medicamentele hormonale sunt prescrise cu extremă precauție, numai cu simptomele exprimate de psoriazis de pe mâini.

Acesta ocupă un loc special unguente, care acționează pe keratinocite. Ele afectează în mod direct cauza bolii, care permite să îmbunătățească în mod semnificativ prognosticul. In timpul unei exacerbare a recomandat dieta hipoalergenice. Încearcă Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament nu surmenaj, mânca dreapta, petrec mai mult timp în cercul de prieteni apropiați în aer curat, departe de click at this page și gândurile tulburătoare.

Pacienții cu psoriazis este interzis să abuzeze de alcool. În timpul o recidivă nu poate fi deloc alcool. Este de remarcat faptul că alcoolul provoacă adesea exacerbarea psoriazisului pe mâinile sale, poate complica cursul bolii, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament mai multe ori pentru a Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament eficacitatea tratamentului.

Evitați tulpina fizică și neuro-psihologice. Pacienții cu dermatoze recomandată pentru plajă. Radiațiile ultraviolete în cantități moderate are un efect pozitiv asupra pielii. Există cazuri în care pacienții cu psoriazis, pentru a se stabili cu domiciliul în regiunile sudice ale țării, a fost capabil să traducă dermatozele într-o remisiune lung.

În cazul psoriazisului exudativ pe mâinile sale diuretice pot fi administrate pentru a click here umflarea și de a reduce zona de propagare focar inflamator. În cazul în care boala este complicată de înfrîngerea articulațiilor, utilizați un non-steroidiene medicamente anti-inflamatoare, în cazurile severe, făcând injecții intra-articulare, puncție se efectuează. Fizioterapie este utilizat visit web page toate formele de psoriazis.

Fizioterapie poate reduce perioada de exacerbare a dermatoze, a atenua simptomele bolii, prevenirea complicatiilor si de a imbunatati sanatatea pacientului. Raza laser are proprietăți unice. Se ameliorează inflamația, ajută la regenerarea, curata pielea. Terapia cu laser este ținută sub Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament specialiștilor și Dr.

Riscul de complicatii este minim, iar randamentul este excelent chiar si in stadiile avansate ale psoriazisului. Prin iradiere cu laser a sângelui nu reușește să activeze activitatea sistemului imunitar uman, pentru a îmbunătăți metabolismul și începe procesul de auto-vindecare în organism. Impactul local al laserului pe centrul psoriazică contribuie la purificarea rapidă a acesteia.

Terapia PUVA - Tratamentul photochemotherapeutic psoriazisului. Metoda se bazează pe utilizarea luminii UV și photosensitizers, creșterea sensibilității pielii la UV-iradiere. Pentru o curățare completă a plăcilor psoriazice este necesară la de sesiuni de tratament. Terapia PUVA este utilizat cel mai frecvent în eukssudativnoy, forme vulgare de psoriazis, inclusiv localizarea focarelor de inflamație în palme.

Scurtă expunere la temperaturi scăzute pe plăcile psoriazice au fost folosite pentru a prelungi durata de remisie și de reducere a numărului Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament leziuni pe corp. In timpul tratamentului, azotul lichid este utilizat la rece. Crioterapia este indicat la pacienții care suferă de psoriazis prelungite, care adesea reapare și slab supus tratamentului medicamentos. Cu psoriazis trebuie să învețe să trăiască, senzație de om absolut completă.

Dacă sunteți în măsură să controleze emoțiile lor, pentru a evita panica, depresie și descurajare, apoi, treptat, observați că recidivele a început la chin te mai puțin și mai puțin. Toți pacienții cu psoriazis pe mâinile sale trebuie să evite contactul cu pielea cu compuși chimici agresivi, detergenți, mortare.

Menajul trebuie efectuată cu mănuși. Nu lăsa faptul că Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament este crăpat și se usuce. Aruncați bureți dure, preparate cosmetice care nu corespund standardelor care conțin coloranți Dieta pentru forumuri parfumuri. Click aici pentru a anula răspuns. Psoriazisul pe mâini Cuprins: Pasul psoriazis pe mâinile sale Diagnosticul psoriazisului Calitatea vieții, care suferă de psoriazis Tratamentul psoriazisului pe mâinile sale Sfaturi utile pentru pacienții cu psoriazis Psoriazis - o dermatoză cronicăcare are o natură autoimună.

Pacienții care au simptome de dermatoză pe mâini, Psoriazisul pe mâinile fotografiei ca un tratament cele mai multe ori diagnosticate următoarele forme de psoriazis: De ce psoriazis pe mâini? Deși cauza exactă a plăcilor psoriazice nu este pe deplin definit, experții au identificat o serie de factori care provoacă exacerbarea psoriazisului pe mâini: Pasul psoriazis pe mâinile sale Psoriazisul fotografie etapă inițială.

Este posibil de a face cu purulente amigdalita inhalare nebulizator? Gargara pentru dureri în gât la domiciliu. Angina este un copil de ani: Sturz la barbati fotografie, simptome, tratament. Durere sub omoplatul drept în spatele său: Durere sub omoplatul stâng în spatele lui: Durerea inghinala la bărbați dreapta, stânga: Informațiile de pe acest site este de explorare în natură și nu sunt un tratament de prescripție Contacte:


Vindecare de Psoriazis cu Laminina - Experianță de Vindecare

Related queries:
- unguent tratament psoriazis
mâini şi pe scalp. La fel ca şi psoriazisul, Nu există un tratament care să vindece boala, un as în arta fotografiei FOTO.
- Tratamentul psoriazisului Bulgaria
ciuperca unghiilor la mâinile fotografiei inițiale: tratament necesita un tratament mai ca ciuperca creste pe piele sa taiati.
- unguent psoriazis pentru cap
psoriazisul unghiilor difera de Tinea corporis într- un copil; ciuperca sub unghii pe mâinile Se pare ca o ciuperca de unghii pe picioare ca un tratament ;.
- injecție tratamente psoriazis
O carte simpla despre tratarea candidei in mod natural.
- SDA cu băut psoriazis
ciuperca unghiilor la mâinile fotografiei inițiale: tratament necesita un tratament mai ca ciuperca creste pe piele sa taiati.
- Sitemap