Soare tratament lampă psoriazis

Comentezi folosind contul tău WordPress. Comentezi folosind contul negru chimion psoriazisului de tratament ulei Twitter. Comentezi folosind contul tău Facebook. Notifică-mă despre comentarii noi prin email.

Un reportaj al lui Geo Bogza August 28, · prin totusipovestile · în Geo BogzaMizil · Scrie un comentariu. O unguent cu mâinile în psoriazis şapte zeci şi cinci de minute la Mizil.

Nu am câtuşi de puţin intenţia să glumesc, atunci când voi afirma că una dintre marile dorinţe ale vieţii mele a fost să vizitez Mizilul. Dorinţa aceasta mi s-a împlinit, în fine, în toamna anului trecut. Cu cinci ani în urmă, când am adoptat, pentru prima oară în viaţa mea, o meserie şi am început să o practic aproximativ, aceea de reporter, m-am gândit că prima ei condiţie, de a călători prin tot felul de locuri, îmi va îngădui să văd şi Mizilul, într-un mod mai amplu şi poate cu rezultate mai substanţiale decât s-ar fi petrecut până atunci.

În tot acest răstimp, de câte ori directorii ziarelor la care soare tratament lampă psoriazis lucrat, văzând că activitatea mea începe să devină vagă, mă întrebau ce am de gând să mai scriu, le răspundeam cu un surâs nostalgic, care părea că păstrează în el un secret superior: Sunt sigur că dacă am să stau două zile la Mizil, am soare tratament lampă psoriazis mă întorc cu un reportaj senzaţional.

Mărturisesc că gândul acesta m-a făcut în nenumărate rânduri fericit. Mă vedeam ajungând în oraş, instalându-mă în hotel şi pornind apoi pe străzi liber şi curios, amestecându-mă printre oameni, trăgând cu urechea la ceea ce discută oamenii între soare tratament lampă psoriazis. Alteori, căutând să judec printr-o optică mai puţin personală, călătoria la Mizil îmi apărea soare tratament lampă psoriazis de importantă: Să vedem, îmi spuneam cu oarecare gravitate, ce este cu acest Mizil, pe care l-a zeflemisit odată Caragiale şi asupra căruia nimeni nu psoriazisul mesteacăn mai aplecat de atunci.

E poate timpul soare tratament lampă psoriazis se afle în întreaga ţară ce-i Mizilul — Mi-zi-lul — cum trăiesc, cum gândesc, la ce visează, soare tratament lampă psoriazis iubesc şi cum mor, acolo, în urbea lor, oamenii aceia peste care de atâţia ani planează, batjocoritor, zâmbetul marelui umorist. Erau momente cînd nici o acţiune nu mi se părea mai urgentă şi necesară, decât prezentarea Mizilului, după datele şi sensibilitatea timpului nostru.

Multă vreme, nici aceste consideraţiuni, nici fericirea personală ce mă cuprindea la gândul ce voi fi în Mizil, că voi mânca şi dormi alături de oamenii lui, nu au putut să se înfăptuiască. Viaţa vrut ca meseria, relativ frumoasă, pe care o practicăm, să mă poarte în multe oraşe, unele foarte îndepărtate, dar în Mizil niciodată. În toamna anului trecut, am primit de la cercul de recrutare, ca atâţia dintre noi, o foaie de drum până la Buzău.

În tren m-am gândit că pentru prima oară în viaţa mea călătoresc în contul statului. În astfel de împrejurări mi-a fost tratarea psoriazisului oțet să cunosc, în sfârşit, Mizilul.

Cum am trecut de Ploieşti, gândul că aş putea să mă opresccâteva ore cel puţin, în Mizil, a pus stăpânire pe mine. Oprirea aceasta o mai proiectasem de câteva ori, în anii trecuţi, când mă duceam spre Roman, la Blecher, dar nu o înfăptuisem niciodată. Ezitări începuseră, de altfel, să mă cuprindă şi acum.

Din o mie de motive, fervoarea mea reportericească scăzuse mult în ultima vreme. Atunci la ce bun? M-am hotărât totuşi să mă opresc, spunându-mi că vizitarea Mizilului poate deveni o dată istorică în viaţa mea. Am coborât din tren see more ora 16 şi 15 minute. Nu pot spune că eram excesiv de emoţionat, totuşi o curiozitate gravă, care îşi avea şi partea ei de emotivitate, pusese stăpânire pe întreaga mea fiinţă.

Luni, 10 octombire ! Era o zi de toamnă, caldă şi bună, cu cerul albastru, senin 19 şi 10 când mi-am continuat drumul spre Buzău. În cele ce urmează voi povesti pas cu pas, minut cu minut, tot ceea ce visit web page făcut în Mizil; întâmplări ce vor putea fi considerate de o banalitate ucigătoare, sau soare tratament lampă psoriazis cu adevărat senzaţionale, după cum vor fi cititorii obişnuiţi să privească şi să judece lumea.

Ora 4 şi Inginerul Lungu, cunoştinţă din regiunea petroliferă a Prahovei, a coborât şi el. Vine să facă o ofertă pentru repararea uzinei electrice, defectată.

Mi-a spus-o în tren, unde l-am întâlnit din întâmplare. Vom lua amândoi aceeaşi trăsură? Trec peste linia întâia, prin pietriş, spre clădirea gării.

Sentiment că trenul cu care am venit, trenul meu, va pleca şi eu voi rămâne aici, în Mizil. O vagă senzaţie de nelinişte, de vinovăţie, urmată imediat de un gând calm, apreciind aventura care începe. Încă o senzaţie cunoscută, încercată de multe ori: Inginerul Lungu, care se dusese până la ieşire, se întoarce şi mă întreabă ce am de gând să fac.

Aşadar vrea să luăm trăsura împreună. Îmi ajută să notez pe o bucată de soare tratament lampă psoriazis trenurile care vor trece mai târziu, spre Buzău. Caut din ochi biroul de mişcare, intru.

Pe lângă oamenii dinăuntru, par deodată elegant. Soare tratament lampă psoriazis impiegat, puţin perplex, îmi vizează foaia de drum. Când ies, peronul e gol. Se văd ultimele vagoane ale trenului care a plecat. Prin ferestrele de la clasa a treia, capete de oameni scoase afară. Brusc, scena îmi reaminteşte o alta, cea dintâi de felul acesta, văzută în timpul războiului. Retrăiesc aceeaşi nelinişte amară, din vremea copilăriei.

Traversăm sala de aşteptare soare tratament lampă psoriazis ieşim în partea cealaltă a gării. Senzaţie de praf, mult, nesfârşit, ca senzaţia de apă pe malul mării.

Zărim trei birje, înspăimântător de hodorogite. Altele au şi plecat, stârnind praful. Ne suim în cea mai de aproape. În stânga, alunecă în urmă un gard. În dreapta, rari stâlpi de lemn cu becuri electrice. Dincolo, calea ferată spre Buzău. Brusc, manifestez o veselie idioată, soare tratament lampă psoriazis de zgomotoasă.

Soare tratament lampă psoriazis fete găsim noi pe-aici? Tot atât de brusc, veselia se sparge. Inginerul îşi va închipui probabil că asta e preocuparea mea de căpetenie când ajung într-un oraş.

De altfel, n-am întrebat aşa decât pentru că eram cu el. Când am mai mers în viaţa mea, cu încă un om în trăsură, de la gară în oraş?

A, da, o dată la Bălţi, cu un negustor ovrei. În afară de el, nu mai ţin minte pe nimeni. Şi acum, cu inginerul acesta, care vine să repare uzina electrică. Potop de întrebări asupra birjarului. De când e stricată uzina? Cât costă litrul de lapte? Cât costă pâinea în Mizil? Cât e kilogramul de carne? Birjarul răspunde la toate, cumpătat.

Trăsura merge pe un covor moale de praf. Drumul încetează soare tratament lampă psoriazis mai fie paralel cu calea ferată. Coteşte la stânga, spre oraş. Sunt hoteluri în Mizil? Senzaţie plăcută, foarte plăcută, în legănarea trăsurii pe arcuri. E bine să mergi aşa, în trapul cailor. Mă simt învăluit de căldura coaptă şi gravă a unei zile frumoase, de toamnă. E atât de bine să fii viu, să trăieşti, să stai tolănit într-o trăsură.

În faţa noastră, în fund, se zăresc dealuri luminate de soare. Cum reacţionează oare mizilenii în faţa conflictului cehoslovac, care e gata să dezlănţuie războiul?

E atât de bine să mergi cu trăsura în soarele de toamnă! Apar primele case ale oraşului. Http://switchonswitchoff.org/ingrijire-medicala-pentru-psoriazis.php nici pipernicite, nici urâte, nici mari, nici frumoase. Tot ce poate fi mai anost. Cum de mi-a soare tratament lampă psoriazis prin minte că în Mizil ar putea fi ceva interesant de văzut?

O adunătură banală de case. Era, de altfel, de aşteptat. Bine că n-am pornit încoace angajându-mă să scriu ceva. Nimeni nu ştie de aventura mea Senzaţie de fericire. Trăsura coteşte la dreapta: Birjarul ne arată cu braţul: Iată, aici e hotel… E o clădire cu etaj.

La dreapta, read more o stradă mai largă decât toate cele soare tratament lampă psoriazis până acum. După o sută de metri, birjarul opreşte. Din curte iese un om cu hainele pătate de uleiuri industriale.

E trimis să-l cheme pe primar. Dar dacă el se aşteaptă la asta? Îl cunosc destul de vag. Să spună că am profitat de pe urma lui? Scot o monedă de zece lei. Gest de mirare din partea inginerului. O ia neglijent surâzând. Apare primarul, însoţit de mecanic. În orice caz… escu. După câteva surâsuri, discuţia începe chiar în drum. Noi facem ofertă completă. Cu toată reţeaua, spune inginerul. De patru luni, toată lumea arde gazul, spune primarul. Pe lângă noi, trec automobile.

Ne aflăm pe şoseaua Ploieşti-Buzău, în porţiunea ei care străbate Mizilul. Birjarul pleacă, salutând cu respect.

Noi ne angajăm ca în termen de două luni… Soare tratament lampă psoriazis inginerului. Cu totul, cam un milion de kilowaţi pe an. E poate timpul să plec, mă gândesc. E nevoie de un efort fizic, pentru că din atitudinea mea, din felul cum mi-am schimbat poziţia corpului, să se înţeleagă că vreau să plec.

În toiul discuţiei, cei doi sesizează disonanţa pe care o fac. Le soare tratament lampă psoriazis mâna şi încerc un surâs de dimensiuni cât mai mari. Crezuse că sunt tovarăş cu inginerul. Plec pe soare tratament lampă psoriazis înapoi, spre piaţă. Un gard de şipci. Calc cu o senzaţie ciudată de amorţire a picioarelor, după statul în trăsură.

Cunosc asta din vremea copilăriei. Ajung în colţul pieţei. Mă opresc puţin să privesc. Văd o biserică înconjurată de o grădină mare. Ajung în mijlocul pieţei. Aici, tot ce văd, e Mizil. Mă simt perplex şi dezorientat. Trece un câine pe drum. Teribilă întâmplare, în orice caz.

Ce văd din încremenirea în care mă aflu, singur în mijlocul pieţei, ca un plop uman? Văd, spre stânga, într-o grădină, un monument. Dincolo de el, mai departe, e câmpul. Şi mai departe, în fund, dealurile. Aici, în faţă, într-o parte, e biserica, iar în cealaltă hotelul. Privesc câtva timp firma. Nu spune ce hotel. În spate, o soare tratament lampă psoriazis. La dreapta, în fund, o stradă cu prăvălii. Aşadar, sunt în Mizil.

Fac câţiva paşi, mă opresc din nou. Citesc iarăşi firma hotelului: Ce să fac acum? Câinele de adineauri trece din nou. În afară de el, piaţa e cu desăvârşire pustie. Am impresia că am terminat cu Mizilul.

Pornesc totuşi agale, spre strada cu prăvălii. Să vedem ce are să mai fie. Mă gândesc deodată că ar fi bine să cumpăr nişte cărţi poştale ilustrate, să le trimit cunoscuţilor.

Nu, e un eveniment prea important soare tratament lampă psoriazis mea în Mizil pentru a fi semnalată doar prin cărţi poştale. Trebuie să trimit o telegramă. Caut în memorie un prieten care ar face cel mai mult haz de o asemenea întâmplare. Cui să trimit oare telegrama? Câinele trece iar spre biserică. Pare extrem de plictisit. În colţul străzii mă soare tratament lampă psoriazis. O băcănie cu vitrina http://switchonswitchoff.org/tratamentul-psoriazisului-ich.php de pachete identice.

Sunt câteva zile de când mă obsedează asta: Teribile idei le pot trece prin minte negustorilor. Cum or fi cel puţin la gust? Îmi vine în minte Horia Bottea. O iau pe stradă, la stânga, în direcţia Buzăului. Desigur, Soare tratament lampă psoriazis Bottea e cel care ar face cel mai mult haz primind o telegramă din Mizil. Ce bine că i-am aflat adresa. Caut să-mi închipui faţa lui, când factorul îi va aduce o telegramă din Mizil.

Ce o să gândească? Cel mai bine ar fi să nu semnez telegrama. Să nu ştie de la cine e. Cine mi-o fi telegrafiat oare din Mizil? Cine mi-a putut telegrafia din Mizil? Fulgerător un nume îmi vine în minte: Ce-ar fi să semnez telegrama, Caragiale? Gândul acesta mă pironeşte locului http://switchonswitchoff.org/tratament-psoriazis-recomandari-clinice.php minut.

Iată, în adevăr, un lucru care merită soare tratament lampă psoriazis fie făcut: Ce are să spună Horia Bottea?

Sunt aproape fericit de această descoperiere. Brusc un alt gând îmi taie elanul şi mă paralizează: Ce au să spună cei de la Poştă? În adevăr, este imposibil de trimis din Mizil o telegramă semnată Caragiale. Nu se poate să nu ştie că şi-a bătut joc de oraşul lor. Cum să trimit telegrama fără să trezesc nici o bănuială?

Mă şi văd în faţa ghişeului. Horia Bottea o soare tratament lampă psoriazis facă atâta haz! Îmi este imposibil să renunţ la ideea aceasta.

Îmi propun să mă îndrept, în orice caz, spre poştă. Un om care trece îmi dă lămuriri. Se află în partea opusă oraşului. Iarăşi cu dungă. Trebuie să fac asta. Merg până în dreptul pieţei. Cotesc la stânga pe o uliţă foarte îngustă.

Click to see more aspecte care erregen Wikipedia este totul despre psoriazis sind putea fi numite mizerie. Soare tratament lampă psoriazis e ghetoul Mizilului soare tratament lampă psoriazis aceasta… La sfârşitul ei, un zgomot de ciocane în activitate. La colţul din stânga, atelierul unui tâmplar.

Afară, lângă uşă, aşezate rând pe rând, şapte coşciuge rudimentare. Scânduri abia date la rindea, totul lucrat de mântuială, ca nişte cutii pentru o marfă ieftină. Stau şi le privesc câteva clipe. Tot aş fi avut ce scrie într-un reportaj….

Traversez o piaţă pavată grosolan cu bolovani. Aici se face desigur târg de vite, de cereale. Am să semnez telegrama Caragealis. Caragealis poate fi numele unui om care trece prin Mizil. Un cerealist, de exemplu.

Domnii de la poştă n-au să aibă ce spune. Dacă nu vor, fac scandal. Deschid o poartă şi intru. Trebuie să traversezi o grădină pentru a ajunge la poştă. Clădirea ei e în fund, destul de mare. Ghişeul de telegrame e închis. Soare tratament lampă psoriazis un domn în haine negre, cu ochelari. Cer un formular http://switchonswitchoff.org/lampa-ufo-pentru-psoriazis.php telegramă. Trec la pupitru să scriu textul telegramei.

Desigur, în prima clipă are să rămână perplex. De un an nu i-am mai dat nici please click for source semn de viaţă. Aştept să se usuce cerneala. Iau o mutră cât mai indiferentă, cât mai comercială. N-o să se întrebe ce înseamnă asta? Mă apropii de ghişeu. Ghişeul e iarăşi închis. O clipă rămân dezorientat.

În locul funcţionarului bătrâior, un altul, tânăr. La asta nu soare tratament lampă psoriazis aşteptam. Puţin, simt că mă cheamă chiar Caragealis. Voi şti să-mi joc rolul, la nevoie. El închide ghişeul brusc. Câteva clipe de emoţie. Dacă s-au strâns cu toţii în jurul telegramei şi discută? Iau recipisa şi restul. Mă simt puţin ca un om care a dat foc la fitilul unui butoi cu dinamită.

Cândva, într-o clipă pe care n-o pot bănui, se soare tratament lampă psoriazis produce explozia. Ce-o să fie pe Horia Bottea! O telegramă din Mizil! Un argat, pare-se ardelean, a oprit chiar în faţa poştei o căruţă trasă de doi cai superbi şi strigă cu deznădejde unui trecător, să-i spună unde e poşta.

Când o vede, se dă jos şi intră înăuntru, cu o cutie sub braţ. Pare o scenă dintr-un film psoriazis ksamiol Stan şi Bran. Trec pe partea cealaltă a pieţei Un lung şir de gherete pentru comerţul măcelarilor. Hălci dezgustătoare de carne. De mult nu mai văzusem atât de multe muşte. Mă aflu în curtea unei biserici, cu flori şi iarbă moale. În geamul uşii, un soare tratament lampă psoriazis cu cerneală violetă: Zăresc biroul parohiei în dreapta, o casă scundă, cu ceardac.

Intru, spun că mă interesează locul, câte parale hectarul? Văd oameni noi, aud cum vorbesc, aflu ce gândesc. Haide, nu fii leneş, du-te, numai aşa poţi afla ceva despre Mizil. Du-te şi fă pe agricultorul! Mi-e lene, mi-e lene, nu vreau să vorbesc cu nimeni. Părăsesc curtea bisericii, cu regret totuşi.

Ce bine ar fi fost dacă nu-mi era lene. Aş fi luat o voce agricolă: Trec din nou pe lângă cele şapte coşciuge se aude dinăuntru ciocanul bătând mereu cuieşi intru în uliţa îngustă. La celălalt capăt al ei câţiva oameni adunaţi. O femeie se ceartă cu un bărbat, îşi strigă unul altuia ocări. Omul e beat, se clatină pe picioare. Privesc grupul şi ascult cum se ceartă cei doi. Roşii la faţă şi mânioşi. Din partea bărbatului, înjurăturile obişnuite, pe temă religioasă şi genitală. Mamă, Dumnezeu şi sfinţi.

Nu intervine nimic nou în cearta dintre ei. Mă hotărăsc să plec. Cotesc la dreapta şi continui, în direcţia Buzăului, drumul început înainte de a soare tratament lampă psoriazis fi dus la poştă. Stradă înţesată de prăvălii. Se vede că reprezentanţii fabricii au venit într-o după-amiază aici murdărie psoriazis au făcut ravagii.

Cotesc la stânga pe o stradă mai îngustă. Într-un colţ, o căscioară. Afară, pe un grătar încins, cârnaţi negri, hidoşi. La o masă, câţiva tineri răcnesc. Unul are un acordeon. Câţiva oameni în etate îi privesc de la distanţă, cu jind. Deodată observ că locuinţele printre care trec nu sunt cu nimic deosebite de acelea ale soare tratament lampă psoriazis sat. Totul seamănă a sat. În primul rând gardurile.

Apoi casele mici, foarte mici, cu prispă şi soare tratament lampă psoriazis de o şchioapă. În curţi câte o soare tratament lampă psoriazis, sau vreun copil numai în soare tratament lampă psoriazis. Undeva, aproape, se zăreşte câmpul gol.

Foarte bine; simţeam nevoia. Ajung în plin câmp. Dar de la ultima casă o femeie care m-a văzut trecând se uită tot timpul după mine. Merg mai departe, până după o claie de paie vechi, înnegrite. În timp ce stropesc ţărâna, privesc calm peisajul. Câmpul galben, de toamnă, se întinde până la dealurile care încep să se ridice în zare.

Mă întorc pe altă stradă, paralelă cu aceea pe care am venit. Am impresia că pe aici locuiesc ţigani. Din diferite curţi sunt privit cum trec, de femeie şi copii. Au început să mă doară picioarele de bolovanii prin care am mers poticnindu-mă. Într-o curte, un porc guiţă, de parcă ar fi să-l taie. Dar nu-l taie nimeni. Cotesc la dreapta, spre centru.

Îmi pare rău că n-am cumpărat puţină pâine. E ora cinci şi douăzeci şi cinci. Trenul pleacă la ora şapte şi zece.

Mai am de stat în Mizil. Soare tratament lampă psoriazis din nou pe strada cu prăvălii. În sens invers şi pe trotuarul celălalt.

Lumina zilei a început să scadă şi aerul serii pare deodată mai rece. Mă simt rătăcit, undeva, în lume. Mi-aduc aminte, nu mintea, ci altceva mult mai profund din mine îşi reaminteşte: E atât de mult de atunci! Şi după atâta vreme, după atâţia oameni cunoscuţi şi iubiţi, mă găsesc iarăşi singur, soare tratament lampă psoriazis străzi, într-un amurg de toamnă.

Lumea mi se pare o ceaţă, ceva nebulos, nedesluşit, care în clipa aceasta mai e şi rece, ca un vânt de toamnă cu picuri de ploaie. Lumina mai scade cu o nuanţă. Merg pe aceeaşi stradă din Mizil, singur, undeva în lume, într-o seară răcoroasă de toamnă. Am ajuns aproape de centru. O brutărie cu taraba plină. Deodată zăresc la marginea ei o bucată de lipie. De mult soare tratament lampă psoriazis mai văzusem lipie. Întind repede mâna şi o iau. O femeie de după tarabă, cu un şorţ, un şorţ alb cu dungi gri, mă priveşte.

Spun să-mi taie jumătate din ea. Răspunsul trezeşte în mine o emoţie extraordinară. De mult o dorinţă, destul de mare, cum fusese aceea de a mânca lipie, nu mă costase atât de puţin. Mă uit la brutăreasă surprins, parcă nevenindu-mi să cred. Merg cu bucata de lipie în mână. Ajung în piaţa din centru. Mă aşez pe o bancă din dreptul farmaciei, cu faţa spre biserică şi hotel. Simt că sunt obosit; mă dor soare tratament lampă psoriazis mai soare tratament lampă psoriazis, din mersul prin bolovani.

Încep să mănânc din lipie. Click lipie care costă un leu. Le întind cât pot de mult, să se odihnească. Cum stau singur pe soare tratament lampă psoriazis bancă, mă simt şomer sau vagabond. Recapitulez persoanele pe care le-am văzut trecând de când stau pe bancă. Soare tratament lampă psoriazis la stânga la dreapta au trecut: Un om cu un cal.

Un sergent de stradă. O femeie care a intrat în farmacie. O fată cu picioarele goale. Doi domni cu pardesie.

De la dreapta la stânga: Un om înalt îmbrăcat prost. Un popă de etate mijlocie. O căruţă încărcată cu paie. O femeie cu o oglindă. Un grup de gâşte. Deodată, observ o scenă extraordinară. Sub copacii din faţa bisericii, un om s-a prăbuşit. Un altul care îl însoţea se bălăbăne şi strigă tare la el. Apoi, clătinându-se cumplit, se aşează pe o bancă şi începe să chiuie. Omul căzut zace jos, nemişcat. Celălalt, cuprins de o veselie desperată, chiuie cât îl ţin plămânii. Se uită la tovarăşul lui şi râde.

În jurul celor doi au apărut câţiva copii. Privesc înspăimântaţi şi înveseliţi în acelaşi timp. Numărul copiilor se îngroaşă. Sunt peste douăzeci, cu totul. S-au strâns în cerc în jurul beţivilor. Se ameninţă unii pe alţii, împingându-se de la spate spre cel căzut. Larmă de copii în recreaţie.

Uleiuri eterice pentru psoriazis un bărbat pântecos, cu mustăţi lungi, galbene. Cred că e dascălul bisericii. Apar încă doi oameni prost îmbrăcaţi. Toţi privesc omul căzut. Ora şase fără un sfert. În scenă intră un nou personaj. De cum îl zăresc, copiii încep să-i strige: El se ia după ei, în mână cu o stinghie, şi copiii fug înspăimântaţi, împrăştiindu-se.

Cei neameninţaţi se strâng din nou şi încep să strige. Brusc, mă hotărăsc să mă apropii de teatrul acestor evenimente. Mă ridic de pe bancă şi pornesc. Când sosesc la faţa locului, ajunge în acelaşi timp cu mine şi o femeie care se apleacă asupra celui căzut: Femeia priveşte consternată în toate părţile. Se ridică de lângă Tănase şi îşi frânge mâinile. Pe de lături nebunul fugăreşte copiii. După felul cum zace la pământ, îl simt pe Tănase greu, de plumb. Tovarăşul lui de beţie, continuându-şi veselia, chicoteşte tot timpul.

Râde fericit, fără să aibă aerul că vede ce se petrece în jurul lui. La îndemnul dascălului, cei doi oameni îi ajută femeii să-l ridice pe Tănase şi să-l aşeze pe bancă.

Îl ţin de subţiori să nu se prăbuşească. Tănase nu dă nici un semn de check this out. Femeia îl zgâlţâie şi-l strigă, cuprinsă de o deznădejde continue reading o face palidă. Capul lui Tănase se bălăbăne greoi dintr-o parte în soare tratament lampă psoriazis. Prin piaţă trece o trăsură cu un fel de domn în ea.

Femeia strigă birjarului să se întoarcă, să-l ducă pe Tănase acasă. Tovarăşul lui Tănase nu-şi mai conteneşte veselia. Pare să aibă cincizeci de ani, un fel de puşlama bătrână, om fără meserie. Tănase, în schimb, arată a fi om gospodar. Este o namilă de om, încălţat cu cizme enorme. Umeri laţi şi puternici.

Nevasta lui e o femeie tot atât de voinică. Îi ia capul între mâini, ţinându-l să nu se mai clatine. Cu o figură gravă, de preot care oficiază, Costică nebunu îndepărtează cu stinghia copiii de la acest spectacol.

Click to see more un băiat de vreo douăzeci de ani, într-un hal de murdărie îngrozitoare.

E atât de negru şi de soios, de parcă ar fi trecut printr-o ladă de gunoi şi apoi prin alta de cărbuni. Tot obrazul îi este mânjit de funingine. Picioarele-i goale sunt atât de negre, încât la început crezi că-i încălţat. Pe cap are înfundată o pălărie ale cărei boruri le-a tras în jos, peste urechi, legându-se sub bărbie cu o sfoară. Sub braţul stâng, nemişcat, ţine un teanc de reviste soare tratament lampă psoriazis, făcute ferfeniţă. Cu braţul drept agită stinghia, fugărind copiii.

Ei se întorc şi strigă: Tănase geme de câteva ori. Femeia îl strigă, cu o voce rustică, aspră: Soseşte o trăsură goală. Alta, nu aceea care check this out trecut adineauri.

Femeia şi cu cei doi oameni întind de Tănase să-l ducă spre trăsură. E o muncă grea. Copiii se îngrămădesc buluc, ca la urs. Costică îi alungă cu stinghia. Încercare zadarnică de a-l urca pe Tănase în trăsură. Tănase e pe jos, lângă roţile trăsurii. Cei trei trag de el, cu deznădejde. Cui multă greutate l-au târât în soare tratament lampă psoriazis, dar jos, unde se ţin picioarele. Soare tratament lampă psoriazis câteva încercări http://switchonswitchoff.org/tratamentul-antibiotic-al-psoriazisului.php a-l ridica pe scaun, îl lasă acolo, de-a curmezişul trăsurii.

Femeia rămâne pe scară proptindu-i capul cu un picior. Jos, unde zăcuse Tănase, a rămas o baltă de vărsătură roşiatică. Toată lumea începe să se împrăştie. Tovarăşul lui Tănase dă un chiot cumplit şi porneşte şi el bălăbănindu-se şi încercând să cânte. E îmbrăcat numai în zdrenţe, dar pălăria lui soioasă are totuşi ceva semeţ, ca o pălărie de vânător.

Trec înapoi, în partea cealaltă a pieţei. Ajung în dreptul casei pe care scrie Telefoane. Are un geam mare, ca vitrina unui magazin. Mă apropii să văd ce e înăuntru. Când sunt lângă geam zăresc o fată subţire, cu păr negru, îmbrăcată cu un pulover bleumarin. În aceeaşi clipă ridică şi ea capul şi se uită la mine.

Mă îndepărtez spre partea dreaptă a pieţei. Ajung iarăşi în strada cu prăvălii. De data aceasta o soare tratament lampă psoriazis spre Ploieşti. Trebuia să deschid uşa şi să intru! Era atât de singură! O fată din Mizil. Să fi stat de vorbă cu ea. Şi aici ca în toate oraşele. O cofetărie care e probabil localul en vogue al Mizilului. Cutii de bomboane, prăjituri, mese afară. Pesemne că e un capitol palpitant din viaţa Mizilului concurenţa dintre aceşti doi cofetari.

Desigur, trebuia să deschid uşa. Toată lumea are dreptul să intre la telefoane. Ce prostie că am plecat. Eh, acum e prea târziu. M-a văzut cum m-am uitat pe geam şi am plecat. Trebuia să intru de la început, hotărât să mă prefac că am treabă. Fata asta de la telefoanele din Mizil! Uite ceea ce mi-ar fi fost de folos. Să stau de vorbă cu ea. Apoi un depozit de ziare. Soare tratament lampă psoriazis am să aflu? Vocea interioară, energică şi batjocoritoare în acelaşi timp.

Haide, mişcă-te, fă ceva şi pentru meseria ta. Soare tratament lampă psoriazis hotărăsc să intru. O tejghea cu ziare şi romane poliţiste. Mă uit pe rând la toate. Acum oamenii sunt plecaţi la vii, cu culesul. N-au timp de ziare. Simţisem eu că oraşul e gol într-un fel care nu putea fi normal. Mai departe, în direcţia Ploieştiului.

Cerul e vânăt şi rece. S-a făcut seară de-a binelea. O clădire mai mare despre care bănui că e o moară. La dreapta, iar se zăreşte câmpul. Oricum, e destul de mic Mizilul. Ocolesc şi pornesc soare tratament lampă psoriazis nou spre centru. Puteam să întreb, de exemplu, până la ce oră este deschis seara. Sau dacă se poate vorbi la Oradea Mare. O, dar puteam găsi atâtea pretexte….

Ora şase şi un sfert. Mai e aproape o oră până la tren. Să mă duc acum? Merg, în orice caz spre centru. Fata de la telefoane din Mizil! E cineva cu care trebuie să vorbesc negreşit! Şi în afară de asta, cred că este şi drăguţă. Am să intru, am să spun: Vă rog, până la ce oră se poate vorbi cu Bucureştiul? Am să mă duc! Trec prin faţa farmaciei. Şi puloverul e spălăcit şi vechi.

Înfăţişare de mică, foarte mică funcţionară provincială. Sunt soare tratament lampă psoriazis de această înfăţişare a fetei?

Nu sunt decepţionat, dar îmi pare rău pentru ea. Întreb dacă are cartea cu numerele de telefon din Bucureşti. O caută printre altele şi mi-o dă. Mă aşez pe bancă, lângă perete. Deocamdată am să răsfoiesc cartea de telefon. Caut diferite numere şi le însemn cu creionul pe o hârtie. Numerele de telefon ale prietenilor mei, pe care le ştiu pe dinafară de ani de zile. Totuşi, când le găsesc, în după-amiaza aceasta în Mizil, sunt uşor emoţionat. Rămân cu privirile pe un nume, deosebit de toate celelalte.

Un nume, ceva cifre. Emoţia mea se măreşte şi devine apoi tristeţe. Mă uit pe geam. Mă simt din nou obosit. Strâng cu grijă hârtia pe care am însemnat în mod inutil numerele de telefon. Aflu că în Mizil sunt treisprezece numere de telefon. Zece la autorităţi şi trei particulare. Aflu numele celor trei persoane din Mizil care au telefon. Fata e simplă, cumsecade, modestă.

Stă pe scaun după un grilaj click to see more lemn, pe deasupra căruia îi văd totuşi capul. E fardată prost, cum se fardează fetele în provincie. Părul lung, dat peste cap. Camera în care ne aflăm e plină de umbrele serii. Vorbesc cu ea şi îmi dau seama că, în acelaşi timp, îmi odihnesc picioarele mai bine decât soare tratament lampă psoriazis banca de afară.

Aflu că nu e telefonistă decât de două luni. Nu e de fel din Mizil. A venit în Mizil, fiindcă în provincie nu avea ce face. A urmat o şcoală să se facă telefonistă?

N-a urmat nici o şcoală. A venit şi i-a arătat şeful două zile. Aveau nevoie de o telefonistă. Două mii http://switchonswitchoff.org/placi-psoriazice-pe-corp.php sute. Se deschide uşa din fund şi intră o bătrână cu o lampă de gaz, aprinsă. Uzina defectă, inginerul Lungu, primarul. Stăm sub lumina lămpii de gaz. Simt că e seară, o seară de provincie, venită devreme. Domnişoara strigă în pâlnia relefonului… Alo, Ploieştiul, Ploieştiul?

Strigă cât poate de tare şi se îneacă. Afară e întuneric de-a binelea. Am să plec curând. Îmi vine în minte o strofă de Tudor Arghezi: În fiecare toamnă mi-o aduc aminte. Piscina cu psoriazis o jumătate de oră trebuie să fiu la gară.

Îi spun domnişoarei, bună seara şi soare tratament lampă psoriazis răspunde cu un glas more info de cât a trebuit să strige în convorbirea cu Soare tratament lampă psoriazis. Din nou afară, în piaţa atât de cunoscută acum.

Pornesc în dreapta, şi iar trec prin faţa farmaciei. Intenţie de a intra, repede abandonată. Mai am totuşi timp până la tren. În faţă e hotelul. Ce ar fi să intru, să văd cum e hotelul din Mizil? Intru, cer să mi se arate o cameră, pentru cazul că nu mi-aş termina treaba şi s-ar putea să rămân noaptea în Mizil. De unde au să ştie că de la ei voi pleca de-a dreptul la gară? Intrarea în hotel e printr-o cârciumă.

Mă apropii de tejghea unde se află o femeie. În clipa când deschid gura mă aud strigat pe nume. Inginerul Lungu, în fund, la o masă. Sunt nevoit să renunţ la ideea de a cere să mi se arate o cameră. Sunt multe colţuri obscure, pe care nu poate să le lumineze lampa de gaz. Inginerul aşteaptă aici rezultatul consfătuirii.

În faţa lui un pahar de vin. Trebuie soare tratament lampă psoriazis plec la gară. Afară e noapte de tot. Voi face drumul pe jos. Toate luminate cu lămpi de soare tratament lampă psoriazis. La stânga, pe drumul care duce de-a dreptul la gară. Am soare tratament lampă psoriazis trecut de ea când mi-am dat seama că ar fi fost mai bine să cumpăr un săpun, să am la Buzău, la hotel.

Încetinez pasul, ezit, vreau să mă întorc, dar merg mai departe. Întâlnire cu nişte vaci. Se întorc probabil de la păscut. Deodată, printre case şi arbori zăresc luna. Tocmai răsare, în fund, din câmpia Bărăganului, tăcută. Simt foşnetul, misterul şi imensitatea nopţii care începe. Din timp în timp zăresc luna. Bucurii profunde şi pline de nelinişte.

Câteva clipe oprit, ezitând. Rotesc ochii prin prăvălie. În rafturi o mulţime de lucruri. Un om care se afla în prăvălie continuă discuţia cu negustorul.

Ascult, uimit de violenţa limbajului. Îi înjură pe liberali, pe chestia uzinei electrice. Stau în băcănie, ascultând. Omul mi se adresează şi mie. Dau din cap, încurcat. Intră o femeie care cere o litră de făină. În dreapta drumului pe care merg, deodată, un spectacol măreţ. În întunericul nopţii, o fierărie.

Limbi de foc ţâşnesc de pe vatra în care suflă foalele. Trec drumul şi mă apropii. Din uşa fierăriei, privesc. Îmi place grozav ce văd. Fierarul bate pe nicovală bucata de fier. Scântei read article zgomotul ciocanului, atât de cunoscut, neauzit totuşi de multă vreme. O fierărie noaptea e un lucru extraordinar. Urmăresc atent tot ce se petrece în fierărie. Meşterul e ajutat de doi ucenici.

Limbi de foc, scurte, dar dense, ţâşnesc din cărbuni. Nu mă mai satur privind flăcările, nu mă îndur să plec, dar mi-e teamă să nu întârzii, să pierd trenul. Cu multă părere de rău mă despart de fierărie. Ajung la calea ferată. Cotesc la dreapta, în lungul ei.

Merg repede, în câmp. Gara nu se zăreşte încă. Aud un zgomot îndepărtat. Mi-e teamă să nu fie trenul. Întorc totuşi capul în urmă să mai privesc luna. O clădire lângă linie. Crezusem că e gara. Dar se vede că nu-i decât un canton. Din fericire zgomotul a încetat. Desigur, ar fi idiot să pierd trenul. De aceea, mai bine să mă grăbesc. Merg repede în lungul linei ferate. Lumini palide în întuneric. Soare tratament lampă psoriazistratamentul psoriazisului la un preparat de spital ajuns.

Sunt chiar în faţa gării. Nu se aude nici un zgomot de tren. Destindere soare tratament lampă psoriazis toată fiinţa. Soare tratament lampă psoriazis în întunericul compact de sub câţiva copaci, trăsura aşteaptă. Aud clopoţeii de la gâtul cailor.

În dreapta e câmpul, plin de întuneric. Luna abia răsărită nu luminează cine ştie ce. Fac câţiva paşi pe câmp. Mai mult tentat de întuneric, stropesc pământul. Să nu trebuiască să mă trambalez în tren. Foarte plăcut sentiment venit din siguranţa că nu mă poate vedea nimeni. De pretutindeni sunt învăluit în întuneric. Urmăresc farurile unui automobil ce străbate câmpia, în depărtare. E poate şoseaua Ploieşti-Bucureşti.

Cele două lumini apar, dispar, apar din nou, străpungând noaptea cu fâşia lor, împinsă departe în beznă, tremurătoare, ca o antenă care ar pipăi pereţii întunericului. În spate, luna se face din ce în ce mai albă. Stau drept în razele ei, privind-o. Clopotele de la gâtul cailor zăngănesc mereu. Sunetele de metal măsoară micile adâncimi ale nopţii. Şapte şi cinci minute. Toţi, cu bicele în mână.

Merg să mi se vizeze foaia de drum. Peronul e luminat cu lămpi de petrol. Dincolo de linii se zăreşte o câmpie nesfârşită, puţin argintie în razele lunii. Se aude uruitul metalic al trenului. Creşte cu fiece clipă. Călătorii se îngrămădesc pe peron, privind în direcţia Ploieştiului.

Locomotiva sparge noaptea, intrând în gară, check this out. Vaiet metalic soare tratament lampă psoriazis vagoanelor frânate. Dreptunghiuri de lumină în care se zăresc capete de bărbaţi şi femei.

Mă urc în vagonul din dreptul meu. Am stat în Mizil trei ore fără cinci minute. Am dat o telegramă. Am mâncat de un leu lipie. Am văzut doi oameni beţi. Am vorbit cu depozitarul de ziare.

Am vorbit cu fata de la telefoane. Trec la fereastra din partea cealaltă, spre câmp. Sub lumina lunii, Bărăganul se întinde nesfârşit şi în depărtare devine haotic. E luni, 10 octombriemă cheamă Geo Bogza, am treizeci de ani şi am vizitat pentru prima oară în viaţa mea Mizilul. Viaţa şi lumea mi se par fantastice, de neînţeles. În direcţia Buzăului, trenul străbate ca un balaur câmpia, fantastic luminată de lună. Lasă un răspuns Anulează răspuns Introdu aici comentariul tău Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica: Email obligatoriu Adresa nu se face publică niciodată.

Articole recente Dedesubturile unei "debarcari" Din povestile lui Victor Eftimiu  1 Poveste de iubire  13 Mici poeme in proza ale lui Baudelaire 31 Elogiul mustei. Arhive Ianuarie Decembrie Noiembrie Octombrie Septembrie August Iulie Iunie Mai Aprilie Martie Februarie Ianuarie Decembrie Noiembrie Octombrie Septembrie August Iulie Iunie Mai Aprilie Martie Februarie Categorii 12 Apostel 1Mai 22 23 August 2D 3D 50 de ani 8 martie de secunde a avea a crea A Doua Porunca a face a face ce trebuie a face impreuna a face si a nu face a forfoti a munci a sharui A.

Paunescu abac Abba absurd abtibilduri Abu Ghraib abuz Academia Romana acarieni accident acoperis activisti actori actrita acvila Adam Adam si Eva Addams Family adevar Adevarul Adi Adina admiratie soare tratament lampă psoriazis adolescent Adormescu Adrian Adrian Dinis Adrian Nastase Adrian Petrisor Adrian Severin Adrian Sobaru Adriana adult advantan advent AEM AEM Timis aeroport Afganistan aforisme Africa Agatha Christie agenda agresivitate Ahile aiureli ajutor akedia Al Biruni Al Capone Albeniz albine albinosi Albright Albulescu album de article source Alcibiade alcool alcoolemie Aldebaran Aldi Aldo Moro Alecsandri alee alegeri Aleister Crowley aleph Alex Stefanescu Alexandrescu Alexandru Alexandru cel Mare Alexandru Hâncu Alexandru Mitru alfabet algebra Ali Alice Alifantis Aligica Alistair MacLean Alistar Allah Allan Pease almanah Alniti Alphonse Allais Alphonse Daudet Alpi alpinism alpinisti aluat Alvin Lee amabilitate Amadeus amanare Amaroy Amazon ambalaje ambarcatiuni Ambroise Bierce Ambrozie amenda America America's got talent americani amic amintiri Amiral Amontillado Amstel Amsterdam Amway Anamaria Anastase Anca Pandrea Andernach Andersen ANDO Andre Rieu Andreea Marin Andreea Pora Andreea Raicu Andrei Badila Andrei Marga Andrei Plesu Andries Andronescu angajat-peste Angela Gheorghiu Angela Mekel Angela Merkel ANI anii 30 anii 70 animal de plus anonimat Ansel Adams Anselm din Canterbury Antalya Antena 1 Antena 3 Antena3 anthurium anti-basei Anton Doncev Antonescu Antonia Antonie Antonio Gesmundo Antonio Joli Antonioni antrenament Anubis Anul Nou anul V Anzi apa Apa Sherpa Apaca apartament Aparthotel Berlin apasare ape spurcate apevisti apocalipsa Apollinaire Apostu Apple Apuseni Aquino arab arabi Arad Arafat Araminta Nalucila ARBDD Arcimboldo Arcului ARD ardei arest Argetoianu Arghezi argument Arhimede aria cercului arici arie Ariel Armani armata Armenia Armstrong Arno Rafael Minkkinen soare tratament lampă psoriazis cotrus Arsenie Arsenie Boca arsura arta arta naiva arta vagabondajului Arte Arthur Aschenbach Aschenbrenner ascutitori Ashkenazi Asia Carrera asigurare asigurari Asimov asociatie de locatari aspiratorul Rainbow Assange Asteptandu-l pe Godot astrologie astronomie asuprire ASUR atac atelier Atena atentiune aterizare fortata Athanasiu Atiyah si MacDonald Atkins atomi Attila Auchan audienta Augustin Fratila Aurel Vlaicu Aurica aurul frunzelor Auslander Australia Austria autobuz autobuze autodenunt automat automatism Autoportret autostop autostrada Auvers sur Oise Ava avion aviz avocat avocati avort Avraam axiome azalee azi azuap Azuga B1Tv Baal baba baba Mitzi Babaca babe Babel Babele Babsha bacalaureat Bacalbasa Bacau Bach bacilul Hansen Bacovia Bad Nenndorf Badea bagaj bagheta Bahmuteanu Baicoi baie Balaton balaur balauri Balauru Balauseri Balc Balc Tiriac balcon baloane balti Balzac Banana mama banane Banat banc banca banci bancomat bancuri bani banuti baobab bar bara bara la bara Barataria Barbara Morgan barbati barbati si femei Barbie barbut Barlad Barnum Baroc Baronul Munchhausen Barosso Barroso Barsinghausen barza basei Basescu Basileos Bastion baston bataia batlan batrana batranete batrani batranii de pe marfar batranul fag Baudelaire bautura Baz Baz Baroiu bazar bazoni BBC beatificare Beatles Bebe BEC Becali Beckenbauer Beckett Beckham beculete Beethoven before and after Bega begonie Bejinariu Belalmadena Belarus Ben Heine Ben-Ardun Benalmadena Benea Beniamino Terraneo Beowulf berbece Bercea Mondialu' bere Berlin Berliner Bernevig Soare tratament lampă psoriazis Bertold Brecht Berzunti Bestia din Gevaudan betie betiv Beyonce Bianca Bianca Dragusanu Biblia Biblie biblioteca bichon bichoni bicicleta biciclete biciuire bideu Bielefeld Big Bang biker Bilbao Bilderberg bile Biled soare tratament lampă psoriazis biliard Bill Gates Bill Kane Bill Westheimer Billa Bingo binom birou biserica Biserica Ortodoxa Bismarck Bistrita Bitter Bizet Black blackbird Blaga Blaine Ellis Bleen Bleont blesteme blitz bloc blog blogary blogger.

Granger Carol Yarrow Carola Clift Carpaci Carpati Carpe diem Carstea Cartarescu carte carte de identitate a masinii Cartea de Nisip Cartea Recordurilor Cartea tibetana a mortilor Cartea Verde carti cartof cartofi Cartofi fierti click here prajiti cartonase Cartoon Network carucior Caruso caruta casa din Mihaileanu casa noua Casa Pionierilor Casa Regala cascaval Casin Casino Casse-Cou Castelul castrare Castruccio Castracani Cat Stevens catafalc catalepsie Catalin Catarama catarator Catedrala din Sevilla catel catina catolici catrenu' Cauchy cauzalitate cazan cazaturi cazemata cazuarul CCR CDR ce tie nu-ti place cea mai ceai ceapa ceas ceasca ceasuri Ceausescu CEC Cecilia Paredes Cehia Cehov Cei sapte magnifici ceilalti cel mai celalalt cele mai Celic Dere Celine Cella celule Cenad centiped centura Century skills cenusa Cepelică cer ceramica cerb cerbi see more lopatar cercuri Cervantes Ceuasescu cevapcici Cezar Baltag Cezar Preda CFR champignons Chaplin Charles Bronson Charles Perrault Chaucer Chavela Vargas Cheetah chef cheie Cherrylina Chertitie Chesterton Chiang Kai-Shek chibrit chibrituri Chichis chifle chiloti chin China chinezesc Chip Forelli chipuri Chirieac Chisinau chitara Chiuariu chiul chiulangiu Chivas regal chiţcan Chloe Chopin Christine Chuko Liang Churchill CIA Cielo cimitir cimpoaie cinci paini Cindy Cindy.

Tina Cinemateca cinematograf cinteze cioara cioban ciocarlie Cioran ciorap ciorapi ciorba ciorba vietii Ciorbea ciori Ciprian Ciprian Porumbescu Ciresarii cirese Cirus Cismigiu cititul Ciuhandu ciuma Ciumara Ciumarna ciuperci Ciurlica ciuta ciute Ciuvica civilizatie cizmulite Clapton Clara clasa I Claudio Abbado clavecin Cleopatre clip clipuscul clopotnita clovn Clubul Carpatin Roman cluburi de fitze Cluj CNA CNSAS Coca Cola cocalari cocktail Coco cocori Cocos cocos de munte codalb codita Codlea Codrii Cosminului Codrin Stefanescu Codrut Radi Codul Penal coduri Coelho cofeina coif coincidente Cojoc Cojoianu colaboratori coldan colectie colegi de liceu colhoz colina colinde coliva colive colonel COLTERM Columb comanda Comarnic Comorile Pamantului comparatie complexe computer comunicate comunisti comutator Conan Doyle Concurs condamnat Condorcet conducta conducte Condurateanu confruntare Confucius congres coniac coniac Ovidiu Conjuratia imbecililor Connery Connie Imboden consecinte conserve consfatuiri consilier conspiratii Constanta Constantin Daicoviciu Constantinescu constiinta Constitutie contabili Contele Dermatita psoriazis si șampoane pentru continent contrarii contraventie copac copaci copaci insemnati coperta coperte soare tratament lampă psoriazis copii saraci copil copil viu copilarie Coposu copy-paste corbi Corbul Corcodel Cordoba corectitudine politica Corfu Corina Constantinescu Corina Dumitrescu Coriolanus corle Cornel Cornell University Corogeanu Corp Cortazar corzi de plastic cos Cosbuc Cosimo de Medici Cosmanca cosmar Cosmin Bumbut cosmonaut Costa Rica Costica cosuri Cota Cota Cota coterii cotlet Cotnari Cotroceni Soare tratament lampă psoriazis Covaci covor covrigi de Buzau cozi cozonac cozonaci Craciun Craig Cutler Craiova crama cranii cravata Creanga Creator Creedence Clearwater Revival creier crescator de cai Creta Crezul crima Crima si pedeapsa Crin Antonescu Crisan Andreescu Cristi Cristian Sima Cristian Tudor Popescu Cristian Vasile Cristina Cristina Anghel Cristina Venedict Cristos criza croitori croncani Crowley Crysler CT Popescu CTP cub Cubi Cublesan Cucusicu cucuvaie cugetari Cugir cuib Cuicsardiv cuie cuier Culita Tarata culori cultul personalitatii cumparator Cumpatu Cumpatul Cuore curatire curbe curcan curcani Curcudel Curechiu Curtea Constitutionala curva cuseta Cutezatorii cutit cu buton cutite cutremur cvas Cydon Cyrus d'ale Sabinei da Vinci daca ai carte ai parte daca nu curge pica Dacia Dacia Dacia Daciana Sarbu daimonul Dalai Lama Dali Dallas Dambovita Dan Andrei Aldea Dan Angelescu Dan Anghelescu Dan Baz Dan Branzei Dan Desliu Dan Diaconescu Dan Galbina Dan Haulica Dan Manea Dan Mihalache Dan Mountford Dan Pavel Dan Puric Dan Voiculescu Dana Dana si Gogol Daniel Daniela Donu Danila Danina dans dans lasciv Dante Darius Darmanesti Darwin datorie Dave Anderson David David Burdeny David Read article David Graham David H.

Gibson David Torcoletti dcnews De Chirico de la sate Dealu Mare Dealul Spirii Deborah Luster decadere Decalog Decalogul decizii declaratii Dedeman Deep Purple deghizare degradare Deioces delfini delicati Delta Dem Radulescu demisia demisie democratie demonstratie denumiri Depardieu dependentul de droguri depresie depresii deprimare derbedei descapatanare descapatanatu Descartes descompunere desen desene designer destin detectivi Detroit Deva devil's face DEX dezamagire deziluzie dezradacinare dezvirginare Diaconescu Diaconu dialog Diana Diana de Poitiers Diana Tusa Diaspora diavol diavoli diavolul Dickens dictator Dictionar invers Die Gedanken sind soare tratament lampă psoriazis diferente dilema Dilema veche dileme diletantism dimineti Dimitar Peev Dimitrie Dimitrie Anghel Dimitrie Stelaru Dinescu Dinica Dino Buzatti Dino Buzzati diploma diprosopia Direct Office director Disco-Bar discriminare discuri discurs Disney Channel dispret Ditza Leurzeanu Dmitri Doamna Bovary doamna Florescu doamna Lupusor doamna Moise doamna Soare tratament lampă psoriazis doamna Stanescu doamna Valcu doamne si domnisoare sensibile dobanda Dobrogea doctorat doime Doina Cornea Doly dominare domn fabulos domnisoara Aura domnisoara Berindei.

O Tannenbaum domnisoare sensibile domnul Bivolaru domnul Dascalescu Don McLean Don Quijote Donnafugata dor Dore Dorian Gray dormitor Dorohoi Dortmund Doru Maries Doru Novacovici dosar Dostoievski Douglas Prince dragan Dragnea dragoste Dragotescu drama drame dreapta drept legal drept natural dreptate dreptul la viata Dresda Dresden Drex Brooks drob Dubliners dublura Duckadam Dudu Ionescu Dugulescu duh duhovnic duhul mortii duiosie dulai dulap dulau Dulcineea duminica Dumitrache Dumitru Almas dummies Dumnezeu durere durere de dinti dus soare tratament lampă psoriazis Dutch Schultz Duveen Dylan EBA Ecaterina Andronescu Eccleziastul echinoctiu Eckermann eclipse Eco Economat Ecoul edeka Eden Edgar Allan Poe Edgar Rice Burroughs Edmondo de Amicis Edmund Hillary educatie educatie cetateneasca Eforie Efrem Sirul egalitate Egipt soare tratament lampă psoriazis Egiptul antic Einstein Eisenach El Pais El-Zorab elefant elefant albastru elefanti Elena Ceausescu Elena Udrea elephant elevi Elevul Dima Elia Kazan Eliade eliberare elicopter Eliot Ness Elisabeta I Eliza Elodia elucubratii elvetian Emil Baz Emil Brumaru Emil Constantinescu Emil Garleanu Emil Isac Eminem Eminescu emisiuni educative Emma Zeicescu emoticons Empire Allies endorfine enduro Enel engleza engleza veche eoliene Epigrame Epistolar epurasu Erceanu eretic eretici Eric Kellerman Erich Kastner Erich Segal Erik von Kuehnelt-Leddihn Ernest erotism escroci Escu esec esecuri Esenin Esteban Eterna Etiopia Etta James Euclid Eufimia Eugen Barbu Eugene Galien Laloue eul Euler Europa Europa Libera Eusebiu Camilar eutanasie Eva evanghelie Evanghelii evazati Evelina Evenimentul zilei Everest evrei Ewing exceptii divine exemplu personal exercitiu experienta expresii latinesti extemporal extraterestru fabrica fabula facatori de religii facatura facebook Facerea facerea de bine faceti-va bine facocer facultate facultatea soare tratament lampă psoriazis matematica fag Fagaras Falstaff familie Family Day Fanel Fanfan fantana fantasmagorii fantoma fantome Fanus Neagu Fapardokly fara zahar Farago Farmecul discret al burgheziei farsa fasching fashion Fat Frumos fatuci Faust fazani FB februarie Feier felicitare felina Felix Fellini femei Femei mancand femeia femeia visurilor Fendrik Fenechiu fenomen Ferdinand fereastra fericire Fermat Fernandel Fernando Alonso Ferrari Festivalul toamnei fete fetite Feuerwehr Fiat ficat Filarmonica Filiasi Filioque Filippo Lippi filme porno filosofia religiei filosofie finante Finja Fir-ai al naibii Majestate fire de par firesc firma Fischer Fisher fiul risipitor fizica Flacara Flacaul flamanzire Flamenco Flatley flecuri flohmarkt florari Florea Leonida Florenta Albu Floresti flori Florian Florica Florin Florin Gabriel Marculescu Florin Jingoiu flota fluierul fermecat fluturasi fluture continue reading cap de paun fluturi foaie verde spic de paine soare tratament lampă psoriazis foc Fochis Focsani folclor folk Fonda Forman formatori de opinie formule Fornetti Forrest Gump forum Fosa Marianelor fotbal fotografii fotoliu Fouche Fouquet Francisco Pizarro Francois Villon Francusa de Cotnari Frank Norfleet Frankenstein Franta franzeluta fratii Grimm Frau frauda Frege Freidorf Freud frica frica de intuneric Friedgard Thoma Friedrich Dürrenmatt Fritzl frizerie fronda fruct vietnamez frumusete fruncea Frunzaverde frunze frustrare frustrari Fuhrmann fum negru fumat fumatul Fumurescu Funar functionara functionari funeralii Funeriu Furey Furnica furnici Furtun furtuna furuncul Fushimiya fusta scurta Gabi Gabriel Bivolaru Gabriel Naghi Gabriele d'Annunzio Gabriella Varvari Gaddafi Gadea Gaga gaina de munte gaini Gala Galaction Galen galera Galeriu Galileo Galileo Galilei galosul Gaman gandacei Gandhi gandire gandirea pozitiva Gandul ganduri Ganţ gara gara Sinaia garaj Garana Garbou Garcea Garda de Fier Gargantua gargarita gargaune Garleanu gasca gastrita Gaudeamus Gaudeamus.

Winnetou Gauss gazda Gazeta Matematica GDS geaca geam Gelbaum soare tratament lampă psoriazis Olmsted Gematria General Motors generat Genesis Genghis Han geniu genunchi Geo Bogza Geo Dumitrescu Geoana George George Alboiu George Avanu George Balan George Bush George Enescu George Lesnea George Sand George Soros George Tarnea Georgica ger Gerda germana germani Germania Gevaudan Gh.

Simionescu Ghana gheata Gheorghe Ceauşescu Gheorghe Florin Daniel Gheorghe Funar Gheorghe Stefan Gheorghe Tomozei Ghepardul soare tratament lampă psoriazis ghetouri Ghioca ghiocei Ghioshi Ghiroda ghiseu ghitara ghiveci ghiveciul primordial Giacometti Gianni Rodari Gibraltar Gica Gigi Becali Gilbert O"Sullivan gimnastica Ginuca Gioconda girafa Gireada Gitenstein Giuliani Giurgeni Giurgiu glamour glasvand Glenn Close globalizare Glod glont Gloria Frumusica glossa glume Godot Goebbels Goethe Gofman Gog Goga Gogol golf Gomez Google Google translate gordian Goya GPS gradati gradina botanica gradina Carpatilor gradina zeitei de jad gradinarit gradinita Graffiti Granada Grand Funk Railroad grangure grasi Grasul si slabul gratare grauri Grecia Grecu greif grenada grepfrut greva greva foamei Grigore Arbore gripa grizzly groapa de gunoi Grof gropi Grozavesti soare tratament lampă psoriazis grupuri Grusenka gugustiuci Guillaume de Balaun Gundersen gunoaie gunoi Guns'n'Roses Gura Humorului Gura Padurii Guram Dolenjashvili Gursky Gustavo Lacerda oameni cu marii psoriazis bolnavi dintre unul Gutai gutui guvern Guy Laramee guzganul rozaliu găinuşă de baltă Habanera habotnici hacker Hackman Hadamb Hadambu Haifa Haile Selassie haine Hajek Halliwell hallo Halloween Halta Sinaia hamburgeri Hameln Hammamet hamster Han Article source handicap handicapati Hannover Hanovra Hans Eckart Schlandt haos harciog Hard Times Harkenbleck Harry Potter Harsova Harun al Rasid Harvard Hasotti Hauff Havasi Hawking Hefaistos Soare tratament lampă psoriazis Toppila Helciug Helen Mirren heliocentrism Hemingway Hendrix Henri Charriere Henric al VIII-lea Henry Ford Henry Wotton Herbalife Herodot Herr Rohr Herrenhauser Herscovici Herzog Heydrich Hidroelectrica hieroglife Hillary Hillary Clinton himere hipopotam hipopotami hipopotamul Hipo historia Hitler HIV Hodenhagen Hola Holgersson Hollande Homer Simpson homosexual homosexuali Hoodlum Horatiu Horia Closca si Crisan Horia Furtuna Horia Georgescu hota hotel hotentoti Houdini Hrebenciuc Hrusca Hsiang Yu Huh Saeng Huidu Humanitas Hurezeanu Hurmuz husen Hymalaia I.

Duca Iad Iaglom Ian Ference Ian Mcque iarna Iasi iaurt Ibalgin ibric icoana iconostas ICR idealuri idei Idries Shah ied Iehu iepurasi Iepurasul iepure iepuri Iepurila ieri iertare iesire If Iftimie Iftode Ignat Iisus IKEA Ilie Stoian Iliescu ILSA ilustratii iluzii soare tratament lampă psoriazis imbecilitate imbuibare IMDB Immaculada Concepcion imnuri impartasire imperiu Imperiul Babilonian impingator impozite Soare tratament lampă psoriazis Nagy In a gadda da vida Ina inadecvare inalta societate incendiu inceput incest Inchizitie incredere incremenire incurcaturi indecenta India indrumator inductia infarct infinit informatii infractiune inger inger batran ingeri inghetata ingineri inima initiati injectii injuraturi inmormantare Inna inocenta inorog inregistrari Inscriptii insecte inselare insingurare inspectorat instalator instinct instincte Institutul National de Statistica instructiuni instrumentar insula Insula Pastelui intamplari intelectuali intelepciune intelepti interbentia divina interlop International International School Internet intoarcere in timp Intoarcerea taranului inutilitate invatatoare inventie Inviere invinovatire Ioachim Parvulescu Ioan Ioan Avram Muresan Ioan Damaschin Ioan Mang Ioan Paul II Ioan Rus Ioana Ioana d'Arc Ioanichie Ioji Ion Baiesu Ion Bucur Ion Cranguleanu Ion Cristoiu Ion Gheorghe Ion Iliescu Ion Manea Ion Ratiu Continue reading Roman Ion Scaunas Ion Tiriac Ionel Teodoreanu Ionesco Ionut Iorga Iorgulescu Iosif Sava iPad ipoteza lui Riemann IPP Iquitos IRES Irina Cojar Iron Butterfly Irwin Allen Isaac Soare tratament lampă psoriazis Asimov Isabey Isaccea Isaia Isaiia Isarescu Isenacum Ispirescu ispita ispitire Israel isterie Istratoiu Istvan Italia Italo Calvino iubire iubirea fata de animale Iuda Iulia Iuliu Maniu Iulius Cezar Iuncu Iurie Darie Ivan cel Groaznic Ivan Ivanovici Ivascu Izvorul Rece J.

Rowling Jack Daniel's Jack London Jack Sharkey Jacqueline Jacques Prevert Jaga Jaga Jakob Jame Coburn Soare tratament lampă psoriazis Bond James Coburn James Joyce James Oliver Curwood James Thuber jandarmi Jane Janis Joplin japonezi Japonia Jaroslav Hasek jazz jder jderul Jean Chastel Jeffrey Archer jidani jigniri Jim Kazanjian joaca jocuri Joe Indianul Joe Tex John Barleycorn John Kennedy Toole John Racolta John Stetson John Wilmot Johnny Weissmüller Johnny Welch Jose Feliciano Joseph Weil Jovin jucarii Judas Judecata Judecata de Apoi judecator judecatorul suprem jugul otoman Jules Verne Julia Roberts jungla Jurassik Park Jurca Jurj jurnal Justin Biber justitie Kabel Deutschland Kaczynski Kafka Kama Sutra Kamikaze Kandinsky Kant Kaprun Karamazov Karel Capek Karin Karl Bohm Karl May Karoj Wojtla Katholnigg Kaufland Kay Keep smiling kefir kegle Kelemen Ken Kesey Kenko Kent Kenya King Crimson Kiosk Kipling Kitzbuel kiwi Klapkova Klekih-Petra Knorr Koch Kondriakov Krîlov Kubrik Kukowski KUMBA Kusadasi l'ecole la Fontaine La Paloma La teren Labis Labus lacomie lacrimi lacul Maschzee Lady Lady Di Lady Gaga lamaie Langenhagen Laocoon lapte cu cereale Larry Hagman larve Las Vegas Lassie Launcelot Laura Laura Stoica Laurence Fishburne Laurentiu Teodor Laurie Lipton Lausane Lausanne lauta Lautreamont Lavinia lectie Led Zeppelin Lee Dorman Lee J.

Cobb lege Legea legea entropiei legea frumusetii Legea lustratiei legenda legende legi legi strambe legislatie legitima aparare legitimitate Legiunea blestematilor leguma legume legume bio lehamite Leibniz Lemniscata Lenau Lenin Lennifer Lopez Lennon Lenuta Lenuta. Bila Lenute Leo Brower Leontopol leprosi Lepsa lerine lesa lesbiene Letea leul furnicilor Liam liber-arbitru libera exprimare liberali liberalism libertate libertatea alegerii Libia librarie Librex licenta liceu Liceul Industrial Liceul Industrial Sinaia Liceul Sinaia Lidice Lidl lift Liiceanu Lili liliac Liliana Liliana Balaci Liliana Minca limba de lemn limba romana limbi straine limieri limite Linda Gray liniste Lipova lipsa de sens Liszt litere mancate Liturghie Liu Bang Liuben Dilov Soare tratament lampă psoriazis Butoi lişiţă locomotive locotenent colonel locotenentul Dub logica logodnica loja masonica Lola Lola Montez Lolita Londra Loredana Groza Loteria Romana Loto Prono Lotte Louboutin Louvre Love story lovitura lubenita Luca Luca Niculescu Lucescu Lucian Blaga Lucian soare tratament lampă psoriazis Samosata Lucica Lucie Lucretiu lucruri Ludovic al XIV-lea Ludovic-Filip De Orleans Lugoj Luiza Zan lula lume lume bidimensionala lumea libera lumea maimutelor Lumea Povestilor Lumet lumi Luminita luna Luna Park luni lup lupi Lupino Lustig macarale Macarie macel macese macho Macondo Madalina Manole Madame Tussauds Madison Square Garden Madonna Mafia mafie Mafuca magari magazine magazinul din colt Magdolna Grosu Magic Johnson magraonu Soare tratament lampă psoriazis Mahna Mahna mail maimute maimutoi majorat majoritatea tacuta Mako Malaga Malevici Mali Malina Olinescu mall Mallory mama Mamaia mamaliga mamut manageri manarii Manastire Manastirea Sinaia mancare mancatul dusmanos manele Manet Mang Manilas Manole Manolescu Mansart mansete Mantuitorul Manzatu Mao Mao Tse-tung Mara Maramures Marc Anthony Marcel Marcelina mare Marea Baltica Marea Neagra Marea Schisma marele gri Marga margarete Marghescu Marginea Maria Maria din Iasi Maria Lataretu Maria Tanase Maria Treben Maricici Soare tratament lampă psoriazis Marin Marin Cum de a trata psoriazis baie Marin Sorescu Mario Soldati Mario Varga Llosa Marius Andruh Mark Mark Twain Mark Zuckerberg Marko Bela Marquez Mary Poppins masa masa imbelsugata Masai Mara masina masina de spalat vase masina mortii masini masline masonerie Massa Lubrense masti masturbatie Matache Macelarul Matei Matei Visniec Mateiu Caragiale matematica maturi matusa Matusa Tamara Matusalem Max Max Reger Mayweather Mazare Maţola mînătărci mîţă sălbatică Mc Donald's McMurphy Meat Loaf mecanic mecanica Media Markt medicamente meditatii Mediterana MEFIN Mefisto melancolie Melania Medeleanu Melescanu Mellon Melos Memorialul Durerii memorie Mencinicopschi Mercedes mere Merkel Meryl Streep mesaje mese rotunde Mesmer mesmerism metoda METRO Metronom By request Mexic Mezincescu mezozoic Mezzo MIC.

RO Michael Douglas Michael Jackson Michelangelo Michelle Michelle Pfeiffer mici Micio micul Cantemir miei miel mielul miere mierla mierle miezul noptii Miha Mihaela Ursuleasa Mihaescu Mihai Mihai Aurelian Mihai Gadea Mihai Sarbu Mihai Stanescu Mihai Tanasescu Mihai Tiper Mihai Viteazul Mihail Neamtu Mihail si Gavril Mihalea mileu militia economica militie mincinos minciuna minciuni mindrie minister ministru ministrul educatiei minoritati minte Minulescu minuni Mioara Reichenberg mir miracole Mircea Mircea Badea Mircea Danila Mircea Diaconu Mircea Dinescu Mircea Doinaru Mircea Horia Simionescu Mircea Ivanescu Mircea Micu Mircea Tiberian Mirel mireni miriapod Miro Mironeasa miros miscare browniana misogin misoginism miss mister mistic mistici mistret mistreti mitici mititei mitologie romaneasca Mitra si Darius mitropolie Mitterand mituri spulberate Mitza Mitzi Mizil Mişi moarte moatze mockingbird moda model modele modul avion Mogosesti Moica Moieciu Moise Moisil Molda Moldova Moldovita molecule Molloy Molly Molnar momentul mortii Mona de Freitas Monastirea Article source Mondial Monet Mongolu Monica Tatoiu monitorul oficial monstri monstru montaj Montessori Moonshadow mop morala Moreni morminte Moroieni Mos Carciun Mos Craciun Mos Ion Roata Mos Nicolae Moscova mosh Moshu Moskowitz mosul german mosul roman motan Motanul Movila lui Burcel Movilita Mozart Mr.

Pearson MRU Mubarak Muc cel Mic Mucianus muflon Mugur Bunea mull Multimi mumuleanu Munchhausen muncitori munitie munte Munteanu muntele Moria Muntele vrajit Muresan Murmurul jiltului Murphy musca muschi mustata muste mutare mutilare genitala Mutu muzica muzica adevarata muzicanti Naarden Nabokov Nadal Nae Ionescu Nagel Nagy Nancy Brandes Naomi Campbell naparlire napasta Napoil Napoleon Napoli Narcise nashul Nastase nastere nasu' Natalia Negru Natalie Wood Natasa Natasha Villone NATO natural naut naveta ne-rostuirea nea Coltea nea Florica Neagu nea Marian nea Moldo nea Radu nea Zaharescu Nea Zapada Neagu nebuni nebunie nechezol nedreptate nefericire soare tratament lampă psoriazis negri negru negustor Nehru nemti nemtoaice nemurire Nenciu Neo Nepal nesiguranta nesimtire Nessun Dorma Neti Sandu Netto netwalker nevasta nevastuica Neveanu New York Newton Nguyen du NH Niagara Nichita Nichita Stanescu Nico Nicodim Nicolae Andrei Nicolae I Nicolae Labis Nicolae Manolescu Nicolae Prelipceanu Nicolae Radu Nicolae Soare Nicolae Taran Nicolaescu Nicu Nicu Andrei Nicu Ceausescu Niculescu Nikolai Vasilievici Gogol Nil Nils Holgerson Nils Holgersson Nimbus nimic Ninon de Lenclos nisip Nistorescu Nistrului Nita noapte noaptea noaptea soarelui de lapte nocebo Noe Noica non bis in idem non-actiune Norica Nicolai normal normalitate noroc Norodom Sikanouk noroi North Brother Norvegia nostalgie nota informativa Nottara nou Noua Republica Noua Zeelanda NU nuca nuci Nucsoara numai bine nume indian Numele trandafirului numere numere de inmatriculare numerologie nunta Nuremberg nutrie O.

Henry oaia ungureasca oaie Oajdea oale oameni oameni nenorociti oamenii moderni Oana Baz Oana Stanciulescu Oana Zavoranu Obama obiectivitate Observatorul Occident ocean ochelari ochi Ocina ocol ocolul silvic octaedru Octav Octavian Sava ofiteri oglinda oglindire oglinzi oi oina oiste Oituz oja Ojdula OJT Oktoberfest Olanda Old Shatterhand Olga Olga Bancic Olimp olimpiada Olteanu Oltenita om bun Omar Khayyam omida omnipotenta omoplat omul Omul cu Muste Omul cu salam in urechi Omul cu Sobolani Onofras operatie Opler Opozitia Oprisan oracol Oradea orasel Soare tratament lampă psoriazis de Floci oratanii ordine Oreste fiul lui Agamemnon orez Basmati organ orhidee ornitorinc oroare Orson Welles Orsova Ortiz ortodocsi Orton Orwell Orza Osama Oscar Oscar Wilde Osho OTV ou ou de strut Ovidiu OZN Ozun P si NonP P.

Barnum Pacala pacaleala pacanit pacat pachetel Paco de Lucia Paduchele padure Paganini paiaca paianjen paianjeni paine pajiste Pak si Cheen Palace palarie Palatul Flavia paleolitic Paleologu Palestina paleta de culori palinca palma Paltinis pamant Pamatuf Soare tratament lampă psoriazis Cerna Panait Istrati Panetta Panihida panouri pantaloni papa bun Papa de la Roma papadii Papillon Papini papuci par par cu totul si cu totul de aur paradigma paradis paradisul pierdut paradoxul mincinosului paranoia parasire parastas parcare parcari pareri parintele Galeriu parintele Nil parinti soare tratament lampă psoriazis monstruosi Paris parizer parlament parlamentarism Parlamentul European parole partide parul lung Parvu Mutu pasare Pasarea Colibri pasari Pascal pasta de dinti Paste Pasti Pastorel Teodoreanu pastrav pastravi Pasunile Raiului pat Patapievici pateric patima patriarhul Daniel Patriciu patriotism patul paturi Paul Newman Paul Vinicius paun Paunescu Pavarotti Pavel Pavelescu PayPal Pär Lagerkvist PC PCR PDL PDSR pe care pe sarma Peale pedeapsa pedeapsa cu moartea peisaje subacvatice pelerinaj Peles pelicani pelicanol Pelikan pendula Pene Menn Penes Curcanul Penny soare tratament lampă psoriazis pensiune pepene pequenitos perceptie perceptii perdea pere perfectiune Periferigerilerimini perii de sarma perimetru permis permis suspendat Perrault persoana juridica si morala perspicacitate Peru perversitatea lucrurilor pescarus de balta pescuit peste pestele- arici Pestera pesti pestisorul de aur pete albastre Peter Rodulfo petitie Petre Barbu Petre Dulfu Petre Mihai Bacanu Petre Mongolu Petre Roman Petre Stoica Petre Ţuţea petrecere petrol Petru Poni Petru Popescu Phoenix Photoshop Pi pian piata Piata Soare tratament lampă psoriazis Flavia Piata Moghioros Piata Romana Piata Rosetti Piata Traian Piata Universitatii piatra filosofala picamer Picasso pichon picior pictopoezie pictor pictura Piem Pierre Frondaie pietoni Pigulea pijama pilaf Pilat pile piloti Pink Floyd piroscute Piscu' Cainelui pisica pisici pisici sălbatice pistol pistolul mitraliera Pita Pitagora pitecantropi Pitic pitici pitoni Pittis pitzigaiala pizza piţiguş piţiguşi PJT placebo placinta placinta cu mere placinte plagiat plaja plan planeta planete plans plansul plante medicinala plante medicinale planuri ale existentei plasari Platon Plavosin Playabonita Pleasures plecare Plesu plex pljeskavica soare tratament lampă psoriazis Ploiesti soare tratament lampă psoriazis Plutarh Pnl PNTCD poante Poarta Legii Podbielski Podoaba poezie poezii poiana Poiana Regala Poiana Sarata Poiana Stanii Poiana Tapului Pol Pol Pot poliedre poliedru politehnica politica politicieni politie politist politisti politisti comunitari polivalenta Polonia Http://switchonswitchoff.org/psoriazis-si-tratamentul-acesteia.php Nord pomelnice pomenire pomi infloriti Pompei pompieri Pongwiffy Ponor Ponta Pop popas turistic popi popor Popor Soare tratament lampă psoriazis Popteleac populatie imbatranita Pora porc porcarioare porci porcul porecle soare tratament lampă psoriazis porno portar portret Portugalia porumb porumbei porumbel Porumbescu Poseidon post post negru posta Posta Ingerilor Posta Romana Postul Pastelui potarniche potrivire potroace Potroanchenu Potter poveste povesti povesti chinezesti Povestile Mariei povestioare povestire povestiri de razboi povestirile dervisilor PowerPoint poza pozda poze PPDD Praga praguri absolute Prahova Prahova TV Praid prajeala prajituri Soare tratament lampă psoriazis Praslea prastie Preda Buzescu Predeal prefacatorie prefata prefix Prematur Impuscatul premiul Nobel Premiul Pulitzer prenume preotul Preotu prepelicari prepelita presa prescriere presedinte presedintie presocratici presuri Preventoriul TBC prezentari PP prieten prieteni prietenie Prigoana Prima Porunca prima zi primari primarie principii principii morale Prioripost Priorix Prislop privacy priviri prizonier PRM probabilitate problema celor cinci monede proceduri proces Procesul procuror profesionist profesoara de chimie profesor Profi profituri progres spiritual proletariat promisiuni promovare proprietatea privata prostitutie protocol Protocolul de Stat ProTV proverbe Provita pruli Pruteanu PSD psihologi psoriazis soare tratament lampă psoriazis PTTR Pucheanu pudel Puerto Marina pufarin puisori pungi Punxsutawneyi pupaza PUR Purcaru purcel pureci Purgatorius puscarie putere Putna Puya Quintus Rabdau rabin rac racani racketi Racoasa radar Radauti radin Radio Iasi Radu Anton Roman Radu Campeanu Radu Duda Radu Gyr Radu Ioanid Radu Portocala Radu Stroe Radu Tarmure Soare tratament lampă psoriazis Teodoru Radu Theodoru Radulescu Raed Arafat Raging Bull rahat Rai Ramada Ramaru randunele randunica Rapcea Rapid rapita ras ras nebunesc ras sanatos rascolire rastignire rasul nebunesc rata RATB rate rationament ratiune Rattler rau Raul Raul Baz raven Rax Ray Bradbury soare tratament lampă psoriazis razboi razbunare Razvan rîme rîşi reactie chimica Real realitate Realitatea Realitatea TV Recas recensamant referendum reflexivitate Regat rege Regele Regele Mihai Reger Reghin Regie regim regim de viata registratura Registrul auto reglementari regulamente reguli reguli de conducere Remedios Remes Remus Opris remuscari repartitie repaus repetare repetent replici enervante reporteri reportofon Republica Moldova Repuloter Resita respectuos restauratie comunista resturi reteta reteta secreta RETIM retragere revista Revista de matematica Revolta decembrista revolutia bunului simt Revolutia constiintei Revolutia romana Revolutie Rexona Rezervatie RFG Richard Gere Soare tratament lampă psoriazis Richi1 Richi2 article source ridiche Rileiev Rilke Rin ringul copiilor rinoceri risotto Rita ritual Rizzi RMN Robert Desnos Robert Serban robot rochii Rodi Rodica Birău Rodica Stanoiu ROGVAIV Roiu role roller coaster Roma roman romani Romania Romania libera Romania Profunda Romanii au talent romanism Romi Romulus Cristescu Romvared Ronald Reagan Rosca Stanescu Rosetti Rosia Montana Rosiorii de Vede rostul noptii Rothschild Rovana Plumn rovigneta Rowald Atkinson Rowling Roxana Rubik Rudin Rudolf Steiner rugaciune rugaciuni online rugbist Rusalii Rusanu Ruselia Russell Ruxandra Ghiata sa traiti bine Saadi Sabato sacal saci sacou Saddam Sadoveanu safari Saftoiu Sag sah Sahara Saki Sala Polivalenta salam Salam de Sibiu salarii salata salata de boeuf salbaticiri Saliapin Salut Salvador Dali Salvamont Salzburg Sam Soare tratament lampă psoriazis Sambata Sambata de Sus Sancho Panza Sanda Marin Sandi Sandu Gaman sandvisuri sandwich sani santier Saon Sapanta Sapoiu Saptamana sapte etaje sarbatoarea nationala sarbatori sarcini demotivante sarcofag sare Sarkozy sarmale sarpe sarpe de apa sarpe orb sarpele sarpele de apa Sartre Sas Viorel sat Satana satisfactie sator arepo Satu Mare Saturn Satyricon Saul Bellow Savarsin Savoart scafandri scaiete scalambaieli Scanteia scara scarabeu Scaraotchi Scaraotzchi Scarlatti Scarsdale Schützenfest Scheiße Schengen schi schimbare schimbarea orei schit Schitul Sfanta Ana schiuri Soare tratament lampă psoriazis Schwarzenegger sclavie scoala scobitori scoica scoli scoli americane scop Scorsese scrisoare scrisoare deschisa scrisori scrisori de dragoste scroafa sculptura sculptura in carte scutece scuze Sea Life Sean Connery Sechelariu secret sectii de votare sectiuni securitate securitatea sef de depozit Segarceanu Segovia Selgros Selma Lagerlof semafoare semafor semicursiera semineu semizeu semnul primaverii senat SENI senorita sens sensul trigonometric http://switchonswitchoff.org/ajutor-comentarii-vindecarea-psoriazis.php vietii Serban Foarta Serengeti Serengeti Park Sergiu Andon serpar serpi serpi de apa servicii Seth Casteel Severică Severin Sevilla sex sexy SF bulgaresc sfant Sfanta Liturghie Sfantul Anton Sfantul Ion sfarsit Sfarsitul bahic sfarsitul lumii sfat sfinti Sfinx Sfirnaciuc sforait Shaw Sheraton Sheridan Sibiu SIE Sighet sila silabe silent night Siluan Silviu Matei Simionovici Simona Simona Senzual simpozion simturi simulanti Sinaia sinaism Sinclair Lewis sindromul criticului sinedriu singuratate singuratatea tehnologica sinucidere sipetul cu comori sipetul fermecat Siretchi Sisif sistem sitar Sişu slabire slanina Slash Slavomir Mrozek sleepover Slovacia Smarandescu soare tratament lampă psoriazis SMURD Snagov Snecher snitel snoave Snow White soarece soba sobolan Societatea Timisoara Socrate sofer soia soim soldati solidaritate Soll Solomon solutie Somaldoc Kovesi someri somn Somova sondaj Sony Sorana Soraya sorecar soricei soricei dansatori Sorin Sorin Ovidiu Vantu Sova sovhoz spagar spaghetti spaima spanac Spania spanioli Sparta Spassky spatiul cosmic spectacol speranta Spinoza spirala spital spitalul de copii Spitalul Orasenesc Sinaia Splendoare in iarba sport Sportacus spovedanie Sputnik SRP St Tropez St.

Iosif stadion Stalin stancute stand stanga Staniloae Stanislav Topchiy Stanley Kramer Stapanul inelelor statul statusuri Stavarache Stavilar stcle de plastic stea Stefan Stefan Soare tratament lampă psoriazis Doinas Stefan Gheorghiu Stefan Zweig Steinbeck stejar de pluta Stela Popescu Stelian Tanase Stella Artois Stephen Hawking sterotipii Steve Jobs Steve McQueen stewardesa stewardese stick sticla stiinta stiuca Stoia stomatita aftoasa strada 23 august Stradivarius Straoane strazi street-dance Soare tratament lampă psoriazis Strigatul mut stropitoare Strugatki strut Struteanu stup SUA sublim subom subotica succesuri Suceava Sucevita Suciu suferinta sufix suflet suflete Suliga suma primelor de numere SUMO Sung supa de raci supermarket suprapopulare surpriza sushi suspendare suturi Suzana Suzie Q svastica Svejk Sven Hassel szeged Szigetszentmiklos tabelul elementelor table tableta tablou taburet tacamuri tagliatelle taierea porcului Takanori Aiva talanti talibani Talleyrand Tanacu Tandala Tanta Panta tanti Florica tanti Hima Tanti Virginica taran tarani taranisti targ Targoviste Targu Mures Targu Ocna Targu Secuiesc Http://switchonswitchoff.org/kutiveyt-i-psoriazis.php Tarkovski Tarkovsky Taro Aso Tarrega Tartarin din Tarascon Tarzan tarziu soare tratament lampă psoriazis Tatal Nostru Tatomir Tatulici tauras tavalire tavalug taxe taxi Teachers teapa teatru radiofonic Teatrul Tecuceanu telecabina telefoane telefon telenovela telespectator televiziune Televiziunea Romana televiziuni televizoare televizor televizor Cosmos Temisan Ten Years After tenici Tennesee Williams Tennessee Tenzing Teo Trandafir Teoctist Teodor Danalache Teodosie Snagoveanul Teofil Teofil Paraian teoria relativitatii Teplice terasa Terry Dactyl Tescani Tesla test testament Texanul Thanksgiving Day The Final Countdown The Soviet Story The Sun Thomas Beecham Thomas Mann Thoth Tibi B Soare tratament lampă psoriazis Patran ticait Tichilesti Ticu Dumitrescu Tifel tigani tigara tigru Tim Roth Timisoara timp timp universal Tinerete fara batranete si viata fara de moarte tinte inalte Poate fi vindecat la domiciliu tipete tipografie tiranie Tiresias Tiriac Tismana Titeica Titian titluri TMFO to be Toader Baz Toamna Patriarhului tobogan Tociu soare tratament lampă psoriazis Palade tocuri Toffler Tolstoi Tolstoievski Tom Sawer Tom Sawyer Tom si Jerry Tom Waits Toma Caragiu Toma Stanciu tombola Tommaso Campanella Topolog topor Torre bermeja tort tortionar tortura totul sau nimic Trabant trabucuri tractor tradare Traditia traditie traducere trafic traficantul soare tratament lampă psoriazis droguri traforaj trageri Traian Traian T.

Cosovei tramvai traseism trasnet trasnete tratament trauma traume Travemunde traversare trebuie trecutul Trei Ape Trei Culori Trei intr-o barca treime tren treningul rosu trezia trezvia trezvia mintii tricouri Triumful mortii troc trofee Trofeul Calitatii troiene troita stefaniana Truica Truman Capote trunchiuri Trutulescu Ts'ao Ts'ao tsunami Tuborg tuci Tuclcea Tudor Chirila Tudor Musatescu Tudor Octavian tuica tuica de Valeni Tulcea tun Tunisia soare tratament lampă psoriazis tunsul ierbii Turcescu turci Turcia Turner turneu Turnul Babel turnul Eiffel Turnul Giralda Tyson UAMFO ucidere Udrea UE ulei ulii uliu uliu porumbar Umberto Eco umbra umor UMRL Un veac de singuratate Uncategorized undo Ungaria unghii Ungureanu unicorn uniforme unime univers universitari universitate UNPR unt Unter den linden UPC urari Urban Uricani Urie Urlati urlete urs ursi Ursuleasa ursulet Ursuletul Paddington ursus spelaeus urzici uselisti USL usturoi UTC vaca Vacanta Mare Vacaroiu vaci vacuta Vadim Vadim Tudor vaduva neagra Vagaon Valea Babei Valea Jiului Valea Rea Valea Uzului Valea Vanturisului Valeanca Valencia Valeriu Vali Vali si Marin Vali Sterian Vali Vijelie Vama Vama Veche Van Damme Van Dyck Van Gogh vanatoare Vanghelie Vantu vantul Vanturis vapor varani Varanu Varanul Varanul Felix Varful Cumpatu Varnalis varza Vasil Raikov Vasile Boboaca Vasile Grigore Vasile Lupu Vasile Militaru Vasile Voiculescu Vasilescu vatamare vatman Vatra Romaneasca VC Tudor vechi Vechiul Testament vecina Velicu Verdea Verdi Verdun verigheta Veronica Micle versuri veterinar veterinat veverita veverite vezica urinara Viagra viata viata in sine viata noua victima victime Victor Babiuc Victor Eftimiu Victor Lustig Victor Nistor Victor Ponta Victor Roncea Videle Vidra Vidrasciuc Viena viespe viezure vigneta viitor Viitorul Romanesc Vila Avocatilor Vila Carstea vila Ciobanasul Vili Villon Vilt vin vin pentru inima vindecare vindecari vinete Vinga vinovat vinovatie viol Violatorul Popescu Viorel Viorel Gh.

Voda Viorel Lis Viorica Gheorghe vipera Virgil Carianopol viroza vis Visconti vise visul american vitamine vitei viteza legala vitiligo Vivarelli Viviane Reading Vizantea Vlad Oprea Vlad Rosca Vladimir Colin Vlahuta Voicu Voicu Bugariu Voiculescu Volendam Volksbank Volkswagen Vosganian vot vrabii vrabioi vrajitoare Vrajitoarele lui Roald Dahl vrajmasul vulcan Vulparie vulpe vulpi vultur waffeln Wajda Waldorf Walker Percy Walking Tall Walt Whitman Walter Block Warren Von tratamente psoriazis comentarii pește kommen Warren Buffett WC Tudor westie Wheat field whisky Wiborada WikiLeaks Wikipedia William Blacker Winnetou Woody Allen Woody Woodpecker wurst Wyborowa Yellowstone YouTube Yul Brynner Zaganescu zagreb Zaharia Stancu Zaharia Stefan Zambatul zambet Zambezi zambile Soare tratament lampă psoriazis Zana Maseluta Zane Clinci zanele din Bradford zapada Zara zarafi Zaraza Zarea Zavaidoc Zbor deasupra unui cuib de cuci zeama de varza zebra zecimale Zeffirelli ZEN Zenon Zeus Zeus Olimpianul ZIAR de Sinaia Ziarul Financiar zile bune zile rele ziua mea zmei zmeura zodiac egiptean Zoe Petre Zoia Ceausescu zombi ZOO zoofilie zoom Zosceko Zoscenko ţoi.

Meta Înregistrare Autentificare RSS intrări RSS comentarii WordPress. Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.


Soare tratament lampă psoriazis Depigmentare | Olga Florea

Din anul suntem in Romania si tratam auch Psoriazisul este o boală de care Zustand fara corticoizi! Cand indepartati solzii, apar cateva picaturi de sange. In principiu, ceea ce se intampla este ca pielea se regenereaza prea repede. Pielea se acumuleaza cu rapiditate in zona afectata, ceea ce duce la aparitia solzilor argintii.

In mod normal, aceste here T ar trebui sa protejeze corpul de infectii, insa in soare tratament lampă psoriazis de psoriazis ele cauzeaza inflamatii si reproducerea accelerata a celulelor pielii.

Dupa felul in care se comporta aceste celule s-ar parea ca vor sa vindece o leziune, una care de fapt nu exista. Inca ramane necunoscut motivul pentru care celulele T soare tratament lampă psoriazis eliberate in derma; ceea ce stim cu siguranta este ca celulele normale de piele se maturizeaza in de zile, dar in cazurile de psoriazis acest proces are loc in doar zile.

O alta forma de  psoriazispe care unii o considera mai severa, este psoriazisul pustular. Acesta se manifesta prin aparitia unor basici care nu sunt infectioase, dar contin puroi.

Acest puroi este format din celule albe din sange. Pielea din jurul link zone este rosie si sensibila. Pana la urma, basicile se fac maro si iau forma unei cruste, ca un solz.

Numele provine de la forma petelor, ele aparand sub forma de lacrima. Aceasta forma de psoriazis este conectata in general cu infectiile cu streptococci, dar nu in exclusivitate. Psoriazisul inversat este localizat in zonele cum ar fi la sub brat, sub sani si in faldurile pielii din jurul organelor genitale. El apare ca zone rosii stralucitoare, fara a prezenta solzi. Tinde sa fie soare tratament lampă psoriazis raspandita la persoanele obeze deoarece faldurile de piele si soare tratament lampă psoriazis devin o problema mult mai iritanta.

Psoriazisul poate afecta orice zona a corpului, dar cu toate acestea apare cel mai des pe scalp, coate, genunchi si partea inferioara a spatelui. Zona inghinala, unghiile, palmele si talpile picioarelor sunt alte zone afectate.

Pot fi afectate si incheieturile si in aceste cazuri avem de a face cu psoriazis numit artrita psoriazica. In cazul acestui tip de artrita, afectiunea este caracterizata de incheieturi tepene, sensibile si inflamate. Exista cinci tipuri diferite de artrita psoriazica. In mod normal soare tratament lampă psoriazis afecteaza decat cateva degete, atat de la maini, cat si de la picioare, dar in cazurile mai severe se poate ajunge si in situatia in care individul nu mai poate munci deoarece tot timpul il dedica incercarilor de a ameliora durerile.

Clinica Psoremiss trateaza Psoriazis fara corticoizi prin tratamentele speciale de la Marea Moarta, cu rezultate foarte bune pentru: Home Articole Video Filiale in Romania Filiale in lume Contact. Psoriazis Tratament Psoriazis Soare tratament lampă psoriazis acnee Cauze acnee. Psoremiss - tratamente speciale psoriazis si acnee, Consultatii boli dermatologice Din anul suntem in Romania si tratam psoriazis fara corticoizi!

Este important ca bolnavii sa nu neglijeze boala si sa consulte un medic inca de la primele semne de manifestare a psoriazisului, soare tratament lampă psoriazis faza incipienta fiind mult mai usor de tratat. Diferitele forme de psoriazis Daca suferiti deja de aceasta boala, nu mai aveti nevoie de o introducere, soare tratament lampă psoriazis pentru cei care nu sunt familiari cu ea, cea mai comuna forma de psoriazis este aparitia unor zone, rosii si inflamate, pe piele, acoperite cu solzi albi-argintii.

Acesti solzi se maresc atat in dimensiune, cat si ca numar. Home Harta site Politica de Confidentialitate Contact Articole Filiale in Romania Filiale in lume.


Soarele - prieten sau duşman?

Related queries:
- recenzii de unguent de piele pentru psoriazis rege
│la tratament, în │gr/dl, cu tratament poichilocitoză, siderocite │ │anemiile refractare, │ineficient; în sângele periferic.
- psoriazis și Mantu
Dec 03,  · 9 sfaturi ca să-ţi alegi ochelarii de soare switchonswitchoff.org soare _0_html Alegerea ochelarilor de soare.
- Psoriazisul unguent crema eczeme
* Aşa cum o lampă nu poate arde fără ulei, asem?n?toare cu aceea a unui soare, umplea din acel moment tot ceea ce vedeam. Toate lucrurile p?mântului.
- Tabletele de presiune in psoriazis
S-ar putea ca ochii să fie fereastra sufletului tău, dar atunci când sunt folosiţi intens, ei devin calea către durere, migrene şi vedere neclară. Din.
- diagnostic diferențial cu lichen psoriazis roz
Se poate face acest tratament timp de precum şi după efortul fizic făcut în soare Bronşită – se pune în camera bolnavului o lampă în care se.
- Sitemap